GUVERN: Modificări la Legea nr.503/ 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare.

comunicatus GUVERN: Modificări la Legea nr.503/ 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. poze
Guvernul a aprobat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/ 2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare.
Potrivit proiectului de lege, se va extinde aplicarea procedurii de faliment prevăzută de Legea nr.503/2004 (care, în prezent, se aplică numai societăţilor de asigurare-reasigurare) şi societăţilor care practica numai reasigurarea (reasiguratori puri), ca urmare a transpunerii în Legea nr.32/2000, a Directivei nr.2005/68/CE privind reasigurarea.
De asemenea, proiectul de act normativ reglementează un termen special de prescriptie de 5 ani, în care Fondul de garantare va putea plăti indemnizatiile/despagubirile, comparativ cu termenul general de 3 ani.
Proiectul de lege completează, totodată, Legea nr.503/2004 cu o sectiune nouă care să reglementeze modul de dizolvare şi lichidare (voluntară) a societăţilor din domeniul asigurărilor, inclusiv a brokerilor de asigurare, necesitate ce a rezultat ca urmare a unor situaţii apărute în practica din ultima perioada de timp;