Guvern: Agenda şedinţei Guvernului României din 09 aprilie

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 09 aprilie, ora 11.00

 

 1. I.                  PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

 1. 1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
 2. 2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase
 3. 3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Lungeşti, Tetoiu şi Voineasa, judeţul Vâlcea
 4. 4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Hălchiu, judeţul Braşov
 5. 5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stemelor comunelor Albeşti, Corni, Curteşti, Răuşeni, Truşeşti şi Ungureni, judeţul Botoşani
 6. 6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
 7. 7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
 8. 8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A
 9. 9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate semnat la Bucureşti, la 2 decembrie 2013
 10. 10.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
 11. 11.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
 12. 12.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”-S.A
 13. 13.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014
 14. 14.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale
 15. 15.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale, din data de 25 mai 2014
 16. 16.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral
 17. 17.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
 18. 18.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
 19. 19.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 20. 20.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

 1. II.  MEMORANDUMURI

 

 1. 1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Aranjamentului de implementare între Autorităţile Desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind înfiinţarea poziţiei de ofiţer român de legătură în cadrul Comandamentului European al Statelor Unite
 2. 2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Ungaria, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării din Republica Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia privind cooperarea în cadrul iniţiativei Smart  Defence  TIER 1.29, punerea în comun a capabilităţilor CBRN
 3. 3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România, reprezentat de domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau o altă persoană desemnată de acesta şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România, reprezentat de doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau o altă persoană desemnată de aceasta şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză, reprezentată de domnul Zhao Shucong, şeful Administraţiei de Stat pentru Silvicultură, cu rang de ministru-adjunct, privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede și protecției vieții sălbatice.

 

 1. III.           NOTE

 

 1. NOTĂ privind îndeplinirea obligaţiei de transpunere şi notificare a măsurilor de transpunere a directivelor

 

 1. IV.           INFORMĂRI

 

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

 1. V.               PUNCTE DE VEDERE

 

 1. 1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10, 12 şi 13 din Legea nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat PSD Angel Tîlvăr împreună cu un grup de parlamentari – PC, PNL, PSD, UDMR, Minorităţi Naţionale (Plx. 530/2013) (la solicitarea Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor)
 2. 2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a companiilor electorale”, iniţiată de domnii senatori Ilie Sârbu, Puiu Haşotti şi domnii deputaţi Mircea Gheorghe Drăghici, Marian Neacşu şi Andrei Dominic Gerea – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 591/2013, Plx. 95/2014)

Biroul de presă