Facultatea de Teologie din Craiova deruleaza un proiect în sprijinul studenţilor

Facultatea de Teologie din Craiova desfăşoară pe percursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, proiectul „Competenţe socio–umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”. Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie, Asistență Socială, Sociologie, Relații Internaționale și Studii Europene, Istorie, Română și Comunicare). Și în luna iulie, studenții au continuat să participe la stagiile de practică profesională în instituțiile de primire: Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Județean Dolj, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Asociația „Vasiliada”, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei, Parohia „Sfinții Arhangheli”, Parohia „Sfântul Nicolae – Dorobănția”, Grupul Școlar „Traian Vuia”, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”. „De asemenea, pe baza regulamentului, redactat în comun cu instituțiile de primire, a continuat organizarea și desfășurarea, în instituțiile de practică, a celor șapte concursuri de stimulare a performanțelor studenților la stagiile de practică, corespunzătoare fiecărei specializări socio-umane din proiect. Pe baza unor criterii elaborate și popularizate anterior, responsabilii de practică împreună cu tutorii au analizat și evaluat portofoliile individuale de practică realizate de studenţi și au acordat punctajele necesare oferirii unor subvenții financiare, respectiv a unui stagiu de pregătire la o instituţie de profil din spaţiul european”, diac.lect.univ.dr. Gelu Călina, din cadrul Facultăţii de Teologie.
În cadrul Centrului de evaluare socio-profesională și orientare pentru o carieră în domeniul socio-uman, a fost continuată realizarea planurilor de dezvoltare profesională individualizată pentru fiecare student, facilitându-se accesul permanent al acestora la resursele informaționale ale proiectului.
Proiectul POSDRU/109/2.1/G/81762, „Competenţe socio–umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.