GUVERN: Fonduri alocate minorităților naționale

 

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute în bugetul pe 2016 pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței.

Sumele sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului care execută operațiunile financiare destinate sprijinirii organizațiilor, potrivit protocolului încheiat de acestea și Deparatmentului pentru Relații Interetnice.

Astfel, din suma totală de 109,4 milioane lei prevăzută în bugetul de stat pe anul 2016, 105,4 milioane lei sunt alocate pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, pentru cheltuieli de funcţionare a sediilor, costuri de personal, acţiuni culturale (cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, simpozioane), investiţii în bunuri mobile şi imobile, cofinanţarea programelor UE.

Mai exact, banii sunt repartizați celor 19 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlament și membre ale Consiliului Minorităților Naționale, care primesc anual fonduri bugetare pentru a fi sprijinite să funcționeze și să desfășoare activități de păstrare a tradițiilor, limbii și culturii proprii.

Alte 4 milioane lei sunt alocate pentru finanțarea și realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților religioase, precum și de combatere a intoleranței realizate de Departamentul pentru relații Interetnice la inițiativa sa sau în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate.

La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost postat spre consultare publică la adresa:

http://www.sgg.ro/legislativ/docs/2016/01/2mtrk6yxn4z70p9jvq8_.pdf

 

 

Biroul de presă