GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 30 octombrie

comunicatus GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 30 octombrie poze
Acte normative carear putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei  Guvernului României din 30  octombrie 2012, ora 11.00. 

 

 

I.      PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012.

 

II.   PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

 

1.      PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  privind aprobarea măsurilor pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012;

 

2.     PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

 

III.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2011 şi la Paris la 20 decembrie 2011, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul – cadru de împumut F/P1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, privind finanţarea Proiectului pentru amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate în România, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007;

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;

 

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea asociaţiei “O şansă pentru viitor” ca fiind de utilitate publică;

 

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012, la titlul “Cheltuieli de personal” şi titlul “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

 

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare –          dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

 

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării României, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012;

 

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general;

 

8.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice a unor imobile, şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului-Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret-Clubul Sportiv Municipal ”Drobeta Turnu-Severin ”, în domeniul public al Judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean.

 

 

IV      PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/SUBPREFECŢI

 

9.     PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

 

V.      MEMORANDUMURI

 

1.     MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea ucraineană, prin schimb de note verbale, privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru pasageri şi marfă în regim rutier (bac) tip RO-RO între localităţile Isaccea (România) – Orlovca (Ucraina);

 

2.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Cartei de Parteneriat între Guvernul României şi Guvernul Comunităţii Franceze din Regatul Belgiei privind Programul Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească (LCCR)/Programul de Deschidere către Limbi şi Culturi, pentru perioada 2012-2017;

 

3.     MEMORANDUM cu tema: propunerile Comitetului interministerial constituit prin Decizia primului- ministru nr.476/2012;

 

4.     MEMORANDUM cu tema: aprobarea deblocării unor posturi în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

 

5.     MEMORANDUM cu tema: Reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie şi Imunologie ”Cantacuzino”.

 

VI      NOTE

1.     NOTĂ privind situaţia Excesului de Lichiditate Netă constituit conform prevederilor Contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de Autoritatea pentru    Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială ”Automobile Craiova”-S.A;

 

2.     NOTĂ referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

 

VII    INFORMĂRI

 

1.     INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.

   

Biroul de presă