GUVERN: Agenda şedinţei din 19 iunie

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19 iunie, ora 10.00
I. PROIECTE DE LEGE – se vor trimite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

2. PROIECT DE LEGE pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ”Avion Multirol al Forţelor Aeriene”
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în domeniul financiar-bugetar şi de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţă radio 830-862 Mhz, 1747,5-1785 Mhz, 1842,5-1880 Mhz şi 2500-2690 Mhz
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se creează cadrul pentru asigurarea fondurilor necesare demarării procesului de achiziţie a 12 avioane multirol pentru forţele aeriene. Din suma încasată prin eliberarea benzilor de frecvenţe radio menţionate, ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) va vira suma de 97 milioane euro către o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat. Restul fondurilor pentru derularea programului vor proveni din venituri proprii ale MApN şi din alocări suplimentare ale bugetului de stat.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va furniza toate detaliile referitoare la actul normativ adoptat astăzi în şedinta de Guvern.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Textul acestei ordonante de urgenta a fost prezentat astazi in prima lectura.

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica” S.A. Bucureşti, cu modificările ulterioare
Hotărârea aprobată de Guvern urmăre;te să maximizeze probabilitatea finalizării cu succes a Ofertei Publice Primare a Nuclearelectrica. În cadrul acestei Oferte se scoate la vânzare un număr de 28.100.395 acţiuni nou emise, reprezentând 11,077% din capitalul social existent.
În acest sens alocarea acţiunilor nou emise se va derula prin oferirea spre subscriere, în tranşe, prin metode specifice pieţei de capital, a unui pachet de acţiuni reprezentând 10% din capitalul social existent. Pe de altă parte se va acorda către acţionarii privaţi existenţi ai Nuclearelectrica dreptul de preferinţă de subscriere pentru pachetul de acţiuni nou emise.
Hotărârea de Guvern prevede următoarele tranşe pentru Ofertă:
 Tranşa investitorilor instituţionali
 Tranşa subscrierilor mici pentru alţi investitori decât cei instituţionali
 Tranşa subscrierilor mari pentru alţi investitori decât cei instituţionali
Intervalul de preţ de subscriere aprobat de Guvernul României va fi menţionat în Prospect pentru a oferi atât Emitentului cât şi investitorilor confortul că există suficientă flexibilitate pentru a atinge punctul de echilibru dintre cerere şi ofertă, astfel încât să poată finaliza oferta, chiar în contextul unei pieţe volatile.

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care suma de 1.294, 62 euro, rămasă neutilizată din împrumutul contractat de la BIRD (în valoare de 106,2 milioane euro) a fost anulat.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se extinde data limită de tragere a împrumutului până la 31 decembrie 2013. Cea mai mare parte a sumei rămase de tras este utilizată pentru plăţi în cadrul contractelor de achiziţii de instrumentat chirurgical pentru maternităţi, pentru bunurile şi serviciile aferente modernizării liniei de umplere ;i sigilare vaccin gripal de Institutul Cantacuzino. Amendamentul nu conduce la majorarea costului proiectului sau a obligaţiilor financiare asumate faţă de BIRD.

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare
Hotărârea adoptată de Guvern modifică art. 9 din HG nr. 523/1991, în sensul că veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se încasează, se administrează, se utilizează ;i se contabilizează de către acestea. Modificarea se referă la cele 8 policlinici cu plată existente la nivelul întregii ţări.

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se modifică modelul bonului valoric pentru achiziţionarea de calculatoare, pentru a nu fi folosite bonurile valorice anulate din anul 2012.

6. HOTĂRÂRE privind participarea României la programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD-PISA 2015
Guvernul a aprobat această Hotărâre, precum şi taxa privind participarea României, în valoare de 142000 euro, care se va asigura de la bugetul de stat.

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al regiei Autonome „Editura Didactică şi Pedagogică”, regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri ;i cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică”. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 4.035 mii lei, iar cheltuielile totale la 3.933 mii lei.

8. HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman şi din administrarea Consiliului local al oraşului Zimnicea, în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Prin Hotărârea adoptată de Guvern unele sectoare de drum aflate în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman sunt preluate în domeniul public al statului ;i în administrarea DPIIS, în vederea realizării de către CNADNR a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

9. HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Sebeş, şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, în domeniul public al statului şi administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

10. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se alocă suma de 660 mii lei pentru INS la capitolul 51.01 –” Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 – cheltuieli de personal pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG 71/2009.

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Runcu şi Ţânţăreni, judeţul Gorj
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional
Hotărârea adoptată de Guvern urmăreşte:
 Aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia naţională la nivel naţional;
 Abrogarea HG nr. 1213/2009;
 Definirea cadrului de organizare privind implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de televiziune analogică;
 Asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea tranziţiei la sisteme digitale de furnizare a serviciilor de programe de televiziune prin intermediul operatorului care transmite în prezent programele televiziunii publice în format analogic.
Proiectul se va desfăşura până la data 17.06.2015, conform obligaţiilor asumate de Guvernul României faţă de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii. Această dată este obligatorie, deoarece transmisiile terestre analogice nu vor mai fi protejate de ţările vecine, care au implementat sau sunt în curs de implementare a serviciilor digitale.
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” SA Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SNGN Romgaz SA Media; (inclusiv CTE Iernut). Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 4.923.850 mii lei, iar cheltuielile totale la 3.247.779 mii lei.

– MEMORANDUM cu tema: Numărul de personal prevăzut pentru anul 2013 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNGN Romgaz SA Mediaş
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se solicită majorarea numărului de salariaţi din cadrul SNGN Romgaz cu 569 de salariaţi preluaţi odată cu preluarea CTE Iernut de la SC Electrocentrale SA Bucureşti.

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creşterea a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care sunt prevăzute a se realiza proiecte tehnice pentru unităţile de combatere a căderilor de grindină Iaşi, Vrancea, Mure;, Timiş, Prahova. Pentru finanţarea acestora este alocată suma de 6.309,21 mii lei.

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea Procesului verbal privind semnul de frontieră „TUR” amplasat pentru marcarea punctului de întâlnire a frontierelor de stat ale României, Ungariei şi Ucrainei, semnat la Budapeste la 17 octombrie 2012
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

17. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Costă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

18. HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

19. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

20. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a aprobat această Hotărâre.

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului Intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre al Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul Educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, turismului, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Programul de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Malaeziei acoperă următoarele domenii: educaţie, cultură, turism, mass-media, tineret şi sport.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniul culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Programul de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc acoperă următoarele domenii: educaţie, cultură, mass-media, tineret şi sport.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Programul de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina acoperă următoarele domenii: educaţie, cultură, mass-media, tineret şi sport.
6. MEMORANDUM cu tema: Includerea spre rambursare din POST a proiectelor finanţate din BEI/BER/Buget de stat
Prin acest memorandum a fost aprobata procedura de includere spre rambursare din POST a proiectelor finanţate din BEI/BER/Buget de stat. Guvernul va aproba in perioada următoare lista proiectelor care vor urma aceasta procedura.

7. MEMORANDUM cu tema: Organizarea, în perioada 1-3 august 2013, a unei evaluări a capacităţilor primăriilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale permanente
Guvernul a aprobat acest Memorandum care va permite organizarea evaluării capacităţii administrative a primăriilor ;i evaluarea fiabilităţii sistemului informatic al registrului electoral.
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către Guvern , a listei cuprinzând cei trei candidaţi pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul art.5 alin (1) din OG nr.94/1999
Guvernul a aprobat acest Memorandum care conţine propunerile României pentru funcţia de Judecător al CEDO. Aceste propuneri, în ordine alfabetică, sunt: Bianca Andrada Guţan, Iulia Antonella Moţoc ;i Florin Streteanu. Propunerea de rezervă este Tudor Panţîru.
9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Tratatului între Românie şi Republica Kazahstan privind extrădarea
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii senatori Ioan Deneş şi Dorin-Mircea Dobra, doamna deputat Adriana-Doina Pană şi domnii deputaţi Nechita-Stelian Dolha şi Vasile-Daniel Suciu – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD (Bp. 134/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale UNPR, PSD, PNL, PD-L, UDMR, PP-DD (Bp. 136/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011”, iniţiată de un grup de deputaţi – PP-DD (Bp. 137/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de un grup de parlamentari – PD-L, PP-DD (Bp. 152/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”, iniţiată de domnul senator Alin-Păunel Tişe – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 153/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea articolului 1 din Ordonanţa nr.26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, iniţiată de domnii senatori Nicolae Nasta; Marius-Petre Nicoară; Ion Popa; Mihaela Popa; Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu; Ştefan-Liviu Tomoiagă şi Ionuţ-Elie Zisu din grupul parlamentar al PNL (Bp. 160/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune”, iniţiată de 39 de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, UDMR, PNL (Plx. 143/2013) – AVIZ NEFAVORABIL

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, iniţiată de 15 parlamentari – grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD, UDMR, PC, Minorităţilor Naţionale (Plx. 120/2013) – Parlamentul va decide.

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 11 iulie 2002”, iniţiată de domnul deputat Dan Cristian Popescu – Grupul parlamentar al PD-L (Plx. 142/2013) – Parlamentul va decide.
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 1 din Legea petrolului nr.238/2004”, iniţiată de domnii senatori Cristian Petru Bodea şi Valeriu-Victor Boeriu – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 98/2013) – AVIZ NEFAVORABIL