GUVERN: Agenda şedinţei din 20 martie

 

 comunicatus GUVERN: Agenda şedinţei din 20 martie poze

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 martie 2013, ora 12.00

 

 

 

I.      PROIECTE DE LEGE

 

1.     PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

2.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 

II.   PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

 

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative (Primă lectură)

 

III.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării  asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 3-Modernizarea infrastructurii de apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi municipiul Ploieşti” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Deta, judeţul Timiş

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Băiculeşti, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici şi Vlădeşti, judeţul Argeş

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad

10.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov

11.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Harseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Târlungeni, judeţul Braşov

12.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Fieni, judeţul Dâmboviţa

 

IV.            MEMORANDUMURI

 

1.     MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

2.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

3.     MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului şi Aranjamentului administrativ

4.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea Înţelegerii între Guvernul României şi Guvernul Quebecului în domeniul securităţii sociale

5.     MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul mediului şi schimbărilor climatice

6.     MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul prevenirii şi gestionării riscurilor

 

V.   PUNCTE DE VEDERE

 

1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială”, iniţiată de domnul senator Alexandru Cordoş – Grupul parlamentar al PSD

2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege de completare a Legii nr. 1 din 5 ianuarie 20122 privind educaţia naţională” iniţiată de domnii deputaţi Ganţ Ovidiu Victor, Pambuccian Varujan, Zisipol Dragoş Gabriel – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale

3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr.18/10.01.2011”, iniţiată de domnul deputat Ganţ Ovidiu Victor – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale

4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţi  Moisil Constantin şi Murgu Neagu – Grupul parlamentar al PP-DD

5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România”, iniţiată de domnul deputat Victor Socaciu – PSD

6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de doamnele deputat Cornelia Brînduşa Novac şi Raluca Turcan – Grupurile parlamentare ale PD-L

7.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996” provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi Kerekes Karoly, Marton Arpad – Francisc şi Mate Andras Levente – Grupul parlamentar al UDMR

8.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 14 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PNL, UDMR, PSD, Minorităţile Naţionale

 

Biroul de presă