Funeriu a decis: Saligny, comasat prin absorbţie

m ordin saligny1 Funeriu a decis: Saligny, comasat prin absorbţie poze

Ministerul Educaţiei a hotărât deja soarta GS Anghel Salingny, aleşii locali sunt chemaţi să-şi dea totuşi avizul.

Consiliul local dezbate din nou, joi, problema comasării unităţilor de învăţământ din Craiova, la propunerea ISJ Dolj, după ce prima tentativă a eşuat în februarie. De data aceasta consilierii locali sunt informaţi că soarta Grupului Şcolar „Anghel Saligny”, mărul discordiei la şedinţa din februarie, a fost deja definitiv tranşată de ministerul de resort. “Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul ministrului nr. 3536/29.03.2010 a aprobat comasarea prin absorbţie a Grupului Şcolar „Anghel Saligny” Craiova cu sediul în Str. Brestei nr. 97, cu Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” Craiova cu sediul în str. Paşcani, nr. 9, Craiova începând cu data de 01.09.2010”, precizează raportul anexat proiectului de hotărâre.

m ordin funeriu Funeriu a decis: Saligny, comasat prin absorbţie poze

Iată lista unităţilor şcolare propuse la comasare/desfiinţare începând cu anul şcolar următor.

Potrivit anexei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din data de 29.01.2010, reorganizarea reţelei unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Craiova începând cu data de 01.09.2010 constau în reducerea ca personalitate juridică a următoarelor unităţi de învăţământ:
1) Grădiniţa cu program prelungit „Otilia Cazimir” Craiova
2) Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Craiova
3) Grădiniţa cu program prelungit nr. 38 Craiova
4) Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 „Obedeanu” Craiova
5) Şcoala cu clasele I – VIII nr. 9 „Petrache Poenaru” Craiova
6) Şcoala cu clasele I – VIII nr. 23 Craiova
7) Şcoala cu clasele I – VIII nr. 25 Craiova
8)Şcoala cu clasele I – VIII nr. 26 Craiova
9) Şcoala cu clasele I – VIII nr. 34 „Eugeniu Carada” Craiova
10)Şcoala cu clasele I – VIII nr. 35 „I.D.Sârbu” Craiova
11)Şcoala cu clasele I – VIII nr. 38 Craiova
12)Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Craiova
13)Şcola cu clasele I – VIII nr. 31 „Theodor Aman” Craiova.

Şi “ordinul de împrăştiere”  întocmit de ISJ Dolj:

· Grădiniţa cu program prelungit “Otilia Cazimir” Craiova cu sediul în str. Unirii nr. 64 îşi pierde personalitatea juridică urmând să funcţioneze în acelaşi sediu, dar ca structură a Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova;
· Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Craiova cu sediul în str. Brazda lui Novac, bl. K29, parter îşi pierde personalitatea juridică urmând să funcţioneze în acelaşi sediu, dar ca structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 21 Craiova;
· Grădiniţa cu program prelungit nr. 38 Craiova cu sediul în str. Împăratul Traian nr. 35 îşi pierde personalitatea juridică urmând să funcţioneze în acelaşi sediu, dar ca structură a Grădiniţei cu program prelungit nr. 23 Craiova;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 “Obedeanu” Craiova cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 38 îşi pierde personalitatea juridică urmând să funcţioneze în acelaşi sediu, dar ca structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 12 “Decebal” Craiova. Grădiniţa nr. 59 Asociaţia Misionară Catolică Italiană Craiova este în prezent structură a Şcolii nr. 1 “Obedeanu” Craiova şi funcţionează în incinta acesteia;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 9 “Petrache Poenaru” Craiova îşi pierde personalitatea juridică şi se comasează cu Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova. Unitatea de învăţământ aflată în prezent în structura acesteia, Grădiniţa cu program normal nr. 8 Craiova, va fi arondată ca structură şcolară Grădiniţei cu program prelungit nr. 31 Craiova, rămânând să funcţioneze în sediul actual. În ceea ce priveşte Grădiniţa cu program prelungit nr. 31 Craiova care are sediul în bd. Decebal nr. 43, bl. 53, aceasta se poate muta în incinta Grupului Şcolar Matei Basarab începând cu data de 01.09.2010, cele 16 apartamente în care funcţionează rămânând libere;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 23 Craiova situată în str. Lămâiţei nr. 4 se comasează cu Şcoala cu clasele I – VIII nr. 24 “Sf. Gheorghe” Craiova urmând să funcţioneze în ambele sedii. În prezent, Grădiniţa cu program normal nr. 9 Craiova, este structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 23 Craiova;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 25 Craiova cu sediul în str. Prelungirea Bechetului, nr.3A va fi începând cu 01.09.2010 structură şcolară arondată la Grupul Şcolar de Transporturi Auto Craiova, dar va funcţiona în continuare în actualul sediu. Grădiniţa cu program normal nr. 33 Craiova este în prezent structură a Şcolii nr. 25.
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 26 Craiova cu sediul în str. Banu Stepan nr.20 va funcţiona începând cu 01.09.2010 ca structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 13 Craiova. Cele două unităţi de învăţământ îşi vor desfăşura în continuare activitatea în ambele sedii. Şcoala cu clasele I – VIII nr. 26 Craiova are ca structură Grădiniţa cu program normal nr. 19 Craiova.
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 34 “Eugeniu Carada” Craiova cu sediul în str. Elena Farago nr. 53 se va comasa cu Şcoala cu clasele I – VIII nr. 33 Craiova şi vor funcţiona în ambele sedii. Structura arondată în prezent la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 34 “Eugeniu Carada” Craiova, Grădiniţa cu program normal nr. 36 Craiova, poate elibera cele 18 apartamente în care funcţionează în prezent aflate în str. Elena Farago, nr.42, bl. 175B, sc. 2, urmând a-şi desfăşura activitatea în sediile celor două şcoli.
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 35 “I. D. Sârbu” se va comasa cu Grupul Şcolar “Matei
Basarab”, sediul în care funcţionează în prezent din str. Nicolae Jula nr. 3 rămânând liber după comasare;
· Grădiniţa cu program normal nr. 14 “Luceafărul” Craiova, în prezent structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 35 “I. D. Sârbu”, îşi păstrează sediul actual şi devine structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 39 “Nicolae Bălcescu”;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 38 Craiova împreună cu structura sa, Grădiniţa cu program normal Rovine, vor fi structuri arondate la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 16 Craiova. În adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nu se precizează sediul /sediile unde unităţile de învăţământ îşi vor desfăşura activitatea;
· Grupul Şcolar “Anghel Saligny” Craiova se va comasa cu Colegiul Tehnic „C. D.
Neniţescu” Craiova. Nu se face nici o menţiune despre locaţiile în care îşi vor desfăşura activitatea cele două unităţi de învăţământ după comasare;
· Şcoala cu clasele I – VIII nr. 31 „Th. Aman” Craiova cu sediul în str. Vântului nr. 3 se va comasa cu Şcoala cu clasele I – VIII nr. 29 „Nicolae Romanescu” Craiova cu sediul în str. Caracal nr.81, urmând sa funcţioneze în ambele sedii. În prezent, Grădiniţa cu program normal nr. 11 Craiova este arondată ca structură a Şcolii cu clasele I – VIII nr. 31 „Th. Aman” Craiova.