Guvern: Agenda şedinţei de Guvern din 4 decembrie

comunicatus Guvern: Agenda şedinţei de Guvern din 4 decembrie poze
INFORMAŢIE DE PRESĂ privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 4 decembrie, ora 11.00

 

 

I.      PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012.

2.     PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea pentru mediu marin

3.     PROIECT DE LEGE privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege

4.     PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

II.   PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în  domeniul învăţământului şi cercetării

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

3.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutului Clinic Fundeni şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 

III.                       PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cunatumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului-cadru între Minsterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti, la 12 septembrie 2012

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 2005 – semnat la Bucureşti, la 3 iulie 2012

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale,aferente anilor 2013,2014 şi 2015 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finaţările rambursabile contractate sau care care urmează a fi contractate de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

10.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală

11.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti

12.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministrului Public

13.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

14.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministrul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002

15.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române

16.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizarea infrastructurii privind siguranţa ciurculaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre”

17.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie ampalsamentul lucrării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitarea DN 6 Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800 pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş”

18.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Lugoj”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.685/2007

19.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Periş, judeţul Ilfov

22.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi UM 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 1705/2006

23.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012

24.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de ceoncesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-2 TRIA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP.

25.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-11 BUZIAŞ, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi SC UNIVERSAL PREMIUM SA

26.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-6 CURTICI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Mol Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu SC Expert Petroleum SRL

27.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-4 TULCA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi CLARA PETROLEUM LTD

28.                        PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-9 PĂULIŞ, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi SC UNIVERSAL PREMIUM SA

 

IV.MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Elaborarea unui plan de întărire a capacităţii administrative pentru utilizarea fondurilor europene

2.     MEMORANDUM cu tema: Poziţia României privind măsurile de consolidare a Uniunii Economice şi Monetare (UEM)

3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării amendamentului la Aranjamentul de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind comunicaţiile pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României

4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării „Acordului Euro-mediteranean privind aviaţia civilă dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte”

5.     MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

V. RAPOARTE

1.     RAPORT privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în perioada 01.01-30.09.2012

 

VI. INFORMĂRI

1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.

 

 

Biroul de presă