GUVERN: Modificarea Codului Fiscal şi situaţia Rompetrol pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

comunicatus GUVERN: Modificarea Codului Fiscal şi situaţia Rompetrol pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern poze

Cabinetul Ponta va aproba astăzi şi o serie de hotărâri cu privire la numirea, respectiv eliberarea din funcţie a unor prefecţi şi subprefecţi.

Iată cum arată ordinea de zi a şedinţei de azi, conform unui comunicat de presă al Guvernului.

 

I.            PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

 

     II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1398/2010

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Conferinţei la nivel de prim-miniştri din statele membre ale grupului „Prietenii coeziunii”, pe tema cCadrului Financiar Multianual UE 2014-2020, Bucureşti, 1 iunie 2012  

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Milano, Republica Italiană)

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Torino, Republica Italiană)

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2012-2013

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor

 

 III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/SUBPREFECŢI

1.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi/subprefecţi

 

  IV.          MEMORANDUMURI

 

1.     MEMORANDUM privind Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015

2.     MEMORANDUM  cu tema: aprobarea negocierii şi semnării Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii

3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea celui de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru eficienţa Energetică – PNAEE

4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării Înţelegerii Tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Control Armamente şi Verificare (DCAV) din România şi Grupul de Control Armamente (NODACG) din Regatul Norvegiei, privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare al Regatului Norvegiei deasupra teritoriului grupului de state părţi format din Republica Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2012 – (în perioada 28 mai – 02 iunie)

5.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării Înţelegerii Tehnice între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS), prin Direcţia Control Armamente şi Verificare (DCAV), din România şi Grupul de Control Armamente (NODACG) din regatul Norvegiei privind folosirea avionului de observare AN-30 al României în vederea executării unui zbor de observare al Regatului Norvegiei deasupra teritoriului grupului de state părţi format din Republica Belarus şi Federaţia Rusă, în anul 2012 – (în perioada 02-07 iulie)

6.     MEMORANDUM referitor la: Aprobarea creşterii numărului de personal, fără creşterea corespunzătoare a fondului de salarii, ca urmare a creşterii activităţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă”S.A. pentru anul 2012 în conformitate cu prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012

 

   V.            NOTE

 

1.     NOTĂ referitoare la Hotărârea Guvernului nr.230/2012 privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

2.     NOTĂ privind posibilitatea emiterii de către Comisia Europeană a unui aviz motivat suplimentar în cauza 2010/4024 având ca obiect nerespectarea de către România a prevederilor Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică – proiectul ”Amenajare plajă Sulina”

3.     NOTĂ referitoare la declanşarea fazei contencioase în faţa CJUE în cauza 2009/2193, acţiune  în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind accesul la conducta de gaze Isaccea-Negru Vodă

 

VI.            INFORMĂRI

1.     INFORMARE privind situaţia demersurilor efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în faţa instanţei de judecată în litigiul în care s-a solicitat anularea hotărârilor AGA ale Rompetrol Rafinare S.A. prin care s-au convertit parţial obligaţiuni deţinute de statul român

2.     INFORMARE privind situaţia S.C. Sanevit 2003 S.A.

3.     INFORMARE privind acţiunile desfăşurate până în prezent, în vederea organizării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012

 

VII.            DOCUMENTE clasificate

1.     Documente clasificate