În legătură cu afirmațiile recente ale președintelui Traian Băsescu, Ministerul Fondurilor Europene face următoarele precizări:

 

 

Schema de finanțare a locurilor de muncă pentru tineri este funcțională în România de la data de 1 ianuarie 2014. Măsurile sunt finanțate momentan din bugetul asigurărilor sociale și din bugetul de stat, sumele cheltuite urmând a fi decontate de Comisia Europeană după ce aprobă Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Deci, nu există nicio întârziere în implementarea acestei scheme în România.

 

Ministerul Fondurilor Europene a transmis Comisiei Europene versiunea oficială a acestui program în data de 6 august a.c. Și alte state membre UE au optat să finanțeze din buget măsurile aferente Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri, urmând să le deconteze ulterior din Fondul Social European deoarece nu au încă programele operaționale aprobate de Comisia Europeană.

 

Schema se finanțează prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, program pentru care Ministerul Fondurilor Europene este autoritate de management, iar Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este responsabil cu implementarea efectivă.

 

Sume pentru tineri prevazute în Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020:

 

Axa Prioritară 1: 212 milioane de euro

106 milioane de euro din Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (Youth Employment Initiative -YEI), pentru trei regiuni în care rata șomajului la nivelul anului 2012 în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16-24 ani este mai mare de 25%. Cele trei regiuni sunt: Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia. Alocarea financiară menționată este aferentă anilor 2014-2015, plăţile efective pentru proiecte putându-se realiza până în anul 2018.

La această sumă, România a adăugat alocat încă aproximativ 106 milioane de euro din fondurile europene care i-au fost alocate din Fondul Social European (FSE).

 

Axa Prioritară 2: aproximativ 362 milioane de euro

Având în vedere importanța susținerii tinerilor din perspectiva creșterii ratei de ocupare în rândul acestui grup țintă, România a alocat alte aproximativ 362 milioane de euro pentru finanțarea măsurilor de susținere a tinerilor în celelalte cinci regiuni (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Această sumă dedicată tinerilor poate fi decontată de România din FSE până în 2023.

Ne propunem ca prin Axa Prioritară 2 să continuăm finanțarea și pentru tinerii din cele trei regiuni care sunt finanțate din Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri după anul 2015 în cazul în care la nivelul UE nu se va decide prelungirea acesteia.

 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, transmis Comisiei Europene de către Ministerul Fondurilor Europene în data de 6 august 2014, prevede măsurile dedicate acestui grup ţintă precum:

 

  • Măsuri active de ocupare;
  • Îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi competenţe;
  • Încurajarea participării pe piaţa muncii;
  • Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu;
  • Încurajarea mobilităţii forţei de muncă;
  • Alte măsuri pentru implementarea Garanției pentru Tineret.