GUVERN: Agenda şedinţei din 16 aprilie

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 aprilie, ora 12.00

 

 

 

I.      PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

 

1        PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013

 

2.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prelungirea valabilităţii

licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean

 

2        PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea  Ordonanţei

de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a  contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 

 

II.   PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Instrumentelor Structurale al Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012

 

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi      dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor       Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

 

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu –  Constanţa” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea

          Guvernului nr.1055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul

public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului

          nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de

          judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea

Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al   municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii,

          Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul Cheltuieli de personal,

          pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

          71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect

          acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi

completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

III.           MEMORANDUMURI

 

9.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor asupra viitorului Protocol opţional nr.16 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată de România la 7 octombrie 1993, ratificată prin Legea nr.30/1994

 

10.                         MEMORANDUM cu tema: Elaborarea de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive a proiectelor acordurilor de colaborare între entităţi competente din Republica Franceză şi România în domeniul managementului deşeurilor radioactive,       conform acţiunilor cuprinse în Parteneriatul Strategic Franţa-România

 

 

IV.            PUNCTE DE VEDERE

1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia”, iniţiată de un grup de parlamentari – PC, PNL, PSD, PP-DD, PD-L (Bp. 40/2013)

 

2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici – Grupul parlamentar al PDL(Bp. 41/2013)

 

3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane”, iniţiată de domnul senator Alexandru Pereş şi domnul deputat Clement Negruţ – Grupurile parlamentare ale PDL (Bp. 43/2013)

 

4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea  art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice”, iniţiată de un           grup de senatori – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 48/2013).

 

5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din

          administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al

          comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale

          acestora”, iniţiată de domnul senator Trifon Belacurencu – PSD(Bp. 22/2013)

 

6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la forma amendată de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a propunerii legislative intitulate „Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România”, iniţiată de 12 deputaţi – Grupul parlamentar al PNL (Plx.505/2010)

 

7.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, iniţiată un grup de parlamentari – PNL, PSD, PP-DD  (Bp. 34/2013)

 

Biroul de presă