Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Mihai Bravul” Dolj. Bilanţul activităţilor din 2012.

jandarmi conducere Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Mihai Bravul” Dolj. Bilanţul activităţilor din 2012.  poze

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj a fost organizată şi s-a desfăşurat avându-se în vedere principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul aplicării programelor guvernamentale pe linie de ordine publică, securităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor, asigurării unui sistem logistic performant capabil să asigure interoperabilitatea structurală şi acţională, adoptarea şi implementarea unor metode moderne şi eficiente de management la nivelul tuturor structurilor din subordine, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, care afectează comunitatea locală.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, la nivelul unităţii au fost elaborate planuri de măsuri sau de acţiune, planuri de cooperare sau protocoale de colaborare, au fost emise ordine şi dispoziţiuni cu măsuri, termene şi responsabilităţi concrete, care au dus în final la realizarea acestora.
ORDINE PUBLICĂ
Efortul structurilor de ordine publică s-a axat pe eficientizarea misiunilor specifice, cu accent pe:
– asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării adunărilor publice, îndeosebi a celor cu caracter electoral;
– organizarea şi executarea acţiunilor în cooperare cu poliţia pentru dezamorsarea stărilor conflictuale, prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, inclusiv în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, a evaziunii fiscale şi reducerii incidenţei muncii la negru, în judeţul Dolj.
Conform prevederilor legale în vigoare, I.J.J. Dolj a planificat, organizat şi executat în perioada evaluată în total un număr de 8.185 misiuni de ordine publică cu un efectiv de 42.068 jandarmi.

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice
Efectivele din cadrul structurilor de ordine publică au asigurat măsurile de ordine în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, la 412 adunări publice, cu un efectiv de 6.510 jandarmi, precum şi 2.345 misiuni de asigurare a ordinii publice în incinta instanţelor judecătoreşti cu un efectiv de 10.507 jandarmi.
Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice, au fost constatate 26 infracţiuni cu 27 autori, s-au aplicat 129 sancţiuni contravenţionale în valoare de 19.300 lei, fiind confiscate bunuri în valoare de 1186 lei.
De asemenea, cu ocazia misiunilor de intervenţie, majoritatea prin SUAU 112, au fost constatate 3 infracţiuni cu 3 autori, s-au aplicat 34 amenzi contravenţionale în valoare de 4400 lei.
În acest an structurile de ordine publică ale unităţii nu au intervenit pentru restabilirea ordinii publice, asigurându-se astfel un climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică în rândul comunităţilor locale.
Menţinerea ordinii publice
În perioada evaluată au fost organizate şi desfăşurate un număr de 4.696 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 21.430 jandarmi, precum şi 190 acţiuni executate în pieţe, târguri, oboare, ori în zone de interes operativ, cu un efectiv de 820 jandarmi.
Mandate de aducere
În perioada de referinţă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a executat 257 misiuni cu 1673 jandarmi pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere la instanţele judecătoreşti din Craiova, Calafat, Băileşti, Segarcea şi Filiaşi.
Executări silite
În conformitate cu prevederile art. 373 ind.2, alin. 1 şi art. 412 din Codul de Procedură Civilă, I.J.J. Dolj a răspuns prompt la solicitarea scrisă a executorilor judecătoreşti, în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi investite cu titlu executoriu şi alte titluri similare. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a participat la un număr de 61 acţiuni împreună cu executorii judecătoreşti cu 299 jandarmi.
Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice, au fost constatate 275 infracţiuni şi s-au aplicat 1.641 amenzi contravenţionale în valoare de 400.050 lei, 784 avertismente scrise, fiind conduse la poliţie 11 persoane, ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 20.168 lei.
De asemenea, subliniem faptul că a fost depistat şi 1 urmărit naţional, având emis pe numele său un mandat de executare pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere şi se sustrăgea executării unei pedepse privative de libertate de 2 ani si 6 luni.
Totodată, este de remarcat faptul că şi în acest an IJJ Dolj a participat la misiunea de mentorat din Afganistan (N.T.M.A. – NATO TRAINING MISSION IN AFGANISTAN) cu un subofiţer care pentru activitatea desfăşurată a fost recompensat atât la nivelul unităţii cât şi de eşalonul superior cu avansarea în grad înainte de expirarea stagiului minim.

PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR, TRANSPORTURILOR SPECIALE:
În prezent Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj asigură paza şi protecţia a 25 de infrastructuri critice la nivelul judeţului Dolj, din care: MAI = 3 obiective, Ministerului Public = 9 obiective, Ministerului Justiţiei = 7 obiective, Sistemului Financiar Bancar = 5 obiective, Camera de conturi a judeţului Dolj = 1 obiectiv.
Activitatea pe linie de pază şi protecţie instituţională a infrastructurilor critice date în responsabilitate unităţii, a vizat în principal:.
• asigurarea protecţiei sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj, precum şi a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în aceste instituţii;
• menţinerea ordinii interioare în incinta instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe raza municipiului Craiova şi a judeţului Dolj, cu scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a tuturor activităţilor acestor instituţii;
• protecţia conductelor de transport produse petroliere care traversează judeţul Dolj, pe trei tronsoane, în lungime totală de 34 km.
• protecţia transporturilor corespondenţei clasificate alături de structura de specialitate a SRI – Structura Dolj;
• protecţia transporturilor speciale, de bunuri, valori şi speciale care, în contextul situaţiei operative existente, a crescut în complexitate, unitatea executând un număr de 657 de misiuni de protecţie. Un loc aparte îl ocupă misiunile de asigurare a pazei şi protecţiei transporturilor speciale pe fluviul Dunărea, de la intrarea în ţară şi până la destinaţie, în perioada evaluată fiind executate 6 misiuni de acest gen, beneficiarul de pază aducând mulţumiri conducerii unităţii pentru profesionalismul manifestat de jandarmi în îndeplinirea acestora.
• monitorizarea şi intervenţia în sprijinul structurilor care asigură protecţia unor transporturi speciale ce tranzitează judeţul Dolj.
Pe timpul executării misiunilor de protecţie instituţională s-au constatat 6 infracţiuni cu 7 autori şi au fost aplicate 105 sancţiuni contravenţionale în valoare de 14.200 lei.
În această perioadă nu au fost înregistrate tentative de penetrare a dispozitivelor de pază şi nici sustrageri de produse petroliere.

ACŢIUNI EXECUTATE ÎN COOPERARE/COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj are încheiate 53 planuri de cooperare/colaborare/intervenţie cu celelalte structuri componente ale M.A.I., cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice sau organizaţii neguvernamentale. pe baza cărora desfăşoară acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale.
În perioada evaluată, au fost planificate, organizate şi desfăşurate 346 acţiuni în comun cu aceste structuri, cu un efectiv de 1.349 jandarmi, fiind constatate 20 de infracţiuni cu 20 autori, 111 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 23.100 lei, 16 persoane conduse la poliţie pentru aplicarea măsurilor legale şi confiscate bunuri în valoare de 519 lei.
Pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de natură contravenţională sau penală şi-au dovedit eficienţa parteneriatele educaţionale încheiate între IJJ Dolj şi instituţii de învăţământ preuniversitar. În baza acestor documente echipe de specialişti din cadrul unităţii au desfăşurat împreună cu profesorii, în cadrul orelor de dirigenţie, 97 acţiuni în cadrul programelor de prevenire a violenţei la competiţiile şi jocurile sportive „Competiţia sportivă = spectacol”, „Fair-play în sport – Fair-play pe stradă”, a programelor de prevenire a consumului de droguri „Minte sănătoasă – Organism puternic ” şi „Fii conştient de riscurile consumului de droguri”, sau programul de prevenire a violenţei în şcoli „Să exmatriculăm violenţa”, încercându-se astfel să dezvolte comunicarea cu elevii şi o mai bună educare a acestora în spiritul respectării prevederilor legale şi formarea la aceştia a unor atitudini preventiv-antiinfracţionale.

 
PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE ALE
INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN DOLJ ÎN ANUL 2013

 creşterea gradului de siguranţă a comunităţilor locale prin diversificarea şi adaptarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică atât în mediul urban cât şi în cel rural;
 creşterea capacităţii operaţionale a structurilor mobile în scopul asigurării intervenţiei atât la solicitările prin SUAU 112 cât şi în situaţii de urgenţă;
 diversificarea activităţilor de pregătire antiinfracţională a cetăţenilor din mediul urban şi rural, în special în rândul tinerilor, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale;
 dezvoltarea capacităţilor profesionale ale personalului unităţii pentru menţinerea unui model comportamental necesar îndeplinirii misiunilor şi evitării apariţiei conduitelor neconforme cu standardele de integritate;
 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă în vederea consolidării susţinerii publice şi a încrederii în instituţia Jandarmeriei;

În final, doresc să încredinţăm cetăţenii din judeţul Dolj şi să asigurăm toate instituţiile cu care cooperăm în îndeplinirea misiunilor specifice, că vom acţiona cu fermitate şi consecvenţă, potrivit atribuţiilor prevăzute de lege, pentru valorificarea la maxim a potenţialului uman şi material în scopul asigurării climatului de ordine, stabilitate şi linişte publică în cadrul comunităţii locale.
Dorim pe această cale să aducem sincere mulţumiri reprezentanţilor mass-media pentru profesionalism şi pentru modul obiectiv în care au prezentat activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj şi pentru că suntem în pragul unui Nou An, în numele jandarmilor doljeni, urez tuturor cetăţenilor din judeţul Dolj multă sănătate, fericire şi împliniri în toate planurile.

 

 

 

 

 

 

 

 
LA MULŢI ANI!