Examen de capacitate preoţească în Mitropolia Olteniei

Arhiepiscopia Craiovei or­ganizează în luna martie a anului curent o nouă sesiune a examenului de capacitate pre­o­ţească. Examenul se va des­făşura în perioada 4-5 martie 2014, la Centrul de restaurare, conservare, patrimoniu şi vizualizare din Craiova, Str. Brestei nr. 24. Astfel, marţi, 4 martie, de la ora 9:00, este programat examenul scris la dogmatică, misiologie şi ad­mi­nistraţie parohială pentru toţi candidaţii. De la ora 14:00, va avea loc examenul oral la teologie liturgică, omiletică, ca­te­he­tică şi muzică bisericească pentru candidaţii din Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severi­nului şi Strehaiei şi Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. În ziua de miercuri, 5 martie, la ora 9:00, va avea loc examenul oral la teologie liturgică, omiletică, catehetică şi muzică bi­se­ri­ceas­că pentru candidaţii din Ar­hi­e­pis­copia Craiovei.

Pot participa absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, specia­li­zarea Teologie Ortodoxă Pas­to­rală, fii duhovniceşti ai eparhiilor sufragane Mitropoliei Ol­te­niei, cu binecuvântarea chiriarhului locului. Candidaţii pot fi căsătoriţi sau ne­că­să­toriţi, iar în urma examenului promovat pot solicita timp de un an un post vacant de preot. Dacă în această perioadă nu sunt numiţi într-un post de preot, trebuie să repete examenul de capacitate. De asemenea, candidaţii care obţin o medie mai mare de 9,00 pot solicita timp de doi ani de zile un post vacant de preot. Dacă în această perioadă nu sunt nu­miţi într-un post de preot, trebuie să repete exa­menul de capacitate. Media generală de promovare a exa­menului de capacitate este de cel puţin 7,00.

Depunerea dosarelor se va face la Centrul mitropolitan din Craiova, Biroul de învăţământ, catehizare şi activităţi cu ti­ne­retul în perioada 17-28 februarie. Tematica examenului de ca­pacitate întocmită de Facultatea de Teologie din Craiova se află afişată în regim permanent pe site-ul Mitropoliei Olteniei, la adresa http://www.mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2012/10/Tematica1.pdf.