Gl. bg. dr. Constantin Florea: Jandarmeria Română în contextul provocărilor tot mai divergente ale mediului socio-economic

Cuvânt de deschidere Bune practici în lupta împotriva comerţului ilicit cu ţigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene

Gl. bg. dr. Constantin Florea Manager proiect

 

 

 

 

 

Jandarmeria Română în contextul provocărilor tot mai divergente ale mediului socio-economic

Distinşi invitaţi, stimaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, dragi colegi,

 

Îmi face o deosebită plăcere să vă transmit bun venit la acest eveniment, respectiv Conferinţa de deschidere a proiectului „Bune practici în lupta împotriva comerţului ilicit cu ţigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene – GRILLER – EU 831 475”, ocazie cu care are loc şi lansarea oficială a proiectului.

Apreciind încă o dată deschiderea manifestată şi interesul de a participa la această primă activitate, doresc să îmi exprim bucuria de a fi alături de distinşii noştri invitaţi din Republica Bulgaria, Republica Moldova şi din ţară care au răspuns cu mare amabilitate invitaţiei noastre, onorându-ne cu prezenţa, sporind astfel prestigiul manifestaţiei de astăzi.

Proiectul GRILLER – EU a fost iniţiat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, cu sprijinul eşaloanelor superioare, în calitate de beneficiar, este finanţat de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Cu o durată de implementare de 15 luni începând cu data de 01.01.2019 şi o valoare de 60.090,58 EURO, din care 80% reprezintă finanţare europeană nerambursabilă, proiectul de adresează unui grup ţintă reprezentativ, compus din şefi de structuri, specialişti ai agenţiilor şi structurilor specializate implicate activ la nivel naţional şi european în lupta împotriva fraudei cu ţigarete şi produse din tutun contrafăcute şi de contrabandă şi are următoarele obiective:

 • reducerea volumului de ţigarete tranzacţionate ilegal, ca mijloc de descurajare a contrafacerii; creşterea numărului de investigaţii derulate în plan naţional în scopul identificării timpurii a fraudelor şi tentativelor de fraudă;
 • diminuarea numărului de grupări de crimă organizată implicate în comerţul ilegal cu ţigarete şi produse din tutun contrafăcute, ca mijloc de protecţie a interesul financiar general al UE;
 • limitarea expunerii consumatorului la tigarete şi produse din tutun contrafăcute, ca sursă principală de control şi prevenţie a contrafacerii;
 • creşterea prelevărilor fiscale (TVA şi accizele la tutun) la bugetul de stat prin reducerea evaziunii fiscale, sursă de consolidare a economiei UE.

Pentru realizarea obiectivelor, implementarea proiectului presupune desfăşurarea a 4 activităţi, după cum urmează:

 • conferinţa de deschidere – programată în luna aprilie 2019;
 • primul seminar internaţional – programat în luna septembrie 2019;
 • al doilea seminar internaţional – programat în luna noiembrie 2019;
 • conferinţa de închidere – programată în luna februarie 2020.

Dintre rezultatele aşteptate, amintim:

 • consolidarea cooperării între autorităţi publice conexe din plan naţional şi structurile de combatere a infracţiunilor ce vizează contrabanda cu tutun, ca bază a îmbunătăţiii continue a abilităţilor de investigare şi intervenţie;
 • creşterea gradului de conştientizare în rândul comunităţilor locale şi a publicului în special cu privire la impactul financiar şi fiscal negativ al contrafacerii şi contrabandei cu produse din tutun, atât la nivel naţional, cât şi la nivel trans-naţional;
 • diversificarea cooperării transnaţionale, ca sursă de protecţie a intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 • reducerea amplorii curente a fraudei cu ţigarete şi produse din tutun contrafăcute prin publicarea de materiale destinate atât publicului larg cât şi specialiştilor din domeniu prin care să se evideieze consecinţele fenomenului şi căile de soluţionare/ diminuare a acestuia.

În ceea ce priveşte sustenabilitatea acţiunii, aceasta rezidă din însăşi schimbarea ce a survenit pe parcursul ultimilor ani cu privire la ordinea economică europeană care pune accent deosebit pe combaterea fraudei, întrucât crearea unei economii unice europene, existenţa pieţei libere şi libera circulaţie a cetăţenilor au condus la dezvoltarea reţelelor criminale transfrontaliere cu o influenţă directă asupra creşterii comerţului ilicit cu tutun.

Dată fiind strategia europeană a OLAF, problematica din tema proiectului şi atribuţiile generice ale instituţiei noastre, vă veţi întreba probabil care este sursa preocupărilor Jandarmeriei faţă de problematica comerţului ilicit cu ţigarete şi produse de contrabandă din tutun.

Având în vedere complexitatea tot mai accentuată a contextului socio-economic actual, precum şi preocupările majore ale statelor Uniunii Europene pentru crearea unui mediu european de securitate stabil, în vederea armonizării eforturilor naţionale cu cele de la nivel european, un obiectiv prioritar al structurilor Ministerului Afacerilor Intern, în general, şi cel al Jandarmeriei Române, în special, a devenit în ultimii ani şi implicarea activă şi concentrată în prevenirea şi combaterea criminalităţii şi a contrabandei cu tutun şi ţigarete contrafăcute, fenomen ce îmbracă tot mai frecvent elemente caracteristice ale criminalităţii transfrontaliere organizate.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, structură componentă a Jandarmeriei Române/ Ministerului Afacerilor Interne,  desfăşoară permanent activităţi specifice pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor, comunităţii şi statului român, având un rol însemnat pe linia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi implicit combaterii fraudei, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene şi României.

Dincolo de aceste aspecte, realitatea vieţii de jandarm ne determină permanenta prezenţă în stradă, în zone de frontieră sau chiar la punctele de trecere ale frontierei, în zona centrelor comerciale, a pieţelor publice şi a stadioanelor, fapt pentru care sesizăm cu uşurinţă maniera tot mai diversă prin care interesele Uniunii Europene şi ale României sunt subminate, ceea ce dă naştere necesităţii unei treptate diversificări şi extinderi a atribuţiilor jandarmeriei, având drept fundament însăşi legea ce îi guvernează activitatea care prevede că Jandarmeriei Române i se stabilesc responsabilităţi şi în sensul „prevenirii şi descoperirii infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare”[1].

   În acest sens, pentru prevenirea şi combaterea deţinerii, traficului şi comercializării ilicite de produse contrafăcute din tutun, personalul Jandarmeriei acţionează pe mai multe planuri, vizând atât executarea periodică de acţiuni în sistem integrat alături de celelalte structuri abilitate ale statului, cât şi participarea activă la analize în plan strategic, operaţional şi tactic pentru evaluarea şi gestionarea activităţilor cu incidenţă asupra economiei României şi a intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum şi pentru diversificarea schimbului de date şi informaţii atât cu structurile aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, cât şi cu instituţiile publice şi autorităţile naţionale şi internaţionale.

Din Graficul nr. 1 se observă că din totalul de 3.331.258 ţigarete confiscate în anul 2018 de către personalul Jandarmeriei Române, 51,71% din volum a fost confiscat la nivelul Inspectoratelor de Jandarmi Judeţene, venind să justifice iniţiativa noastră de a implementa acest proiect:

 

Graficul nr. 1

Volum al confiscărilor de ţigarete de contrabandă de către structurile Jandarmeriei Române în anul 2018

 

În sprijinul afirmaţiei anterioare stă şi dinamica evidenţiată în Graficul nr. 2, conform căreia volumul confiscărilor realizate de către I.J.J. Dolj a cunoscut, în ansamblu, o tendinţă ascendentă, deşi neliniară.

Graficul nr. 2

Dinamica confiscărilor de ţigarete de contrabandă de către structurile I.J.J. Dolj în perioada 2015-2018

 

Dacă în anul 2015, la nivelul I.J.J. Dolj a fost confiscat un număr de 31.300 ţigarete de contrabandă, în anul 2018 a avut loc o creştere cu peste 33%, volumul confiscărilor atingând aproape 42.000 bucăţi. Dinamica divergentă din anul 2016 poate fi pusă pe seama mai multor factori printre care poate fi menționată stabilitatea monedei naţionale, fapt ce a conservat puterea de cumpărare a cetăţenilor care au fost astfel mai puţin susceptibili faţă de achiziţiile informale.

 

Graficul nr. 3

Situaţia infracţiunilor constatate la nivelul Jandarmeriei Române şi cel al I.J.J. Dolj cu privire la contrabanda cu ţigarete în perioada 2015-2018

 

Conform Graficului nr. 3, şi situaţia infracţiunilor sesizate de către I.J.J. Dolj cu privire la contrabanda cu tutun evidenţiază sustenabilitate proiectului GRILLER – EU. În acest sens, în timp ce volumul infracţiunilor sesizate la nivelul Jandarmeriei Române a cunoscut un declin în perioada 2015-2018, în cazul I.J.J. Dolj dinamica a fost una ascendentă. Astfel, dacă în anul 2015 au fost sesizate 14 infracţiuni, în anul 2018 numărul acestora a ajuns la 32, ceea ce pune în lumină eforturile pe care instituţia noastră le depune în direcţia identificării şi combaterii faptelor ilicite cu produse pe bază de tutun.

Analizând problematica legată de aplicarea competenţelor naţionale şi teritoriale în combaterea infracţiunilor de contrabandă atât în plan intern cât şi international, am constatat că nu suntem singuri în această misiune extrem de complexă, sens în care ne-am gândit că demersul privind implementarea unui proiect în acest domeniu ar constitui un bun prilej ca instituţiile statului şi partenerii noştri din Uniunea Europeană, dar şi din afara ei, să identifice o serie de soluţii pe care să le materializeze într-un ghid de bune practici astfel încât să îşi sporească eficienţa acţiunilor şi să poată contribui în mod activ la combaterea contrabandei şi protejarea intereselor financiare europene şi naţionale.

 

 GRILLER-EU Bune practici în lupta împotriva comerţului ilicit cu ţigarete în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene

 

Frontiera dintre România şi ţările din afara UE reprezintă un punct major de intrare pentru organizaţiile de criminalitate organizată, astfel că, în anul 2016, 16,4% din consumul total de ţigări s-a bazat pe produse cu provenienţă nefiscalizată, marcându-se astfel o creştere a consumului ilicit de ţigări în întreaga ţară, fapt ce ne situează „desupra nivelurilor europene”[2]. „Cu o susceptibilitate istorică faţă de comerţul ilicit, o acceptabilitate socială a achiziţiilor informale şi motivaţia preţului scăzut al tutunului în ţările vecine, grupările de criminalitate organizată care participă la contrabanda cu tutun şi produse din tutun, găsesc cu uşurinţă argumente pentru o creştere favorabilă continua”[3], determinând o amplificare accentuată „a pieţei nereglementate cu produse din tutun”[4].

Ponderea semnificativă a românilor implicaţi în comerţul ilegal cu ţigări a creat, în timp, reţele transfrontaliere puternice şi durabile cu grupuri corespondente în Europa şi Asia, de obicei în Spania, Turcia, Bulgaria şi Moldova. Aceste rezultate sunt confirmate de „foarte puţinele investigaţii oficiale”[5],[6], care au dezvăluit că rutele de contrabandă cu ţigări sunt bidirecţionale şi că România serveşte atât ca destinaţie cât şi ca punct de tranzit.

În Judeţul Dolj, analizat din acest punct de vedere ca o zonă de risc, I.J.J. Dolj, în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Regională a Vămilor, Direcţia Regională Anti-fraudă Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor, au făcut ca lupta împotriva comerţului ilegal cu ţigări să devină un obiectiv prioritar, care să vizeze reducerea evaziunii fiscale. Prin proiectul de faţă ţintim elemente de plus-valoare în prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene şi României. Având în vedere obiectivele menţionate anterior, în ceea ce priveşte efectele, ne propunem ţinte multiple. În ceea ce priveşte efectele pe termen scurt, ne aşteptăm (1) la diversificarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor participanţilor prin schimb de experienţă şi de bune practici; (2) achiziţionarea de metode alternative de intervenţie, abilităţi şi know-how pentru participanţi şi (3) creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la impactul financiar şi fiscal negativ, atât la nivel naţional, cât şi transnaţional, al criminalităţii.

Efectele pe termen mediu care au fost stabilite vizează (1) participare activă la constituirea unei reţele cuprinzătoare de profesionişti cu înaltă calificare, ale căror eforturi trebuie direcţionate spre investigarea fraudei în materie de tutun şi protecţia ulterioară a intereselor financiare ale UE şi (2) o cooperare naţională şi transnaţională îmbunătăţită, precum şi (3) o cooperare mai bună şi mai bine definită între autorităţile de aplicare a legii şi alte autorităţi publice conexe, ca bază pentru îmbunătăţirea continuă a capacităţilor de investigare.

În cele din urmă, ne aşteptăm ca efectele pe termen lung ale proiectului nostru să fie în beneficiul grupului ţintă, a comunităţilor locale, a publicului larg şi, în final, în cel al membrilor Comunităţii Europene în ansamblul său. Plecând de la realizarea efectelor pe termen scurt şi mediu descrise mai sus, pe termen lung, ne aşteptăm ca proiectul nostru să poată (1) schimba percepţiile şi comportamentul inadecvat, precum susceptibilitătea actuală spre achiziţie ilicită (2) să descurajeze şi, în consecinţă, să diminueze contrafacerea şi contrabanda cu tutun în urma unei preveniri şi mai bune investigări a fraudei; (3) să neutralizeze atât grupurile criminale existente, cât şi persoanele care intenţionează să se alăture unor astfel de grupuri prin dezvoltarea unui cadru juridic şi legal mai detaliat şi (4) asigura protecţia generală a standardelor de viaţă ale cetăţenilor Uniunii Europene, prin îmbogăţirea competitivităţii economice şi a cunoştinţelor în urma unui management pozitiv al problematicii fraudei şi al altor activităţi ilegale.

În contextul de mai sus, prevenirea şi combaterea fraudei şi a activităţilor ilegale care afectează interesul financiar al ţării şi, în cele din urmă, pe cel a Uniunii Europene, devin strategii esenţiale ale dezvoltării economice pe termen lung, dezvoltare ce necesită însă punerea în aplicare a unor planuri de acţiune specifice în direcţia menţionată mai sus. Prin activităţile ce urmează a se derula în cadrul proiectului, încercăm să abordăm necesitatea schimbului de informaţii, să acţionăm pentru realizarea efectivă şi redimensionarea lui în funcţie de riscuri, vulnerabilităţi şi ameninţări, să identificăm alternative pentru dobândirea în timp real de competenţe cu ajutorul cărora să se poată răspunde rapid provocărilor tot mai volatile ale mediului de securitate local, regional și european, să stimulăm dezvoltarea abilităților profesionale ale participanţilor şi îmbunătăţirea colaborării între diversele autorităţi cu competenţe în domeniul aplicării legii, astfel încât să se realizeze o mai  bună gestionare a fenomenului criminalităţii în ceea ce priveşte infrancţiunile transfrontaliere cu tutun şi crearea unei reţele cuprinzătoare de profesionişti mereu pregătiţi pentru a asigura protecţia intereselor financiare ale UE.

Conştienţi de acest lucru, prin activitatea de faţă, dar şi prin cele ce urmează a se desfăşura, punem bazele unei eficientizări a contextului juridic şi operaţional pe termen lung, astfel încât să putem acţiona în permanenţă, cu operativitate, obiectivitate şi corectitudine, în scopul de a asigura bunăstarea deplină a comunităţilor cărora aparţinem. 

 

 

[1] Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizare şi funcţionarea Jandarmeriei Române, art. nr. 1, alin. nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1175/13.12.2004

[2] Haenlein, C., Eyal, J. – Raportul de ţară: Criminalitatea organizată şi comerţul illicit in România, Institutul pentru Apărare şi Studii privind Securitatea Royal United Service, Seria On Tap Europe no. 4,  p. 1, disponibil la adresa https://rusi.org

[3] Haenlein, C., Eyal, J., op. cit. p. 1

[4] Haenlein, C., Eyal, J., op. cit., p. 3

[5] Haenlein, C., Eyal, J. op. cit., apud „European Anti-Fraud Office, ‘Massive Transnational Operation Halts Criminal Organization: OLAF Helps Seize 31 Million Illegal Cigarettes”, comunicat de presă 3 aprilie 2017”, p. 22

[6] Haenlein, C., Eyal, J., op. cit., apud „Europol şi Oficiul pentru armonizare a pieţei interne, ‘Raport privind contrafacerea în Uniunea Europeană’, Aprilie 2015, p. 44”, p. 22