Guvern: Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 6 mai

 

 1.       I.                        PROIECT DE LEGE

 

 1. 1.     PROIECT DE LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 5 martie 2014, aprobată prin decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014.

 

Acest proiect a fost trimis către Parlament, pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă.

 

 1.    II.                        ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 

 1. 1.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/19991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern reglementează modalitatea de identificare prin număr de tarla şi de parcelă a terenurilor cuprinse în perimetrele de explorare/prospectare/exploatare a resurselor minerale, petrolului şi gazelor naturale, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pentru emiterea certificatului de urbanism/ autorizaţiei de construcţie pentru executarea de lucrări de construcţii necesare derulării operaţiunilor.

 

 1. 2.     ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

Prin actul normativ adoptat de Guvern se elimină interdicţia temporară de construire pentru anumite categorii de lucrări, în perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecărui an, pentru  lucrările executate în cadrul unor programe şi proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, lucrările aflate în derulare, lucrările sezoniere, lucrările care necesită intervenţie urgentă şi a lucrărilor care nu aduc atingere activităţii turistice, în staţiunile turistice de pe litoral sau în zona plajelor cu destinaţie turistică. Aceste lucrări – de pregătire, reparare, curăţare a clădirilor, de reparare a străzilor şi de dotare tehnico-edilitară – sunt necesare pentru eliminarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea oamenilor. Totodată, aceste lucrări vor permite o mai bună absorbţie a fondurilor europene.

 

 1. III.                        HOTĂRÂRI

 

 1. 1.     HOTĂRÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul SGG pe anul 2014, pentru Institutul Naţional de Statistică, cu suma de 816 mii lei pentru plata titlurilor executorii  prevăzute de OUG nr. 71/2009 şi de OUG nr. 92/2012.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea hotărârii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

Hotărârea adoptată de Guvern armonizează legislaţia naţională cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în sensul implementării metodologiei de urmărire a modului în care fondurile europene sunt utilizate pentru proiecte şi măsuri cu componentă climatică. Totodată, actul normativ stabileşte că directorii executivi ai agenţiilor pentru protecţia mediului şi comisarii şefi ai comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu vor fi numiţi prin ordin al ministrului.

 

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bârla, Boteni, Cuca, Domneşti, Leordeni, Miceşti, Morăreşti, Moşoaia, Nucşoara, Poiana Lacului, Rociu şi Slobozia, judeţul Argeş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

 1. 6.     HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate din judeţul Mehedinţi

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Mehedinţi, în limita sumei de 75 mii lei, a următoarelor produse:

– 300 kg conserve carne porc,

– 600 kg conserve pateu de ficat,

– 600 kg conserve fasole cu costiţă,

– 18.468 litri apă minerală,

– 200 bucăţi pături,

– 400 bucăţi cearşafuri,

– 200 bucăţi feţe pernă.

 

 

 1. IV.                 MEMORANDUMURI

 

 1. 1.    MEMORANDUM cu tema:

1.Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul pentru Ştiinţă, TIC şi Planificare din Republica Coreea pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

2. Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informaţională, în vederea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul pentru Ştiinţă, TIC si Planificare din Republica Coreea pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 

 

   V.                        NOTE

 

 1. 1.     NOTA privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea acesteia ca Parc Natural Văcăreşti

 

Guvernul a luat act de aceasta nota.

 

VI. INFORMĂRI

 

 1. 1.     INFORMARE  privind stadiul pregătirii alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

Guvernul a primit informarea săptămânală asupra stadiului pregătirii alegerilor pentru Parlamentul European. În săptămâna care a trecut, BEC a emis Decizia privind formatul buletinului de vot, iar Regia Autonomă Monitorul Oficial a trecut la imprimarea buletinelor de vot. Imprimeria Naţională a încheiat operaţiunile de tipărire a timbrelor autocolante, iar Monetăria Statului a încheiat confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „Votat”.

AEP a comunicat listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Au fost asigurate spaţiile necesare pentru staţiile de prelucrare a datelor organizate de direcţiile judeţene de statistică.

În cadrul campaniei electorale, în perioada 25 aprilie – 4 mai s-au organizat 158 manifestări electorale în 34 de judeţe. Nu au fost raportate incidente. Au fost semnalate 13 incidente privind afişajul electoral (distrugere, deteriorare, afişaj în loc nepermis) şi au fost aplicate 6 amenzi în valoare totală de 3.600 lei.

 

 

 1. VII.        PUNCTE DE VEDERE

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa Adam şi Maria Dragomir aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD (Bp.435/2013, Plx. 663/2013), precum şi la amendamentele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor asupra acestei iniţiative legislative

AVIZ FAVORABIL.

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată  Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României, iniţiată de domnul deputat PSD Ninel Peia şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PP-DD, PNL, PD-L, Minorităţilor Naţionale, independenţi (BP.853/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 – Lege privind înfiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari”, iniţiată de doamna deputat Cornelia Negruţ şi domnii deputaţi Vasile-Cătălin Drăguşanu, Liviu-Bogdan Ciucă, Tudor Ciuhodaru, Aurelian Ionescu şi Claudiu-Andrei Tănăsescu – Grupurile parlamentare ale PC, PP-DD (Bp.899/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii”, iniţiată de domnul deputat PSD Ion Melinte şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL (Bp.70/2014)

AVIZ NEFAVORABIL.

 

 1. 5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999  privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001”, iniţiată de doamna deputat PNL Alina Ştefania Gorghiu împreună cu un grup de deputaţi -PD-L, PC, PNL, PSD, PP-DD (Bp.893/2013)

AVIZ NEFAVORABIL.

 

 1. 6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege privind declararea zilei de început an şcolar – Zi liberă pentru părinţi” (Plx.170/2014)

AVIZ FAVORABIL.

 

 

 

Biroul de Presă