GUVERN: Agenda şedinţei din 19 februarie

Informare privind actele normative care ar putea fi incluse peAgenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 19 februarie 2013.

  

 

I.      PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 

II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Timişoara ’89 ca fiind de utilitate publică

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental ”Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea  anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din  România în anul 2011

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române-Filiala Iaşi, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006.

 

IIINOTE

1.     NOTĂ privind dublarea pedepselor pentru infracţiunile privind siguranţa sistemului feroviar (furturi şi distrugeri)

2.     NOTĂ cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/instituţiilor iniţiatoare asupra unor proiecte de legi aflate în procedură parlamentară la data de 18 decembrie 2012.

 

 

 

Biroul de presă