Integrarea în sutană: feţele bisericeşti dau iama în fondurile europene

m mantuleasa Integrarea în sutană: feţele bisericeşti dau iama în fondurile europene poze

Până să tragă spuza finanţării nerambursabile pe cele două pasaje, Craiova atrage fonduri europene pentru bisericile Mântuleasa şi Belivacă. 

Edilii craioveni au concurenţă serioasă la atragerea fondurilor structurale din partea clerului. Dacă primăria încă mai are de aşteptat până să-şi vadă aprobate finanţările pentru marile proiecte de infrastructură, la capitolul biserici ne mişcăm din câte se pare mai repede. Două lăcaşe de cult sunt propuse la reabilitare pe bani europeni. Consiliul local a aprobat luna trecută alocarea unor fonduri din buget tocmai pentru a asigura cota de cofinanţare de 2 la sută care revenea bisericilor. Este vorba despre biserica Sf. Nicolae” – Amaradia (Belivaca) şi de biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului” si „Sf. Pantelimon” – Mântuleasa, ambele din Craiova, fiecare primind un sprijin din partea bugetului local de aproximativ un miliard de lei vechi, proiectele fiind estimate la o valoare totală de 56,1 de miliarde de lei vechi, respectiv 56, 7 miliarde de lei vechi .

Feţele bisericeşti şi-au făcut temele şi au plusat la argumentaţie, susţinând că reabilitarea celor două lăcaşe de cult ar stimula turismul cultural în Bănie.

Pentru edificare, iată un fragment din documentaţia anexată proiectului de hotărâre privind biserica Mântuleasa, de unde puteţi afla şi cu cât la sută cheltuie mai mult un turist “cultural” faţă de unul obişnuit.

“Turismul cultural reprezinta unul dintre domeniile importante ale turismului, situându-se atât înaintea pieţelor tradiţionale cât si a altor nise turistice, cum ar fi artele. Cercetarile au indicat ca turistii care practica turismul cultural cheltuiesc cu 38 % mai mult pe zi si au o durata a sejurului cu 34% mai lunga decât turistii care practica forme tradiţionale de turism.
Pentru România este deosebit de important sa se conserve ceea ce a ramas din mostenirea culturala a diferitelor regiuni ale ţarii, care au fost grav afectate în timp. Ne referim aici la cladiri istorice, monumente, muzee, teatre, lucrari istorice de arta. Aceste iniţiative de conservare culturala, propuse de autoritaţile locale, vor trebui însoţite de o planificare consistenta, care sa conserve (si unde este posibil sa restaureze) centrele istorice ale oraselor, menţinerea stilului arhitectonic tradiţional si conservarea oraselor istorice medievale.
Obiectivele Domeniului major de intervenţie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe sunt:
• Cresterea importanţei turismului si culturii, ca factor care stimuleaza cresterea economica în regiuni, respectând principiile dezvoltarii durabile si ale protecţiei mediului;
• Extinderea sezonului turistic;
• Cresterea numarului de turisti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local si regional pe piaţa turistica naţionala si internaţionala.
Proiectul „Consolidare – restaurare si valorificare turistica Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului si Sf. Pantelimon – Mântuleasa” are ca obiectiv general cresterea importanţei turismului cultural local, ca factor care stimuleaza dezvoltarea economica a regiunii Sud-Vest Oltenia, respectând principiile dezvoltarii durabile si protecţiei mediului, prin activitaţi de conservare si menţinere a stilului arhitectonic al Bisericii si al culturii tradiţionale românesti .
Printre obiectivele specifice urmarite în cadrul acestui proiect se numara urmatoarele:
– restaurare, reabilitare si consolidare biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” si „Sf. Pantelimon” – Mântuleasa construita în anul 1786, refacuta în anul 1786, refacuta în sec. XIX, din Craiova, monument istoric de grupa valorica B, în vederea promovarii valorilor cultural religioase si a atragerii numarului de turisti în zona;
– valorificarea monumentului istoric biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” si „Sf. Pantelimon” – Mântuleasa, obiectiv de patrimoniu si de interes turistic cultural-istoric religios, prin promovarea media si prin analize de specialitate evidenţiate în cadrul mesei rotunde organizata ca manifestare distincta pe parcursul proiectului, în vederea crearii unui produs turistic la standarde europene;
– cresterea importanţei turismului cultural religios cu cel puţin 60% la nivel regional prin dezvoltarea unor activitaţi de informare a turistilor si participanţilor la proiect, prin promovarea media si prin angrenarea factorilor decizionali de la nivel central si local;
– promovarea brandului turistic al obiectivelor de patrimoniu din municipiului Craiova si din regiunea Sud-Vest Oltenia prin relaţionarea cu autoritaţile locale si centrale, relaţionare concretizata în activitaţi
specifice.
Proiectul urmareste atingerea unui numar de rezultate calitative si cantitative, iar dintre
rezultatele calitative enumeram:
– consolidarea monumentului istoric;
– restaurarea monumentului istoric;
– redarea monumentului istoric circuitului turistic cultural-istoric si religios;
– atragerea si sporirea nr. de turisti.
Conform Contractului de finanţare, valoarea totala a proiectului este de 5.611.003,98 lei, din care finanţarea nerambursabila ce urmeaza a fi acordata beneficiarului, echivalenta cu maxim 98% din valoarea totala eligibila a Proiectului, este în suma de maxim 4.629.110,36 lei. Cota de cofinanţare din partea beneficiarului, în procent de 2%, este în suma de 94.471,64 lei”.