GUVERN: agenda şedinţei Guvernului României din 19 martie

 

 

GUVERN: Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19 martie, ora 12.00

 

 1. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru abrogarea art. II din Legea nr.219/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr.18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr.20-judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr.22-judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr.25-judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr.32-judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr.42-municipiul Bucureşti

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr.18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr.20-judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr.22-judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr.25-judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr.32-judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr.42-municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014

 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru desemnarea autorităţilor române competente în aplicarea prevederilor legale privind facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004

 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Romtehnica” S.A. aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

MEMORANDUM cu tema: Corelarea numărului de personal pentru anul 2014 la Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A conform execuţiei exerciţiilor bugetare 2012-2013

 

 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema:Aprobarea deschiderii de negocieri a Memorandumului de Înţelegere pentru dezvoltarea cooperării în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii din R.P. Chineză şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România

 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie din România şi Agenţia Rusă pentru Energie în domeniile eficienţei energetice şi resurselor regenerabile de energie

 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiune pentru elaborarea, aprobarea şi implementarea noii metodologii privind elaborarea şi execuţia programelor bugetare, precum şi a ministerelor pilot care vor implementa noua metodologie în bugetul pe anul 2015

 

Biroul de presă