GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 3 octombrie

comunicatus GUVERN: Agenda şedinţei de Guvern din 3 octombrie poze

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind unele acte normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 3 octombrie 2012, ora 11.00

 

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice şi consulare ale celor două state, semnat la Bucureşti la 6 martie 2012
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind condiţia de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice al României şi Statului Kuwait, semnat la Bucureşti la 5 martie 2012
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DN 5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573-km19+220”
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008, la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr.1073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap ”Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap”
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ibăneşti, judeţul Botoşani
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Unitatea Militară 0663 Drăgăşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 ca urmare a reevaluării şi schimbării denumirii unităţii de administrare

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea începerii negocierii contractului de stat pentru comercializarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Agenţia Rusă pentru Energie în domeniile eficienţei energetice şi resurselor regenerabile de energie
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării

IV. NOTE
1. NOTĂ privind procedura de achiziţie publică de servicii având ca obiect ”Servicii de consultanţă (asistenţă tehnică, financiară şi juridică) în scopul reactualizării Studiului de Fezabilitate, elaborării documentaţiei de atribuire şi asistarea Autorităţii Contractante în procesul de atribuire a contractului de concesiune pentru obiectivul Autostrada Bucureşti-Braşov, Tronsonul Comarnic-Braşov”
2. NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului

V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind unele aspecte legislative generate de Ordonanţa de urgenţă nr.47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
2. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

Biroul de presă