Filarmonica Oltenia: Craiova Muzicală – programul de vineri, 5 decembrie

VINERI,  5  DECEMBRIE  2014,  ORA  19:00 SALA  FILARMONICII  “OLTENIA”

În ziua de 5 decembrie, dirijorul permanent al Filarmonicii „Oltenia”, Alexandru Iosub, la pupitrul orchestrei ofer[ melomanilor un program simfonic interesant ]i consistent: @n deschidere o partitur[ a compozitorului transilvan Adrian Pop – Triptic pentru orchestr[ -,  apoi „Re major-ul” brahmsian (o piatr[ de @ncercare pentru orice violonist) @n t[lm[cirea experimentatului maestru al arcu]ului, la 75 de ani de via\[, Daniel Podlovschi, ]i densa tulbur[toarea Simfonie nr. 7 a lui Serghei Prokofiev.
 Daniel Podlovschi21 Filarmonica Oltenia: Craiova Muzicală   programul de vineri, 5 decembrie poze
A intrat in tradi\ia Filarmonicii craiovene ca @n fiecare stagiune, cel pu\in de dou[ ori (cu prilejul Zilelor Muzicale Aniversare –@n luna aprilie – ]i Festivalului Interna\ional „Craiova Muzical[”) s[ organizeze Ziua Por\ilor Deschise, mai precis Filarmonica invit[ publicul dornic a vizita sediul institu\iei la o repeti\ie a orchestrei simfonice, av`nd ocazia s[ afle c`te ceva din „tainele”preg[tirii unui concert. Este, f[r[ @ndoial[, un moment de maxim[ deschidere a Filarmonicii spre publicul mai mult sau mai pu\in familiarizat cu specificul activit[\ii „de culise” a ansamblului simfonic. Cei interesați de acest eveniment sunt invitați în Sala de concerte a Filarmonicii, vineri, 5 decembrie, orele 12:00 – 13:00.

 

 

 

DIRIJOR

ALEXANDRU  IOSUB

 

SOLIST

DANIEL  PODLOVSCHI – 75

vioară

 

În program:

Adrian Pop: Triptic simfonic

– Allegro selvaggio. Adagio. Allegro molto vivo

Johannes Brahms: Concertul în Re major pentru vioară, op. 77

– Allegro non troppo

– Adagio

– Allegro giocoso, ma non troppo vivace

 

Pauză

 

Serghei Prokofiev: Simfonia a VII-a în Do diez minor, op. 131

– Moderato

– Allegretto

– Andante espressivo

– Vivace

 

ORCHESTRA  SIMFONICĂ  A  FILARMONICII  “OLTENIA”