GUVERN: Se modifică Legea Educaţiei Naţionale

comunicatus GUVERN: Se modifică Legea Educaţiei Naţionale poze

Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 30 mai 2012, ora 11.00

 

 

 

       I.            PROIECTE DE LEGE

1.PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

    II.            PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.      PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.      PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (Primă lectură)

3.      PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (Primă lectură)

 

   III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumelor necesare Ministerului Justiţiei pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

2.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare

3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

4.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român

5.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.în numele şi în contul statului (Primă lectură)

6.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi-Ungheni”

 

    IV.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/SUBPREFECŢI

1.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

       V.          MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM  cu tema: Aprobarea măsurilor de simplificare a procesului de verificare a cererilor de rambursare aferente contractelor finanţate din instrumente structurale

2.     MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observaţiilor României în cauza C-81/12, Asociaţia ACCEPT, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea prevederilor Directivei 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă (termen pentru transmiterea observaţiilor la Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 7 iunie 2012)

3.     MEMORANDUM cu tema: Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

4.     MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observaţiilor României în cauza C-62/12, Kostov, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare în materile de TVA (termen pentru transmiterea observaţiilor la Grefa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene-28 mai 2012)

5.     MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative prin eficientizarea reprezentării intereselor statului în organele de conducere şi control ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat, inclusiv în filialele acestora

6.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării aranjamentului de implementare pentru amendarea Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind securitatea pentru implementarea acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

7.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării aranjamentului de implementare pentru amendarea Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind Comitetul Mixt pentru implementarea acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

 

  VI.            NOTE

 

1.     NOTĂ privind situaţia cetăţenilor români aflaţi în stare de detenţie în străinătate

2.     NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Senatul a solicitat un nou punct de vedere al Guvernului

3.     NOTĂ cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/instituţiilor iniţiatoare asupra unor proiecte de legi aflate în procedură parlamentară la momentul preluării guvernării

 

VII.            INFORMĂRI

1.     INFORMARE  privind acţiunile desfăşurate până în prezent, în vederea organizării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

VIII.            DOCUMENTE clasificate

1.     Documente clasificate

 

Biroul de presă