Infolex, un nou proiect finanțat din fonduri europene lansat la Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret a lansat ieri la Craiona un nou  proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul INFOLex vizează facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru la un sistem judiciar transparent, integru şi de calitate,  prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri.

 

Planul de bătaie a fost prezentat ieri de echipa d eimplementare a proiectului, în frunte cu prof. univ. dr. Gheorghe Bică.

Proiectul are un grup țintă de 9600 de persoane, o bună parte dintre acestea urmând a fi elevi și studenți și o perioadă de implementare în cele patru regiuni de 24 de luni.

Iată câteva din principalele date ale proiectului:

Denumire proiect: iNFO Lex 
Program: 
POCA/491/126354
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Proiectul iNFOLex vizeaza facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un system judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului       

Obiectivul general al Proiectului îl reprezintă facilitarea accesului cetăţenilor din regiunile SudMuntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un system judiciar transparent, integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni. Acesta se realizează prin intemediul obiectivelor specific prezentate mai jos.
Atât obiectivul general, cât şi obiectivele specific sunt în conformitate cu prevederile şi respective Obiectivul Specific al Ghidului Solicitantului 2.3: Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, vizând atingerea obiectivelor POCA în materie.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând reţelele de socializare şi internetul.
  • Realizarea unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisăetc).
  • Realizarea în regiunile SM, SV, SE, Centru a unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a cetăţenilor, privind drepturile legislative ale acestora prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici ce vor facilita cetatenilor si, in special, elevilor si studentilor accesul la legislaţie şi justiţie.

 

Activităţile proiectului

În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A 1. Management proiect;   
A 1.2. Info si pub;

A 2. Dezvoltarea campaniei online de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 2.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei utilizând reţelele de socializare şi internetul;

A 3. Dezvoltarea campaniei media de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 3.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei utilizând mass media clasice (televeviziune, radio, presă scrisă etc);

A 4. Dezvoltarea campaniei teritoriale de informare, educaţie juridică şi conştientizare;
A 4.1. Elaborarea strategiei şi implementarea campaniei teritoriale prin prezenţa înteritoriu a uneie chipe de Experţi juridici.

Rezultatele proiectului

Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

  • Campanie de informare, educatie juridical si constientizare utilizând retelele de socializare si internetul elaborate si campanile implementata. / Subactivitate A 2.1
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare utilizând mijloacele media clasice (televiziune, radio, presă scrisă etc) elaborată şi campanile implementată. / Subactivitate A 3.1.
  • Campanie de informare, educaţie juridică şi conştientizare teritorială prin prezenţa în teritoriu a unei echipe de Experţi juridici elaborată şi campanile implementată. / Subactivitate A 4.1.

 

Grupul ţintă

Grupul ţintă va fi format din minimum 9.600 cetăţeni inclusive grupuri vulnerabile, elevi şi studenţi de la nivelul a patru regiuni de dezvoltare din categoria celor mai puţin dezvoltate ale României, respectiv: Sud Muntenia, Sud Vest, Sud Est, Centru astfel realizându-se premisele de îmbunătăţire a accesului cetăţenilor la legislaţie şi justiţie. Prin grupul ţintă selectat se creează premizele unei punţi de legătură între activităţile proiectului şi cetăţeni. Grupul ţintă eligibil va fi format din minimum 9.600 de cetăţeni dintre care minimum 2.400 vor fi elevi şi studenţi.