EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA ÎN ANUL 2017

IMG 0370 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA ÎN ANUL 2017 poze

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA ÎN ANUL 2017

 

 

 

Vineri, 26 ianuarie 2018, începând cu ora 10.00, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, în prezenţa domnilor Dan Narcis Purcărăscu – Prefectul judeţului Dolj, Adrian Cosman – viceprimarul municipiului Craiova, colonel UZLĂU Liviu – Șeful Direcției Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului General de Jandarmi, precum și a șefilor structurilor cu care se cooperează și colaborează, a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate de unitatea noastră în anul 2017.

IMG 0362 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ŞI A REZULTATELOR OBŢINUTE DE GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA ÎN ANUL 2017 poze

În perioada supusă analizei efectivele unităţii noastre au executat misiuni din tot spectrul ordinii publice, astfel:

Misiuni de menţinere a ordinii publice în mediul urban și rural:

 • 700 patrule în baza planurilor de cooperare cu Poliția şi 785 patrule de jandarmi, executate în mediul urban;
 • 337 patrule în baza planurilor de cooperare cu Poliția executate în mediul rural;
 • 10 acţiuni punctuale în pieţe agro-alimentare, centre comerciale, târguri şi oboare;
 • 386 acţiuni punctuale în zone de interes operativ.


Misiuni de asigurare a ordinii publice executate:

 • pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive (partidele de fotbal desfăşurate în localităţile Craiova, judeţul Dolj, Drobeta Tr. Severin, judeţul Mehedinţi, Piteşti, Mioveni, judeţul Argeş, Motru, judeţul Gorj, Alexandria, Roşiorii de Vede şi Saelele din judeţul Teleorman;
 • pe timpul competiţiilor sportive interne şi internaţionale desfăşurate la Sălile Polivalente din municipiile Craiova, Drobeta Tr. Severin şi Rm. Vâlcea);
 • pe timpul manifestărilor cultural-artistice (spectacole, sărbători câmpeneşti), comemorative, religioase, pe timpul desfăşurării marşurilor sau mitingurilor.

Numeric, acestea de prezintă astfel:

 • 14 manifestări de protest – marşuri sau mitinguri;
 • 215 manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale, comemorative;
 • 96 manifestări sportive;
 • 2 vizite oficiale.

Un aport deosebit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de asigurare şi menţinere a ordinii şi siguranţei publice au avut şi cei 14 câini serviciu din dotare, aceştia fiind folosiţi la 50 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive, la 70 misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule de jandarmi în mediul urban din judeţul Dolj şi în locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

În toate cele 348 infracţiuni, cu 315 autori, constatate în mod independent de structurile unităţii cadrele compartimentului s-au implicat activ, atât din punct de vedere al întocmirii unor acte premergătoare complexe, cât şi al coordonării activităţilor specifice referitoare la probarea faptelor penale.

În perioada analizată, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a primit spre executare un număr de 139 mandate de aducere, în 34 localităţi.

Pe linia activităţilor de prevenire a fenomenului infracţional, au fost desfăşurate 341 acţiuni, prin derularea Programelor de prevenire intitulate „Şcoala ta în siguranţă”, „Jandarmii alături de elevi”, „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, „Competiţia Sportivă = Spectacol”, „Fii conştient, nu dependent”, „Turişti în siguranţă”, „Vacanţă în siguranţă”, „Activităţi de informare privind Ziua Jandarmeriei Române”, „Activităţi de informare privind Ziua Jandarmeriei Rurale”.

Cooperarea interinstituţională

Cooperarea şi colaborarea unităţii pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, a avut un caracter continuu, pe parcursul anului 2017 şi s-a realizat în baza planurilor încheiate în acest sens. Au fost urmărite atât respectarea prevederilor acestora, cât şi eficienţa misiunilor planificate şi executate în baza acestor documente.

 

În contextul multiplelor atacuri teroriste în Europa, generate de evenimentele din Siria, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră a solicitat sprijin în zona Frontierei de Vest a României, în principalele puncte de trecere la frontiera cu Serbia şi Ungaria, pentru perioada 01.09 – 31.12.2017.

Astfel, GJMb Craiova a participat cu forţe şi mijloace, în subordinea operativă a GJMb Timişoara, la realizarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, prin executarea a 122 misiuni specifice în zona frontierei de stat cu Serbia.

În perioada 02 – 06.10.2017, în judeţul Dolj s-a desfăşurat Exerciţiul naţional de conducere, cu forţe în teren (EXCOM) cu tema „Activitatea structurilor de conducere şi intervenţie în caz de urgenţă radiologică la CNE KOZLODUI – OLTENIA 2017”, organizat de IGSU, la care au participat 6 ofiţeri şi 35 subofiţeri.

Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii:

În baza Planurilor de cooperare încheiate între Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova şi Inspectoratele de Jandarmi Judeţene din zona de responsabilitate a unităţii, urmare a solicitărilor acestora, au fost desfăşurate activităţi pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice.

Săptămânal, la sediul unităţii, în baza solicitărilor inspectoratelor de jandarmi judeţene din zona de responsabilitate, au fost planificate efectivele necesare în vederea executării misiunilor de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte auto şi pedestre în sistem integrat (în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt, Argeș).

 • 849 acţiuni cu poliţia (razii, filtre, controale, descinderi) în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat;
 • 17 acţiuni cu DIICOT – Serviciile Teritoriale Craiova şi Piteşti;
 • 59 cu organele administraţiei publice locale;
 • 115 cu organele silvice;
 • 85 acţiuni cu organele piscicole;
 • 2 acţiuni cu Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Dolj.

La această dată, unitatea noastră are o încadrare de 93,30%, iar pe categorii de funcţii, aceasta este în proporţie de 77,27% la ofiţeri, 95,08% la subofiţeri, iar la personal contractual 100%.

Nu au fost înregistrate situaţii în care personalul să fi fost implicat în cazuri de corupţie. De asemenea, unitatea nu s-a înregistrat cu incidente de securitate.

În anul 2017 au fost cuprinşi în forme de pregătire prin cursuri, stagii de pregătire, examene de atestare un număr de 107 cadre militare.

Cadrele participante la cursuri şi stagii de pregătire sunt în număr de 10 ofiţeri şi 97 de subofiţeri, ceea ce reprezintă 27,86% din personalul militar încadrat al unităţii.

Activitatea de relaţii publice a Grupării de Jandarmi ”Frații Buzești” Craiova a urmărit creşterea calităţii imaginii instituţiei şi prezentarea fidelă a activităţilor şi misiunilor unităţii, precum şi consolidarea imaginii instituţionale, fiind canalizată cu precădere şi în direcţia consolidării şi dezvoltării încrederii populaţiei în capacitatea noastră de a răspunde eficient, calificat şi cu suficientă forţă combativă, nevoii de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor.

 

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2018

 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;
 • Creşterea calităţii misiunilor de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului;
 • Creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în cazul producerii unor situaţii speciale şi de criză;
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului operativ al GJMb Craiova prin dobândirea competenţelor în materie de intervenţie profesională;
 • Diversificarea şi valorificarea canalelor de comunicare în scopul informării opiniei publice cu privire la principalele aspecte din viaţa unităţii;
 • Consolidarea imaginii pozitive a unităţii.

 

 

 

Prefectul judeţului Dolj şi reprezentanţii instituţiilor din cadrul Sistemului de ordine publică, siguranţă şi apărare naţională au concluzionat, la finalul activităţii, că relaţiile de cooperare şi colaborare cu structurile pe care le reprezintă, cu administraţia publică locală, cu societatea civilă şi cu mass-media sunt foarte bune, existând o percepţie pozitivă asupra imaginii unităţii noastre. Toate activităţile desfăşurate în cooperare sau colaborare s-au derulat în condiţii foarte bune, fără sincope şi disfuncţionalităţi de natură să impieteze asupra eficienţei dispozitivelor adoptate, situaţia operativă fiind gestionată corespunzător, fapt reflectat în diminuarea fenomenului infracţional şi contravenţional stradal. 

Astfel, obiectivele unităţii stabilite pentru anul 2017 au fost îndeplinite în totalitate, rezultatele obţinute fiind bune şi foarte bune.

De asemenea, dincolo de cifrele prezentate și rezultatele obținute, adevărata noastră evaluare este făcută de către dumneavoastră, cetățenii, în slujba cărora ne desfășurăm activitatea, iar răsplata muncii noastre este recunoștiința dumneavoastră.