GUVERN: Agenda şedinţei din 25 octombrie

 

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 25 octombrie, ora 12.00

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2013

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pentru consolidarea capacităţii chinologice şi a pregătirii de bază şi avansate în domeniul utilizării câinilor de serviciu, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2013

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind coproducţiile cinematografice între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „reabilitarea DN 6 Drobeta Turnu Severin-Lugoj, între km 450+768 şi km 494+500” Lot 5

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „HIDROELECTRICA”-SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica”SA, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2013, al Departamentului pentru Energie

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea guvernului nr.337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2003 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cepleniţa şi Tătăruşi, judeţul Iaşi

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea „Asociaţiei de Proprietari Constanţa” ca fiind de utilitate publică

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuţiei financiare a României pentru programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii cheltuielilor determinate de participarea României la Summitul privind Securitatea Nucleară, organizat la Haga în perioada 24-25 martie 2014

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la înfiinţarea şi condiţiile de funcţionare a Institutului Cultural Român de la Moscova şi a Centrului Rus de Ştiinţe şi Cultură de la Bucureşti, semnat la Moscova, la 9 iulie 2013

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de Cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
4. MEMORANDUM cu tema: mandatul delegaţiei române participante la cea de a X-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale româno-kazahstaneze de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică (Astana, 29-31 octombrie 2013)
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice.

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţi Vasile Bleotu, Ion Călin, Florin Iordache, Vasile Popeangă şi Aurel Vlădoiu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 400/2013)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 15 din legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane” iniţiată de domnul deputat Borbely Laszlo – UDMR (Bp. 266/2013)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale”, iniţiată de un grup de parlamentari – PNL (Plx. 332/2013)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău, George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L (Bp. 203/2013)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor”, iniţiată de domnii deputaţi Mate Andras Levente şi Marko Atilla – UDMR (Bp. 327/2013)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii”, iniţiată de domnii deputaţi Daniel Ionuţ Bărbulescu şi Constantin Stelian Emil Moţ şi de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov – Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 426/2013)

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de doamna deputat Camelia margareta Bogdănici – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 441/2013)

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 432/2013)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL (Bp. 296/2013)

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 292/2013)

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ din grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale (Plx. 216/2013)

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărţii, iniţiată de domnul deputat Constantin Mazilu din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 268/2013)

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei”, iniţiată de un grup de parlamentari – PDL, PP-DD (Bp. 344/2013)

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domni deputaţi Florin Daniel geantă, Petru Movilă, Gheorghe Udrişte şi Iulian Vladu din Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 265/2013)

15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă din Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 311/2013)

16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României şi nivelul taxelor aferente acestora, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi ale Minorităţilor Naţionale (Bp. 330/2013)

17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind facilităţile acordate şomerilor pentru transportul intern”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupurile parlamentare ale PC, PP-DD (Bp. 348/2013)

18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral, iniţiată de un grup de deputaţi din grupul parlamentar al PSD (Bp. 322/2013)