FC: S-a semnat protocolul de colaborare al Alianţei D.A. la Dolj

DA FC: S a semnat protocolul de colaborare al Alianţei D.A. la Dolj poze

PROTOCOL DE COLABORARE AL ALIANŢEI D.A. “DREPTATE ŞI ADEVĂR” PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT – FORŢA CIVICĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ
Noi, membrii partidelor semnatare ale acestui protocol din judeţul Dolj, prin voinţa comună şi prin reprezentanţii noştri statutari, suntem de acord pentru funcţionarea Alianţei D.A. “Dreptate şi Adevar” în baza următoarelor principii:
PREAMBUL
România modernă are nevoie de o dreaptă unită, care să aducă laolaltă principii şi convingeri politice şi să demonstreze viziune pe termen lung. Acesta este momentul implicării tuturor celor care cred că este posibilă modernizarea statului, fără a exclude valorile conservatoare. Avem nevoie de unirea acelor omeni care îşi doresc să construiască o dreaptă reală, înainte de a-şi dori puterea.
Unitatea de acţiune şi de concepţie politică este imperativă. Ne unim pentru a schimba actualul raport de forţe. Resursele noastre se reunesc astfel, în mod energic şi transparent.
Vom promova o politică sinonimă cu interesele cetăţeanului, întemeiată pe un dialog onest şi permanent. Iniţiem astăzi un proiect deschis, sprijinit pe convingerea că în orice societate există o largă diversitate a opiniilor. Vom susţine valoarea şi meritul ca argumente pentru prosperitate.
Alianţa noastră reprezintă istoria politică a României şi îmbină tradiţia şi experienţa Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat cu viziunea şi entuziasmul nou al FORŢEI CIVICE. Acesta este primul pas spre unitatea dreptei.
Avem nevoie de dreptate, de o justiţie liberă şi puternică. Avem nevoie de adevăr, de limpezirea climatului politic. Viitorul european al României moderne poate fi construit doar pornind de la aceste premize. Prin alianţa noastră, noi spunem DA acestui viitor.
MANIFEST
PRINCIPIILE ALIANŢEI D.A.
1. Democraţia
Statul modern se întemeiază pe principiile democratice. Înţelegem prin aceasta înlesnirea accesului şi participării cetăţeanului la decizie. Ne asumăm o reprezentare onestă şi conformă a intereselor acestuia şi considerăm că democraţia este unicul sistem care poate să îi garanteze drepturile şi libertăţile şi să constituie fundamentul prosperităţii.
2. Statul de drept
Ne declarăm apărători neclintiţi ai statului de drept. Respingem autoritarismul efemer al majorităţilor parlamentare şi susţinem domnia legii. Separaţia limpede a puterilor în stat este garanţia unui viitor european pentru România.
3. Libertăţile şi drepturile cetăţeanului
Credem că scopul central al democraţiei este protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Pentru noi, statul democratic este mai mult decât un cumul de legi şi de structuri. El trebuie să fie garantul libertăţii de gândire. Ca oameni de dreapta, promovăm opiniille informate, educarea minţii şi a spiritului ca forţe de salvare şi de progres al civilizaţiei. Dreptul la sănătate şi dreptul la educaţie sunt priorităţi de la care nu vom face rabat.
4. Justiţia – puternică şi independentă
Susţinem o justiţie liberă, care veghează echilibrul delicat dintre libertatea individului şi puterea statului. Susţinem un sistem judiciar independent, care să îşi apere – în faţa oricărei presiuni – neutralitatea şi să păstreze egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii.
5. Relaţia administraţie centrală – administraţii locale
Descentralizarea – în orice formă, fie ea economică sau politică – generează prosperitate şi dezvoltare durabilă pentru comunităţi. Ea încurajează spiritul antreprenorial şi evoluţia individuală. Credem că performanţa în administraţie este obţinută prin eficienţă, competenţă şi responsabilizare a reprezentanţilor autorităţilor statului.
6. Statutul comunităţii
Susţinem dreptul comunităţilor locale de a reprezenta interesele membrilor lor. În aceeaşi măsură, milităm pentru implicarea cetăţeanului în viaţa comunităţii din care face parte. Civismul lucid, raţional, precum şi dorinţa de a ne regăsi în setul de valori al comunităţii trebuie să ne motiveze pe toţi. Un stat construit pe interesul naţional va recâştigă interesul cetăţenilor de a se pune în slujba sa, la nivel local sau central.
7. Munca şi proprietatea
Liberalismul economic trebuie să fie una dintre valorile consacrate ale statului român modern. Prosperitatea societăţii poate fi construită pe baza meritului şi iniţiativei private, a concurenţei şi egalităţii de şanse. Credem în dreptul sacru la proprietate şi în rolul proprietăţii ca fundament al unei construcţii economice, societale funcţionale şi moderne. Aceasta nu include în niciun fel proprietatea care nu este justificabilă legal.
8. Familia şi tradiţia creştină
Familia are un rol major de transmitere a valorilor şi convingerilor morale şi religioase. Ea oferă societăţii stabilitate şi forţă. Conservarea tradiţiilor asigură un cadru etic-spiritual sănătos, indispensabil împlinirii spiritului uman. Într-o lume cu valori relative, familia, responsabilitatea faţă de copiii noştri şi principiile creştine rămân singurele repere valide, pe care putem construi pentru viitor.
9. Securitate şi apărare naţională
Interesul naţional este deasupra oricărei doctrine politice. În actualul climat internaţional, apărarea ţării înseamnă mai mult decât a fi pregătit să răspunzi vreunei ameninţări. Credem în echilibrul dintre garantarea securităţii naţionale şi prioritizarea unor domenii precum economia, educaţia, sănătatea şi protejarea resurselor ţării. Acest echilibru se poate obţine prin gestionarea integrată a riscurilor şi vulnerabilităţilor. Spiritul naţional nu se construieşte prin dispreţ şi false superiorităţi faţă de ceilalţi, ci prin recunoaşterea în lume a valorilor şi identităţii naţiunii române.
10. România în lume
România de astăzi nu mai este izolată din punct de vedere economic, cultural şi politic. Ea este parte a unor familii valoroase: ONU, UE, NATO, OSCE şi Consiliul Europei. Drumul României către o democraţie consolidată şi către un viitor al prosperităţii nu este posibil în afara acestor mari familii de state. România îşi respectă partenerii şi angajamentele asumate şi respectă, la rândul ei, toate statele care se întemeiază pe principii democratice.
Protocoalele tehnice de funcţionare a alianţei şi care vizezază acţiuni, candidaţi şi strategii comune vor fi negociate ulterior, punctual pentru fiecare şi vor fi acte adiţionale, anexate prezentului document.
Semnat azi, 4 aprilie 2013
Laurentiu Mihai M`ndrea Constantin C[t[lin Zamfir
Preşedinte PNŢCD Dolj Preşedinte FORŢA CIVICĂ DOLJ