H O T Ă R Â R E A n r . 6 0 d i n 2 7 . 0 3 . 2 0 2 1 a CJSU, noile restricții aplicabile în județul Dolj

1 ROMÂNIA JUDEŢUL DOLJ INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DOLJ COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ H O T Ă R Â R E A n r . 6 0 d i n 2 7 . 0 3 . 2 0 2 1

HotarareCJSU Dolj nr. 60 din 27.03.2021

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2021 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Luând în considerare incidenţa cumulată la 14 zile în localităţile din judeţul Dolj, actualizată la data de 27.03.2021 / ora 10.00, potrivit datelor înregistrate în platforma “alerte.ms” şi confirmate de Direcţia de Sănătate Publică Dolj, conform situaţiei din Anexa la prezenta hotărâre, În scopul stabilirii unor măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, În baza prevederilor art. 10 alin. (1) – (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă prezenta H O T Ă R Â R E Art. 1 În localităţile MALU MARE, TĂLPAŞ, DRĂNIC, CATANE, GHERCEŞTI, CRAIOVA, PODARI şi BRATOVOEŞTI, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, dar mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se instituie următoarele măsuri: 1. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 20.00 – 05.00, cu următoarele excepţii: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 2 d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie. 2. Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 05.00 – 18.00. Art. 2 În localitatea CÂRCEA, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori, se instituie următoarele măsuri: 1. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 05.00, cu următoarele excepţii a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie. 2. Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 18.00. Art. 3 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 1 pct. 1 lit. a), respectiv la art. 2 pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. (2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 pct. 1 lit. b)-d), respectiv la art. 2 pct. 1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. Art. 4 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 pct. 2 şi art. 2 pct. 2, în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 pct. 2 şi art. 2 pct. 2, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu 3 masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Art. 5 În localităţile CÂRCEA, MALU MARE, TĂLPAŞ, DRĂNIC, CATANE, GHERCEŞTI, CRAIOVA, PODARI şi BRATOVOEŞTI, în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori, se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness. Art. 6 Măsurile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 28.03.2021 şi îşi încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori. Art. 7 Măsurile prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 28.03.2021 şi îşi încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. Art. 8 Măsurile prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 28.03.2021 şi îşi încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori. Art. 9 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 32 din 14.10.2020. Art. 10 (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului – judeţul Dolj, la adresa URL: www.dj.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/ (2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj. (3) Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj. (4) Prevederile prezentei hotărâri se comunică persoanelor fizice/juridice, spre informare şi pentru punere în aplicare, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.