FNGCIMM lanseaza seria de seminarii regionale ”Parteneriate pentru soluții de finanțare și garantare a proiectelor sustinute de Grupurile de Actiune Locala / FLAG”

 • FNGCIMM lanseaza seria de seminarii regionale ”Parteneriate pentru soluții de
  finanțare și garantare a proiectelor sustinute de Grupurile de Actiune Locala / FLAG”

  Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii a deschis astazi, 10.10.2019, la Calafat, jud. Dolj, seria de seminarii regionale ”Parteneriate pentru
  soluții de finanțare și garantare a proiectelor sustinute de Grupurile de Actiune Locala”.
  Obiectivul acestor intalniri este de a propune celor interesati, solutii de garantare in vederea
  atragerii de finantari bancare si finantari din fonduri europene.
  La evenimente sunt invitati sa participe reprezentanti ai grupurilor de actiune locala, ai
  grupurilor de actiune locala pentru pescuit, reprezentanti ai AM-PNDR, POPAM, AFIR,
  APIA, ai autoritatilor locale, beneficiari publici si privati ai PNDR 2014-2020 si POP AM
  2014-2020.
  Suita de dezbateri care debuteaza astazi la Calafat, va continuata cu alte trei intalniri,
  programate a se desfasura in data de 18.10, in comuna Fantanele, jud. Teleorman, la Deva, in
  data de 24.10 si in comuna Muntenii de Jos, jud Vaslui, in data de 31.10. Alte doua intalniri cu
  GAL-urile si FLAG-urile din regiunea Sud Muntenia/ Vest, sunt programate a avea loc in
  cursul lunii noiembrie.
  FNGCIMM se pozitioneza ca un partener solid pentru GAL-uri si FLAG-uri, pentru atragerea
  finantarilor atat de necesare realizarii proiectelor de infrastructura rutiera, sociala,
  educationala, alimentare cu apa si canalizare si a altor obiective de investitii dedicate
  comunitatilor locale.
  « Un obiectiv institutional major pentru FNGCIMM, il reprezinta sustinerea accesului la
  finantare pentru antreprenori, fermieri, beneficiari publici, prin produsele de garantare
  dedicate zonei rurale. In calitate de reprezentanti ai parteneriatului public-privat, format din
  diverşi actori provenind din rândurile autorităţilor publice locale, sectorului privat şi
  societăţii civile, GAL-urile sunt initiatorii si catalizatorii implementarii strategiei de
  dezvoltare locală a teritoriului lor, avand ca obiective majore, diversificarea activităţilor
  economice, păstrarea patrimoniului natural şi cultural, protecţia mediului, ȋmbunătăţirea
  spaţiului rural si creşterea calităţii vieţii locuitorilor acestor regiuni.
  Ne propunem prin aceaste seminarii de informare sa contribuim la dezvoltarea culturii
  antreprenorile si a unui mediu de afaceri dinamic si divers, cu efect in cresterea calitatii vietii,
  a renovarii si dezvoltarii satului romanesc si a atractivitatii spatiului rural. Economia rurala
  este vitala pentru Romania si de aceea ne-am propus sa avem un rol important in cresterea
  competitivitatii si sustenabilitatii zonei rurale.» Gheorghe Lapadat-Director General
  FNGCIMM.
  Evenimentul s-a desfasurat la Casa de Cultura a Municipiului Calafat, Str. A.I.Cuza, nr.34,
  intre orele 10:30-13:00.
 • ***
  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
  (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în
  scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru
  instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
  Din anul 2002 si pana in prezent, FNGCIMM a acordat IMM -urilor peste 80.000 de garantii
  la nivel national, in valoare de aproximativ 26 de miliarde de lei.
  FNGCIMM instrumentează, se asemenea, programe guvernamentale destinate relansării
  economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă,
  funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub
  supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
  Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși
  suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare
  partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către
  finanţator.
  FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 26 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.
  Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la
  solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani,
  durata medie de executare a unei ipoteci.
  FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor
  întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței
  sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de
  fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de
  contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și
  Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii
  europene.
  Pentru informații suplimentare: 021.310.18.74 int.193, info@fngcimm.ro
  Direcția Marketing, relații clienți și consiliere