Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor, la ABA Jiu

aba jiu monitorizare dunare Exerciţiu de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor, la ABA Jiu poze

Administrația Bazinală de Apă Jiu  va desfășura în perioada 18-20 iunie 2012 exerciţiul annual de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor.  Exercițiul se va desfăşura în conformitate cu  “Programul principalelor activități ale Comitetului Ministerial  pentru Situații de Urgență pe anul 2012”, aprobat de către Ministrul Mediului și Pădurior și înaintat la Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență organizează în perioada mai – iunie 2012 exercitiul de simulare privind apărarea împotriva inundațiilor și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice, în bazinul hidrografic Dunăre, în județele Mehedinți și Dolj, pentru verificarea:

–            modului de funcționare a fluxului informațional-decizional hidrometeorologic privind avertizarea – alarmarea  populației la nivel de bazin hidrografic, la nivel de județ, până la nivelul cetățenilor;

–             a modului  de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, la nivel județean și bazinal;

–            precum și a modului în care deținatorii de lucrări și responsabilii cu probleme de inundatii de la nivel local cunosc procedurile elaborate de Ministerul Mediului și Pădurilor  pentru managementul riscului la inundații.

Scopul principal al exercițiului de simulare îl reprezintă verificarea modului de funcționare a fluxului informațional-decizional în condițiile preluării unor lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor din patrimoniul fostei Administrații Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (ANIF) în patrimoniul Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR) și după înființarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, precum și a modului în care șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență cunosc atribuțiile ce le revin pentru managementul riscului la inundații la nivel local.

Exerciţiul de simulare pentru apărare împotriva inundațiilor de  săptămâna viitoare se va desfășura în Bazinul hidrografic Dunăre, în județul Mehedinți pe fluviul Dunarea pe sectorul Gogoșu-Salcia, pe râul Blahnița și la acumularea Rocșoreni-Dumbrava, iar în județul Dolj, pe fluviul Dunărea, pe sectorul Ghidici-confluență râul Jiu și la Acumularea Fântânele.