Guvern: Agenda ședinței Guvernului României din 16 aprilie

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 aprilie, ora 11.00

 

 

 

 1. I.                  PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

 

 1. 1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii de privatizare pentru dezvoltarea activităţii economice în condiţii de profitabilitate, a operatorilor economici cu capital de stat şi pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

 1. II.               PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

 1. 1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
 2. 2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai   obiectivului de investiţii ”Extinderea secţiei de Oncologie cu compartiment de Radioterapie Oncologică”-Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
 3. 3.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 4. 4.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 5. 5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare
 6. 6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România şi Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene – EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS – Suport Facility), semnat la Bruxelles la data de 14 octombrie 2013
 7. 7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-16 mai 2014 a Reuniunii conducătorilor administraţiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene şi Turcia
 8. 8.      PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti, la 27 noiembrie 2013
 9. 9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”Băiţa”-S.A Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

MEMORANDUM cu tema: numărul de personal prevăzut pentru anul 2014 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Băiţa SA

 1. 10.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval 2 Mai -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 2. 11.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “ELECTRICA” – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
 3. 12.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
 4. 13.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar  2013-2014
 5. 14.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, InvestiţiiStrăine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
 6. 15.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Brăneşti şi Clinceni, judeţul Ilfov
 7. 16.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Iaşi, judeţul Iaşi
 8. 17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 9. 18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră
 10. 19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

III. MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 noiembrie 2014, a celei de-a doua ediţii a Conferinţei internaţionale ”Future of Higher Education-Bologna Process Researchers‘ Conference”
 2. MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti a Conferinţei ”Diaspora din Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România” în perioada 23-26 septembrie 2014
 3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucureşti, în perioada 9-12 septembrie 2014, al celui de-al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării ”Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil”
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru  perioada 2014-2016
 6. MEMORANDUM cu tema: numărul de personal prognozat la finele anului 2014 în condiţiile extinderii activităţii la S.C. Medserv Min S.A.

 

 1. V.               INFORMĂRI

 

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

 1. VI.           PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă  intitulată „Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală”, iniţiată de domnul deputat PSD Anghel Stanciu şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PD-L, PC, PNL, PP-DD, Minorităţilor Naţionale (Bp. 838/2013)
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bonă provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată doamna deputat Tamara Dorina Ciofu (PSD) împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PD-L, PC, PP-DD (L 581/2013; Plx. 75/2014)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Vlad Alexandru Cosma – PSD – împreună cu alţi 23 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PDL şi Minorităţi (Plx.74/2014)
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcţii”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi Daniel Ionuţ Bărbulescu şi Constantin Stelian Emil Moţ  şi de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov – Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 426/2013, Plx.519/2013)
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru declararea zilei de 10 februarie Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”, iniţiată de doamna senator UDMR Rozalia – Ibolya Biró şi un grup de senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UDMR, PP-DD, PNL (Bp. 21/2014)
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României”, iniţiată de domnul senator PNL Ioan Ghişe  (L. 677/2013)
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind completarea Art. 118 al Ordonanţei de urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, iniţiată de domnul senator independent Valeriu Todiraşcu (Bp. 871/2013)
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012”, iniţiată de domnul senator PSD Ovidiu Liviu Donţu (Bp. 870/2013)
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat neafiliat Dumitru Ovidiu Ioan împreună cu un grup de parlamentari – PSD, PNL, PP-DD, PC, Independenţi (Plx. 566/2013, L 176/2014)
 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de  domnii deputaţi Moldovan Jozsef, Kerekes Karoly şi Erdei Doloczki Istvan – UDMR precum şi la amendamentele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor asupra acestei propuneri legislative (L.405/2013,  Plx.561/2013)
 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea  art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003”, iniţiată de domnul deputat independent Remus Florinel Cernea (Bp. 20/2014)
 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, iniţiată de domnul deputat independent Petru Movilă ( Bp. 817/2013)
 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie şi susţinere a elevilor încadraţi în muncă pe perioada vacanţei de vară, iniţiată de domnii deputaţi PC Ovidiu Alexandru Raeţchi, Andrei Tănăsescu, Cătălin Drăguşanu, Vicenţiu Mircea Irimie, Constantin Avram, Dinu Giurescu şi Aurelian Ionescu (Bp. 723/2013)
 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnul deputat PD-L Romeo Rădulescu şi un  grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PD-L, PP-DD, independenţi (Bp. 874/2013)
 15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Literaturii Române, iniţiată de domnii deputaţi PC Ovidiu Alexandru Raeţchi, Dinu Giurescu şi Bogdan Ciucă (Bp. 681/2013)
 16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române”, iniţiată de domnul deputat PSD Valeriu Ştefan Zgonea şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, PC, Minorităţilor Naţionale (Bp. 835/2013)
 17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei precum şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnul senator PNL Sebastian Grapă şi un grup de parlamentari – PSD, PNL, PD-L, PC, UDMR, PP-DD (Bp.846/2013)
 18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea          drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici – PSD (Bp. 555/2013, Plx. 71/2014)

 

 

 

Biroul de presă