Guvern: Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei din 30 octombrie

 

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare

2. PROIECT DE LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi ferate ”C.F.R”- S.A în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art.3, lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima Casă”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea şi atribuţiile comisiilor de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului României nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat pentru Construcţii – I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea altor acte normative
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind înfiinţarea la Bucureşti-Măgurele a unui Centru Internaţional pentru pregătire avansată şi cercetare în fizică, centru de categoria a II-a sub auspiciile UNESCO, semnat la 21 noiembrie 2012 la Paris
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, judeţul Bihor şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale-Direcţia Generală Organism Intermediar pentru implementarea Axei 2 din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (OIPOSCCE), Direcţia Organism Intermediar-Ministerul Educaţiei Naţionale (OIPOSDRU-MEN) şi Organism Intermediar Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (OIPOSDRU-CNDIPT), în condiţiile art.5 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile din subordinea, sub autoritatea sau coordonare Guvernului ori a ministerelor
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Departamentului pentru Energie ca Autoritate Naţională Competentă responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun, conform Regulamentului nr.374/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr.1364/2006 CE şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.713/2009, (CE) nr.714/2009 şi (CE) nr. 715/2009(Regulamentul nr. 347/2013)
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării acordului între Guvernul României şi Organizaţia ST-EP

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL, PD-L, UDMR (Bp. 39/2013, Plx. 317/2013)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile”, iniţiată de un grup de parlamentari – PSD, PNL (Bp. 212/2013)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea lit.q) a alin. (1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu”, iniţiată de un grup de deputaţi – PDL, PP-DD (BP 345/2013)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”, iniţiată de domnul deputat Grigore Crăciunescu –PNL (BP 392/2013)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 347/2013)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare”, iniţiată de domnul senator Andrei Liviu Volosevici – PD-L (Bp. 373/2013)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de un grup de deputaţi – PNL (Plx. 262/2013, B 713/2013)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupul parlamentar al PP-DD(BP 407/2013)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de un grup de deputaţi – Grupul parlamentar al PSD, PNL, PD-L, PP-DD, Minorităţilor Naţionale (Bp. 377/2013)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, iniţiată de un grup de deputaţi din Grupul al PSD (BP 343/2013)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea art. 139 alin. 1 din Legea 53/2003, Codul muncii”, iniţiată de un grup de deputaţi – PSD(Bp. 399/2013)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind pentru modificarea alineatul (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare”, iniţiată de domnul senator Puiu Haşotti – PNL (Bp. 374/2013)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declarării Independenţei României”, iniţiată de un grup de parlamentari – PNL, PP-DD (Bp. 362/2013).
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice”, iniţiată de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov şi de domnii deputaţi Daniel Ionuţ Bărbulescu şi Constantin Stelian Emil Moţ – PSD(Bp. 424/2013)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de modificare şi completare a Legii nr. 223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România”, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD, UDMR (Bp. 323/2013)
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă”, iniţiată de un grup de parlamentari – PP-DD(BP 385/2013)
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 24 din Legea 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – republicată”, iniţiată de 25 parlamentari – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 247/2013)
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, iniţiată de doamna senator Gabriela Firea și alți 25 de senatori și deputați aparținând Grupului parlamentar al PSD (BP 394/2013)

Biroul de Presă