GUVERN: Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 4 februarie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 4 februarie, ora 12.00

I.     PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE  privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010
2.    HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală
3.    HOTĂRÂRE privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
4.    HOTĂRÂRE privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății al Republicii Peru în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la București la 5 iunie 2014
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul sănătății și al științelor medicale între Ministerul Sănătății din România și Comisia Națională de Sănătate și Planificare Familială din Republica Populară Chineză, semnat la București în 28 iunie 2014
8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din România și Administrația de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede și protecției vieții sălbatice, semnat la București, la 14 aprilie 2014
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1084 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Palatul de Justiție Iași” și “Reabilitare, amenajare și extindere sediul Tribunalului Sibiu”
10.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în domeniul public al orașului Șomcuta Mare
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lupșa, județul Alba
12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al județului Gorj, precum și a muncipiilor, orașelor și comunelor din județul Gorj
13.    HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013
14.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
15.    HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2015
16.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” – S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării
17.    HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român
18.    HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius Aurelian

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză privind promovarea dezvoltării în comun a Zonei Economice a Drumului Mătăsii în cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică Româno-Chineză
2.    MEMORANDUM cu tema: Acceptarea formei finale a Cartei Internaţionale a Energiei, participarea unei delegaţii române la Conferinţa Ministerială de la Haga din perioada 20-21 mai 2015, adoptarea şi semnarea Cartei Internaţionale a Energiei
3.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a unui împrumut în valoare de 175 milioane EUR în vederea susţinerii implementării Proiectului privind construcţia de locuinţe sociale pentru familiile/persoanele tinere, destinate închirierii
4.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-turkmenă de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică.