Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01. – 30.04.2018

Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-30.04.2018 comparativ cu perioada 01.01.30.04.2017 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii, a divorţialităţii şi a mortalităţii infantile

În perioada 01.01.-30.04.2018 s-au înregistrat 1573 născuţi-vii, cu 351 mai puţini decât în perioada 01.01.30.04.2017, iar rata natalităţii a fost de 6,8‰ pe total judeţ, cu diferenţe între medii: urban (6,5‰) şi rural (7,1‰). Numărul deceselor de 3398 în perioada 01.01.-30.04.2018 a scăzut cu 108 faţă de perioada 01.01.30.04.2017. Ca şi în perioada 01.01.- 30.04.2017, în perioada 01.01.- 30.04.2018, aproape 60,0% din numărul deceselor provin din mediul rural, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,8‰ în urban comparativ cu 19,5‰ în rural. Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 14 cazuri în perioada 01.01.- 30.04.2018, cu 3 mai puţin decât în perioada 01.01.- 30.04.2017. Rata mortalităţii infantile a scăzut în mediul urban de la 6,9‰ în perioada 01.01.- 30.04.2017 la 6,1‰ în perioada 01.01.- 30.04.2018, iar în mediul rural a crescut de la 10,9‰ în perioada 01.01.- 30.04.2017 la 12,0‰ în perioada 01.01.- 30.04.2018. Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 1825 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 7,9 persoane la 1000 locuitori (-6,8‰ în perioada 01.01.- 30.04.2017). Se remarcă faptul că rata sporului natural este negativ atât în mediul rural (-12,4‰), cât şi în mediul urban (-4,2‰). Numărul căsătoriilor de 679 în perioada 01.01.- 30.04.2018 a crescut cu 22 comparativ cu perioada 01.01.- 30.04.2017, revenind 2,9 căsătorii la 1000 locuitori. Rata nupţialităţii a crescut în mediul urban de la 3,0‰ în perioada 01.01.- 30.04.2017 la 3,3‰ în perioada 01.01.- 30.04.2018, iar în mediul rural a scăzut de la 2,6% perioada 01.01.- 30.04.2017, la 2,4% în perioada 01.01.- 30.04.2018. Numărul divorţurilor (164 cazuri) a scăzut cu 35 cazuri în perioada 01.01.- 30.04.2018 faţă de perioada 01.01.- 30.04.2017, rata divorţialităţii fiind de 0,71‰ în perioada 01.01.- 30.04.2018 şi 0,86‰ în perioada 01.01.- 30.04.2017. Frecvenţa desfacerii căsătoriilor în perioada 01.01.- 30.04.2018 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (60,3%) faţă de mediul rural (39,7%). În perioada 01.01.- 30.04.2018 s-au înregistrat cu 34 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural. Judeţul Dolj în perioada 01.01.-30.04.2018 se situează în clasamentul pe ţară pe locul: 9 al 13-lea referitor la numărul născuţilor-vii; 9 al 4-lea referitor la numărul decedaţilor; 9 al 10-lea referitor la numărul căsătoriilor; 9 al 27-lea referitor la numărul divorţurilor; 9 al 6-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

Director executiv, Carmen Ispas