Filarmonica de importanţă naţională, ac de cojocul austerităţii lui Boc

m instrumente mambo Filarmonica de importanţă naţională, ac de cojocul austerităţii lui Boc poze

Din manualul “cum să fentăm guvernul cu propriile arme”, edilii vor să salte în grad Filarmonica Oltenia, ca s-o scape din menghina salarizării unice. 

Pe ordinea de zi a şedinţei de joi a CL a apărut şi un proiect de hotărâre  privind susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a demersului Filarmonicii “Oltenia” din Craiova, pe lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a fi declarată instituţie de cultură de importanţă naţională. Iniţiativa aparţine consilierului local al PSD Bianca Predescu, avocat de profesie, care aduce în sprijinul proiectului supus aprobării CLM îndelungata tradiţie a Filarmonicii craiovene, recunoaştere de care se bucură aceasta pentru merite culturale pe plan naţional şi internaţional, precum şi faptul că alte trei filarmonici din ţară de acelaşi rang au solicitat acelaşi lucru ministerului de resort. Bianca Predescu mai precizează că recunoaşterea Filarmonicii Oltenia ca instituţie de importanţă naţională “nu modifică ordonatorul principal de credite şi nici sursele de finanţare, în limita bugetului local”.
Cum sursa de finanţare a instituţiei de cultură ar rămâne bugetul local, iar ordonatorul principal de credite ar fi în continuare primarul Craiovei, demersul Filarmonicii, preluat de Bianca Predescu şi propus spre susţinere întregului CL, poate părea unul de palmares, menit să asigure doar un prestigiu sporit muzicienilor de pe Unirii. De fapt, proiectul are şi o dimensiune financiară şi una destul de consistentă, ce le-ar putea aduce angajaţilor Filarmonicii un plus de 45 la sută la remuneraţie. Temeiul legal a fost descoperit taman în Legea 330/2009, privind salarizarea unică, actul normativ prin care au fost rase salariile bugetarilor din întreaga ţară, după cum precizează raportul întocmit de Direcţia Economică a Primăriei. “Prin apariţia Legii 330/2009, legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, s-a creat cadrul legal prin care instituţiile de cultură sunt salarizate conform anexei II/4.4., anexă de la care se poate deroga prin declararea ca instituţie de cultură naţională prin avizul ministerului de resort, cu consecinţa creşterii grilei de salarizare. Aceasta presupune suplimentarea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal (salariile de bază vor creşte cu 20 la sută şi un spor de interes naţional de 25 la sută)”, arată raportul prin care Direcţia Economică avizează favorabil propunerea Biancăi Predescu.
Ridicarea în rang a Filarmonicii Oltenia ar presupune, deci, un efort suplimentar de la bugetul local, creşterile salariale preconizate urmând a fi acoperite tot din vistieria Craiovei, rămasă principala sursă de finanţare. În schimb, economiştii Primăriei arată că transformarea în instituţie de importanţă naţională ar deschide şi alte uşi pentru obţinerea de fonduri din alte surse. “Pe de altă parte, această reconsiderare a Filarmonicii Oltenia îi va oferi oportunitatea de a obţine fonduri pentru susţinerea unor proiecte culturale de la Ministerul Culturii şi alte organisme, care vor acoperi o parte din cheltuielile de funcţionare ale instituţiei şi pot compensa creşterile de la cheltuielile cu personalul. Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre, aşa cum a fost formulat”, precizează raportul.