INFORMARE privind îndeplinirea atribuțiilor specifice de către Inspectoratul de Jandarmi județean “Mihai Bravul” Dolj

INFORMARE  privind îndeplinirea atribuțiilor specifice de către Inspectoratul

de Jandarmi județean “Mihai Bravul” Dolj în zona de responsabilitate

 în anul 2015

 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în judeţul Dolj.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj îşi are sediul în municipiul Craiova, are în compunere structura de comandament organizată pe servicii, birouri, compartimente, detaşamente, plutoane, grupe, structuri de specialişti de suport logistic, iar pentru îndeplinirea unor misiuni specifice de pază şi ordine publică, prin ordin al ministrului, la nivelul judeţului are dislocate 5 structuri de jandarmi în localităţile Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Calafat şi Bechet.

Jandarmii doljeni îndeplinesc o gamă variată de misiuni, acestea putând fi grupate în trei domenii:

a)            ordine publică;

b)           paza şi protecţia infrastructurilor critice;

c)            cooperare interinstituțională și relații publice.

 

A)   ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE:

Principalul obiectiv al acestui domeniu îl constituie siguranța cetățenilor și a comunității, sens în care, toate misiunile au fost planificate și s-au executat fără probleme deosebite.

Astfel, jandarmii doljeni au executat misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, vizite oficiale sau alte activități la care au participat demnitari români sau străini, desfășurate în spațiul public și care au implicat aglomerări de persoane, precum și misiuni de urmărire şi prindere a evadaţilor și  dezertorilor.

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia sărbătorilor naționale, a evenimentelor publice din viața comunităților locale, precum și pe timpul desfăşurării Campionatului mondial de misiuni al echipelor canine de salvare, Concursului de Rezidenţiat organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie  Craiova, precum  și  pe  timpul  desfăşurării Expoziției Itinerante „Aurul și Argintul Antic al României” în incinta  Secției de istorie – arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, misiuni executate fără a fi înregistrate evenimente.

O altă misiune foarte importantă pe care o desfășoară jandarmii doljeni constă în sprijinul permanent pe care îl acordăm colegilor de la poliție în menținerea ordinii publice, atât în mediul urban cât și rural din județul Dolj, în special în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar.

Apreciem faptul că, în perioada de referință, dispozitivele specifice au fost permanent adaptate și dimensionate, în funcție de riscurile și vulnerabilitățile prognozate, iar ca urmare a implementării conceptului de dialog și comunicare, nu au fost desfășurate acțiuni de restabilire a ordinii publice.

Totodată,pentru asigurarea intervenţiei operative, atât la obiectivele din competență asigurate cu pază de efectivele de jandarmi, dar şi la solicitările prin S.N.U.A.U. „112” sau prin dispecerat, la nivelul I.J.J. Dolj au fost constituite, zilnic, 24/24, capabilități de intervenţie, atât pe raza mun. Craiova cât şi la nivelul structurilor teritoriale din localităţile Calafat, Segarcea, Bechet, Băileşti şi Filiaşi, intervenind la peste 600 evenimente, ocazie cu care, au dezamorsat stări conflictuale și au aplicat sancțiuni contravenționale.

Astfel, în anul 2015, cu ocazia participării la peste 7600 misiuni, jandarmii doljeni au constatat 349 infracţiuni cu 341 autori, au aplicat 1609 sancţiuni contravenţionale în valoare de 292.500 lei şi s-au confiscat bunuri în valoare de 2.790 lei.

 

B)   ÎN DOMENIUL PAZEI ŞI PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE:

În prezent, I.J.J. Dolj  asigură paza şi protecţia a 26 obiective aparținând M.A.I., Ministerului Justiției, Ministerului Public, DIICOT, DNA, Ministerului Finanțelor Publice, Curții de Conturi,  transporturilor de valori, TCC și a conductelor transport produse petroliere, având angajate în acest gen de misiuni, peste 45% din efectivele unității.

De asemenea, IJJ Dolj asigură, în condițiile legii, paza sau protecţia transporturilor de valori, transporturilor cu caracter special ( armament, muniţie şi materii explozive, substanțe toxice sau radioactive, ori alte materii periculoase), în anul 2015 îndeplinind un număr de peste 450 misiuni de acest gen, cu un efectiv de 933 jandarmi.

Un loc aparte în acest domeniu îl are misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie în zona conductelor de transport produse petroliere, care vizează două componente: una pe linia specifică de pază și protecție, misiune organizată şi executată pe trei tronsoane în lungime totală de 34 km și alta pe linia participării la menținerea ordinii publice, în zona conductelor petroliere acționând în sistem integrat în cooperare cu colegii de la Secțiile de Poliție Rurală ale IPJ Dolj, participând activ la constatarea de infracțiuni și aplicarea de contravenții, conform competențelor.

De asemenea, jandarmii doljeni au participat, în cooperare cu cadre specializate ale S.R.I. – Secţia Judeţeană de Informaţii Dolj, la asigurarea  protecţiei a peste 750 de transporturi corespondenţă clasificată, cu un efectiv de 1490 jandarmi, pe teritoriul judeţului Dolj.

Un aspect ce trebuie menționat este faptul că, potrivit legii de organizare și funcționare, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj execută misiuni de intervenție antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitate sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale.

Ca urmare a bunei cooperări cu celelalte instituții ale statului, la nivelul județului Dolj nu au fost evenimente specifice acestui domeniu.

În domeniul pazei și protecției instituționale, jandarmii doljeni și-au adus contribuția la menținerea unui climat de normalitate civică constatând 15 infracțiuni cu 19 autori și aplicând 108 sancțiuni contravenționale în valoare de 12.520 lei.

 

C) ÎN DOMENIUL COOPERĂRII  INTERINSTITUȚIONALE ŞI RELAŢII PUBLICE:

Cooperarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj cu celelalte componente ale M.A.I., cu structuri ale sistemului de ordine publică, apărare şi siguranță naţională, instituţii publice şi autorităţi ale administraţiei publice locale a constituit una din prioritățile conducerii unității, desfășurându-se în vederea corelării eforturilor într-o concepţie unitară, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale fiecăreia, având ca finalitate apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, siguranța acestora, proprietatea publică şi privată și nu în ultimul rând, asigurarea climatului necesar funcţionării în condiții de normalitate a instituţiilor statului, iar în unele situații limitarea şi înlăturarea unor pericole pentru cetăţeni şi comunităţi.

Jandarmii doljeni participă, împreună cu celelalte instituții abilitate – Direcția Silvică Dolj, ANPA- filiala Oltenia, Garda Forestieră,  Comisariatul Județean Dolj al Gărzii Naționale de Mediu, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, sens în care, în anul 2015, s-au executat peste 120 de acţiuni, fiind constatate 128 fapte penale și aplicate 29 sancţiuni contravenţionale în valoare de 22.400 lei.

O altă activitate foarte importantă în domeniul cooperării interinstituționale a fost legată de solicitările primite din partea magistraților pentru a participa cu aceștia la efectuarea unor acte procedurale. Astfel, efectivele unității au participat la acțiuni speciale pentru efectuarea unor acte procedurale cu D.I.I.C.O.T. București, DNA – Serviciul teritorial Craiova și BCCO Craiova.

În perioada de referință, de subliniat sunt acțiunile executate în colaborare cu specialiştii din cadrul ITM Dolj, ocazie cu care au fost verificaţi angajatorii, fiind luate măsurile prevăzute de lege împotriva acestora pentru muncă fără forme legale, pentru împiedicarea executării controalelor ori pentru desfășurarea de activități fără a avea contracte individuale de muncă.

De asemenea jandarmii doljeni au participat la misiuni specifice în colaborare cu specialiști din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Dolj, Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Dolj.

Totodată, subliniem implicarea personalului unităţii în acţiuni de punere în aplicare a peste 1200 mandate de aducere emise de către instanţele de judecată, cu un efectiv de 1910 jandarmi, executarea unui număr de 75 acţiuni cu 362 jandarmi în sprijinul executorilor judecătoreşti, pentru punerea în aplicare a hotărârilor instanţelor de judecată.

Conform legii, jandarmii doljeni participă la limitarea şi înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe, un exemplu de bune practici pe linia cooperării între instituțiile M.A.I., fiind materializat pe timpul incendiului izbucnit în data 11.12.2015, la Târgul de Săptămână Craiova.

Pe linia activităților de relații publice, în contextul sărbătoririi a 165 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj în colaborare cu Universitatea din Craiova, având ca partener Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, a organizat în data de 03 aprilie 2015, în Sala Albastră a Universităţii din Craiova, Conferinţa cu participare internaţională „Jandarmeria Română – de la structuri arhaice la Eurogendfor” la care au luat parte academicieni, cercetători, profesori universitari, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior militar din ţara noastră (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti, Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a S.R.I.), precum şi un invitat special, Comandantul Forţei de Jandarmerie Europene – Eurogendfor, în cadrul căreia s-a iniţiat o largă dezbatere cu privire la multiplele faţete ale relaţiilor internaţionale militare contemporane şi evoluţia structurilor cu atribuţii în menţinerea, asigurarea şi, la nevoie, restabilirea ordinii publice la nivel european.

Întrucât una din misiunile Jandarmeriei Române este legată de participarea în condițiile legii la misiuni și activităţi de instruire, în afara teritoriului statului român, IJJ Dolj și-a adus aportul la îndeplinirea unei misiuni de mentorat în Afganistan personalul participant, îndeplinind cu tact, abnegație și devotament sarcinile stabilite în cadrul alianței, reprezentând ţara şi branşa meseriei într-o manieră exemplară, aducându-şi un aport deosebit la pregătirea personalului structurilor armate și forțelor de poliție afgane, fiind primite aprecieri deosebite pentru activitatea desfăşurată.

 

În anul 2016, Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj va acţiona prioritar pentru îndeplinirea următoarele obiective:

–  participarea activă, în colaborare cu celelalte structuri din domeniul ordinii şi siguranţei publice la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetăţenilor din judeţul Dolj;

–       asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării adunărilor publice (mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni) precum și cu ocazia alegerilor locale și parlamentare;

–       creșterea eficienței acțiunilor derulate pe linia prevenirii și combaterii fenomenului infracțional, îndeosebi a celui stradal, a delictelor silvice, cinegetice și piscicole;

–       îmbunătăţirea activităților de prevenţie şi educaţie în rândul comunităţilor locale în domeniile de referinţă ale aplicării atribuţiilor Jandarmeriei Române;

–       consolidarea cooperării cu structurile Ministerului Justiției, Ministerului Public, MAI, MAp.N, SRI, STS și SPP şi îmbunătăţirea  colaborării cu autorităţile publice locale, organizațiile sindicale, ONG-uri, etc.;

–       dezvoltarea capacităţii operaţionale a structurilor operative pentru asigurarea intervenţiei la solicitările prin SNUAU 112 şi gestionarea situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă;

–       eficientizatea tacticilor, tehnicilor și procedeelor adoptate pe linia pazei și protecției, în vederea reducerii riscurilor și vulnerabilităților identificate;

–       dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă în vederea consolidării susţinerii publice, a încrederii în instituţia Jandarmeriei.

În concluzie se poate spune că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj se prezintă astăzi ca o structură modernă şi credibilă, având o contribuţie importantă alături de celelalte structuri ale M.A.I. la asigurarea unui climat civic corespunzător desfăşurării vieţii publice în judeţul Dolj.

 

 

 

    Inspector şef

              al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravul” Dolj

                   General de brigadă

 

                                                dr. Constantin FLOREA