Finanţări în valoare de 190 milioane de euro, dedicate în special sprijinirii românilor din fostele zone industrializate

 

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează patru apeluri de propuneri de proiecte dedicate, în special, locuitorilor din fostele zone industrializate. Propunerile de proiecte vor putea fi depuse on-line în sistemul informatic Action Web începând cu data de 3 decembrie 2014, ora 10.00, până la data de 17 decembrie 2014, ora 16.00.

 

„Românii din fostele zone industrializate reprezintă unul dintre grupurile vulnerabile. Tocmai din acest motiv lansăm în cadrul POS DRU patru apeluri de proiecte prin care finanţări în valoare de 190 milioane de euro vor sprijini, în special, românii din aceste zone. Industrializarea din trecut a însemnat popularea localităților din jurul coloșilor industriali, care s-au închis după 1990. Acest fapt a dus la un adevărat cutremur social ale cărui unde se simt adânc în România de astăzi. Le oferim sprijin copiilor și familiilor din fostele zone industrializare, de la soluții de reintegrare socială și profesională, până la asistenţă în vederea începerii unei activităţi independente sau pentru începerea unei afaceri. Dacă ne pasă de România trebuie să acționăm acum pentru a opri depopularea satelor, a comunelor și a orașelor mici. Iar asta o putem face doar ajutându-i pe cei care încă mai sunt acolo. Toți au ajutat România, acum a venit vremea ca România să îi ajute pe ei!”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

 

Documentele necesare lansării celor patru apeluri de propuneri de proiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Acestea sunt următoarele:

 

În cadrul apelului de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 75 milioane de euro, vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini în special preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și părinţii sau tutorii acestora, precum și persoane care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementării programelor de tip „şcoală după şcoală”, respectiv al programelor de reintegrare în educaţie de tip „a doua şansă”. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate şi în zonele limitrofe ale acestora.

 

Scopul acestui apel, cu o alocare financiară de 75 milioane de euro, va fi sprijinirea angajaților întreprinderilor/ instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială, în scopul calificării și recalificării. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate şi în zonele limitrofe ale acestora.

 

Acest apel de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 20 milioane de euro, va sprijini persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii.

 

Cererea de propuneri de proiecte, cu o alocare financiară de 20 milioane de euro, va viza persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane care activează în domeniul agriculturii de subzistenţă, managerii și angajaţiidin mediul rural din regiunile foste industrializate.Scopul acestui apel va fi cel alfacilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole, crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale, respectiv promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.