GJMb Craiova: Măsuri de ordine publică la spectacolul de divertisment din Piaţa „Mihai Viteazul”

 
Aproximativ 50 de jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, în cooperare cu lucrători din cardul I.P.J. Dolj, I.S.U. Dolj şi Poliţiei Locale Craiova vor asigura măsurile de ordine publică, pe întreaga perioadă de desfăşurare a spectacolului de divertisment, ce se va desfăşura în Piaţa „Mihai Viteazul”, în data de 27.06.2013, în intervalul orar 18.00-21.00.
Participanţii la acest eveniment sunt obligaţi:
a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau forţele de ordine;
b) să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;
c) să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau forţele de ordine;
Reamintim pe această cale faptul că introducerea sau portul, de către persoanele participante în locurile destinate desfăşurării acestor manifestaţii, al armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, substanţelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori al altor asemenea materiale, substanţe sau obiecte, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, şi opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine, ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea acestor adunări publice.
Misiunile jandarmilor au în vedere prevenirea şi combaterea oricăror fapte care aduc atingere legilor şi normelor de convieţuire socială precum şi depistarea, identificarea şi dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit acest gen de fapte.
Totodată, jandarmii îi invită pe participanţii la manifestări să acorde o atenţie deosebită bunurilor personale (genţi, poşete, etc.), să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenţia (aparate foto-video, bijuterii, etc.), deoarece aceste evenimente reprezintă momente prielnice pentru infractori (în special hoţii de buzunare), să manifeste răbdare, spirit de solidaritate, vigilenţă în locurile aglomerate, să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi să solicite sprijinul jandarmilor aflaţi în dispozitiv în situaţia în care este necesară intervenţia acestora.
De asemenea, jandarmii îi sfătuiesc pe cetăţenii care participă la aceste spectacole împreună cu minori să manifeste o atenţie deosebită asupra acestora pentru a nu se pierde în mulţime, iar într-o astfel de situaţie să se adreseze forţelor de ordine aflate în dispozitiv.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL G. J. Mb. CRAIOVA