Guvern: Agenda ședinței din 20 mai 2014

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 mai, ora 11.00

 

 1. I.                  PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi          directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură, începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind  societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 

 1. II.               PROIECTE DE HOTĂRÂRE
  1. Memorandum cu tema: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al SC IAR SA și stabilirea indicatorilor de personal
  2. MEMORANDUM cu tema: Creşterea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului Unu deschis spre semnare la data de 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de Înţelegere privind Programul Capabilitatea NATO de Supraveghere Terestră (AGS PMOU) deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles, la 12 iunie 2009
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Tașkent, la 29 iunie 2013
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”IAR”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Irak, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modelului şi însemnele uniformei de serviciu pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul ”Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 0+000 la km 8+700 pe teritoriul localităţilor Gilău şi Gârbău din judeţul Cluj”, din cadrul obiectivului de investiţie ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Peştişu Mic, judeţul Hunedoara
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor  cu efective de jandarmi
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unor ajutoare

umanitare externe de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia şi pentru

Bosnia şi Herţegovina, precum şi a asistenţei internaţionale

 

 

 1. III.           MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea creşterii cheltuielilor de natură salarială în anul 2014, faţă de cele realizate în anul 2013 şi a numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2014 la Societatea Comercială Romfilatelia S.A filială a Companiei Naţionale Poşta Română, în conformitate cu prevederile art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, urmare a extinderii activităţii acesteia
 3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea în România a Government Borrowers Forum (GBF), în anul 2015, în colaborare cu Banca Mondială
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi încheierii acordului sub forma schimbului de scrisori, între Comisia Pregătitoare (PrepCom) a Organizaţiei Tratatului de Interzicere Totală a Experienţelor Nucleare (CTBTO) şi Guvernul României, cu privire la organizarea unui Curs Regional de pregătire cu tema “Accesarea şi analiza datelor Sistemului Internaţional de Monitorizare şi ale produselor Centrului Internaţional de Date”, la Bucureşti, în perioada 23-27 iunie 2014
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Comerţului din Republica Cehă privind cooperarea economică

 

 1. IV.           NOTE
 2.   NOTĂ cu tema: demararea unui proces consultativ privind organizarea Forumului

Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale

 

V. INFORMĂRI

 

 1. 1.     INFORMARE privind reducerea prin eliminare/comasare a taxelor şi tarifelor

parafiscale prin ordine/decizii

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

 

Biroul de Presă