Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al Județului Dolj  pe anul 2019

 

DSC 7716 Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al Județului Dolj   pe anul 2019 poze

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj este parte componentă a forţelor de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi a subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă fiind destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

În prezent, în cadrul unității își desfășoară activitatea un număr de 774 de persoane încadrarea fiind de 94,85%, cu o medie de vârstă a personalului de 39 de ani și 3 luni. Din totalul personalului, 92% este destinat structurilor operative, iar 8% structurilor de suport.

Activitatea inspectoratului s-a desfăşurat în baza cadrului normativ şi a legislaţiei specifice domeniilor de competenţă şi responsabilitate, având ca obiective: desfășurarea unei activități preventive cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc, creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban, creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă, a tehnicii şi operaţiunilor de descarcerare, creșterea gradului de reziliență a comunităților, îmbunăţirea înzestrării cu tehnică şi materiale de intervenţie şi pregătirea continuă a personalului;

În ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, în anul 2019, cadrele Inspecţiei de Prevenire au efectuat un număr total de 979 controale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pe timpul controalelor fiind depistate un număr de 1544 deficienţe, din care 329 au fost remediate până la finalizarea activităţii de control, iar 1265 au fost sancţionate contravenţional. Au fost aplicate 406 amenzi, în cuantum de 1.452.306 lei şi 859 avertismente.

În domeniul avizării-autorizării, au fost emise un număr de 146 avize de securitate la incendiu, 21 avize de protecție civilă, 80 autorizații de securitate la incendiu, 1 autorizație de protecție civilă, 10 acorduri pentru organizarea de jocuri de artificii și 4 acorduri pentru comercializarea artificiilor.

În domeniul autorizării rutelor pentru transportul deşeurilor periculoase, au fost procesate un număr de 211 solicitări.

În anul 2019 prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 au fost primite 36346 apeluri, ceea ce reprezintă o medie de 99,57 apeluri/zi.

Pe tipuri, urgenţele se prezintă astfel: 537 incendii, 155 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, 149 intervenţii pentru protecţia protecția comunităților, 320 alte  situații de urgență (inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, evenimente publice) și 9103 intervenţii S.M.U.R.D. în medie, la 25 cazuri pe zi, fiind asistate 9386 persoane, dintre care 8221 adulţi şi 1165 copii. Din cele 9103 intervenţii, peste 96% reprezintă asistenţă medicală de urgenţă, astfel: 4308 afecțiuni medicale generale, 2369 traumatisme, 610 prim ajutor la accidente rutiere, 698 afecţiuni cardiace, 252 intoxicaţii. Situaţia incendiilor în funcţie de obiectivul afectat este prezentată în cele ce urmează: 53% incendii la locuințe și proprietăți individuale, 12% mijloace de transport, 11% incendii în blocuri de locuit şi 24% alte obiective (construcţii, depozite, păduri, culturi agricole).

Incendiile produse în acest an în zona de competenţă a inspectoratului au fost generate în principal de focul deschis (72%), instalaţii electrice defecte (11%), coș, burlan de fum defect sau necurățat (4%) și acțiuni intenționate (3%).

Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 28 de persoane (20 adulţi şi 8 copii). Cu toate eforturile depuse, în urma incendiilor produse 6 persoane au decedat, iar alte 13 au suferit diferite traume.

În anul 2019 inspectoratul a participat la un număr de 178 de misiuni de asigurare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la manifestări culturale şi sportive, pe baza planurilor de cooperare cu G.J.Mb Dolj, I.J.J. Dolj şi I.P.J. Dolj.

În planul pregătirii pentru intervenție, în anul 2019 au fost efectuate 1532 de activităţi de recunoaștere, educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă (în medie 4/zi), destinate pregătirii personalului în vederea cunoașterii riscurilor asociate obiectivelor din raioanele de intervenție.

În scopul pregătirii pentru intervenție, au fost efectuate 883 de activităţi de recunoaștere, educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă (în medie 2/zi) și au fost derulate 4 exerciții cu forțe și mijloace în teren. Totodată s-au organizat exerciții de verificare a tuturor  sirenelor de alarmare amplasate pe teritoriul județului (prin acţiunea Miercurea sirenelor), au fost executate 36 de exerciţii de alarmare publică la localități din județ și 112 de antrenamente de înştiinţare cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, instituţiile publice și operatorii economici din zona de competenţă.

În cadrul Centrului de formare și pregătire în descarcerare și asistență medicală de urgență au fost organizate 10 serii de curs în care au fost instruiți 119 subofiţeri din 8 județe arondate, dintre care 18 subofiţeri sunt din cadrul I.S.U. ”Oltenia” Dolj.

A fost organizată o serie de curs a personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale în care au fost instruiți 12 militari profesioniști angajați pe bază de contract.

În ce privește activitatea de voluntariat pe parcursul anului 2019 situaţia voluntarilor aflaţi în evidenţa unităţii se prezentintă după cum urmează: 216 voluntari înscrişi, din care 188 au absolvit cursul introductiv; 171 voluntari rămaşi în activitate; 111 voluntari au absolvit cursul de prim ajutor medical de bază, 29 au absolvit cursul de paramedic (curs de prim ajutor medical calificat şi operaţiuni de descarcerare – Modul I), iar 1 voluntar a absolvit cursul de competenţe extinse (Modul II).

În anul 2019, voluntarii inspectoratului au participat la un număr de 1769 de intervenţii, respectiv 176 acţiuni de informare preventivă.

Cadrele inspectoratului au participat la competiţii sportive, obţinând rezultate bune şi foarte bune (locul I cu echipa IGSU la proba „sprint echipă” la competiţia Spartan Race; locul al II-lea la proba „individual” la etapa finală a competiţiei Cel mai puternic pompier; locul al II-lea la Campionatul Balcanic de Futsal al poliţiştilor cu echipa M.A.I.; locul al II-lea la etapa finală a concursului de minifotbal “Old Boys”; locul al III-lea la etapele finale ale campionatelor de tenis şi fotbal-tenis).

La etapa interjudeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, lotul inspectoratului s-a clasat pe locul al III-lea.

În anul 2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” a recrutat un număr de 71 candidaţi pentru admitere la instituțiile de învățământ militare, din care 20 au fost admiși, iar pentru admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel  Zăgănescu” Boldeşti.

S-a contiunat activitatea de înzestrare a inspectoratului cu tehnică de intervenție de generație nouă unitatea fiind dotată pe parcursul acestui an cu: 7 autoambulanțe tip B, 2 autoambulanțe tip C și o Autoutilitara Dacia Doker

Unitatea noastră a primit 6 scrisori de mulţumire pentru buna desfăşurarea a activităţii şi misiunilor în slujba cetăţeanului.

Având în vedere cele prezentate, Inspectoratul pentru situații de urgență “Oltenia” al Județului Dolj aduce mulțumiri Instituţiei Prefectului judeţului Dolj, Consiliului Judeţean Dolj, unităților M.A.I. și celorlalte componente ale Sistemului Județean de Management pentru Situații de Urgență pentru modul de colaborare și contribuția adusă în vederea asigurării siguranței comunităților locale și a stării de normalitate.