Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-30.06.2015

 

  • Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-30.06.2015 comparativ cu perioada 01.01.-30.06.2014 a fost caracterizată de creşterea natalităţii, mortalităţii, nupţialităţii şi divorţialităţii. Mortalitatea infantilă a avut aceeaşi valoare atât în perioada 01.01.-30.06.2015, cât şi în perioada 01.01.-30.06.2014.

 

În perioada 01.01.-30.06.2015 s-au înregistrat 2813 născuţi-vii, cu 71 mai mulţi decât în perioada
01.01.-30.06.2014, iar rata natalităţii a fost de 8,0‰ pe total judeţ, cu diferenţe pe cele două medii: urban (7,8‰) şi rural (8,2‰).

Numărul deceselor de 5340 în primele 6 luni ale anului 2015 a crescut cu 447 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Ca şi în perioada 01.01.-30.06.2014, în perioada 01.01.-30.06.2015, aproape 65,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,3‰ în urban comparativ cu 21,1‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 25 cazuri atât în perioada 01.01.-30.06.2015, cât şi  în perioada 01.01.-30.06.2014.

Mortalitatea infantilă în mediul urban a scăzut de la 8,2% în perioada 01.01.-30.06.2014 la 7,3‰ în perioada 01.01.-30.06.2015, iar în mediul rural a crescut de la 10,1‰ la 10,8‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 2527 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 7,2 persoane la 1000 locuitori (-6,1‰ în perioada
01.01.-30.06.2014). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-12,9‰), cât şi în mediul urban (-2,5‰).

Numărul căsătoriilor de 1048 în perioada ianuarie – iunie 2015 a crescut cu 64 comparativ cu perioada similară a anului 2014, revenind 3,0 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 2,0‰ în perioada 01.01.-30.06.2014 la 2,1‰ în perioada 01.01.-30.06.2015, iar în mediul urban de la 3,5‰ în perioada 01.01.-30.06.2014 la 3,7‰ în perioada
01.01.-30.06.2015.

Numărul divorţurilor (218 cazuri) a crescut cu 6 cazuri în perioada 01.01.-30.06.2015 faţă de perioada 01.01.-30.06.2014, rata divorţialităţii fiind de 0,62‰ în perioada 01.01.-30.06.2015 şi 0,60‰ în perioada
01.01.-30.06.2014.

Judeţul Dolj în perioada 01.01.-30.06.2015 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

ü  al 10-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

ü  al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

ü  al 14-lea referitor la numărul căsătoriilor;

ü  al 31-lea referitor la numărul divorţurilor;

ü  al 9-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir