Evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj în anul 2017

IMG 0361 Evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj în anul 2017 poze

Evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj în anul 2017

 

 

Anul 2017 a reprezentat pentru unitate o perioadă de mari eforturi colective dar mai ales şi individuale care au potenţat îndeplinirea misiunilor încredinţate în condiţiile unor pierderi de personal datorate, în mare măsură, pensionărilor.

A reprezentat perioada în care, în contextul derulării unor evenimente publice de amploare, ce au determinat angajarea întregului potenţial operativ al unităţii, gradul de rezilienţă al structurilor unităţii a fost unul pe măsură, determinând punerea în valoare a tuturor calităţilor profesionale ale personalului unităţii.

IMG 0370 Evaluarea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj în anul 2017 poze

Principalul obiectiv a constat în creşterea eficienţei misiunilor pentru gestionarea situaţiei operative pe linia adunărilor publice, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private şi pentru asigurarea climatului propice necesar bunei funcţionări a instituţiilor statului, din judeţul Dolj.

În plan operativ, efortul principal a fost orientat pentru planificarea, organizarea şi executarea misiunilor specifice în scopul înlăturării riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la adresa ordinii publice şi a securităţii obiectivelor, precum şi participarea activă şi constantă alături de partenerii noştri din MAI ori din alte structuri cu care avem încheiate planuri de cooperare/colaborare, la realizarea obiectivelor comune.

Astfel, în scopul realizării acestui obiectiv, efectivele unităţii ai executat misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor de protest din municipiul Craiova, la manifestări sportive, cultural artistice, sindicale, religioase, promoţionale, etc., la care, cu toate măsurile preventiv descurajatoare desfăşurate, au fost constatate 5 infracţiuni şi au fost aplicate 7 sancţiuni contravenţionale.

Subliniem faptul că în perioada de referinţă, dispozitivele specifice au fost permanent dimensionate şi adaptate situaţiei operative, iar ca urmare a implementării măsurilor preventiv – descurajatoare şi conceptului de dialog, nici în acest an la nivelul IJJ Dolj nu au fost desfăşurate acţiuni de restabilire a ordinii publice.

Un alt obiectiv important al activităţii IJJ Dolj a fost legat de acordarea sprijinului IPJ Dolj în misiunile de menţinere a ordinii publice ori participarea la activităţi de combatere a faptelor antisociale, activităţi materializate în scăderea infracţionalităţii la nivelul judeţului Dolj.

O preocupare permanentă pentru conducerea unităţii a constituit-o prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, aceasta materializându-se în planificarea, organizarea şi executarea unor acţiuni punctuale pe linia combaterii infracţiunilor stradale, a evaziunii fiscale, a contrabandei cu tutun, dar şi un însemnat nr. de acţiuni în zona Aeroportului Craiova, gărilor, autogărilor, pieţelor, târgurilor, precum şi în alte zone de interes operativ combaterea în combaterea unor infracţiuni, aplicarea unor sancţiuni contravenţionale sau confiscarea de produse accizabile ce au fost introduse în camera corpuri delicte sau predate organelor vamale pentru valorificare, a căror valoare se ridică la cca. 32.000 lei.

Un alt element important în misiunile unităţii a fost determinat de cooperarea cu DIICOT şi BCCO Craiova, efectivele unităţii participând la acţiuni comune, în special pe linia combaterii traficului ilicit de droguri şi substanţe halucinogene, ori pentru combaterea evaziunii fiscale generate de grupuri infracţionale organizate, fiind constatate 37 de fapte de natură penală potrivit prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, cu 44 autori.

Dintre cele mai importante menţionăm acţiunile desfăşurate cu Direcţia Silvică, dar şi independent pentru combaterea delictelor silvice, materializându-se în constatarea de infracţiuni şi aplicarea de amenzi, dar mai ales în confiscarea materialului lemnos, cu 26,23 % mai mult ca în anul precedent.

De asemenea, cu Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură – au fost organizate acţiuni eficiente care au dus la măsuri sporite de protecţie a fondului piscicol judeţean.

Un element de referinţă a fost dat de punerea în executare a mandatelor de aducere emise de parchete sau instanţe cu menţiunea că acestea au fost puse în executare la termenele fixate fără probleme deosebite.

Având în vedere faptul că aproximativ 45% din efectivele unităţii execută misiuni de pază şi protecţie instituţională, comanda unităţii şi celelalte structuri cu atribuţii în domeniu au acordat o atenţie deosebită acestei misiuni, în anul 2017 realizându-se un sistem complex de creştere a gradului de securitate fizică a obiectivelor proprii prin sisteme tehnice de supraveghere video cu circuit închis, detecţie efracţie, în cadrul unui dispecerat de monitorizare care gestionează securitatea perimetrală şi interioară la mai multe obiective asigurate cu pază de către IJJ Dolj, iar pentru anul acesta ne-am propus să dezvoltăm această oportunitate cu toţi beneficiarii de pază în vederea creşterii siguranţei obiectivelor.

O altă misiune importantă ce trebuie menţionată pe această linie este paza şi protecţia conductelor petroliere (2 tronsoane, lungime 34 km.), dar şi a transportului corespondenţei clasificate, misiune ce se execută în comun cu Direcţia Judeţean Dolj a SRI.

Menţionăm că în anul 2017, ca şi în anii precedenţi, nu au fost încercări de penetrare a dispozitivelor de pază sau sustrageri din sistemul de transport al produselor petroliere, beneficiarii serviciului prestat fiind mulţumiţi de activitatea jandarmilor.

Pe linia activităţilor de suport, s-a continuat demersurile de îmbunătăţire a mobilităţii, unitatea fiind dotată cu 8 autovehicule, precum şi de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi viaţă a personalului .

Un obiectiv primordial a fost determinat de oportunitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile pentru diferite investiţii, unde personalul structurilor operative şi de suport au desfăşurat activităţi susţinute pentru implementarea unor proiecte. Astfel, la nivelul unităţii sunt constituite grupuri de lucru pentru 3 proiecte vizând:

  1. proiectul „Bune practici în lupta împotriva contrabandei cu țigarete, pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene” în cadrul Programului Hercule III – 2017 – cerere de propuneri “Formare și conferințe“.
  2. proiectul “Prevenirea incendiilor forestiere în regiunea transfrontalieră Dolj și Lom, Montana“, cu finanțare prin Programul de cooperare teritorială INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, prin încheierea unui acord de parteneriat cu Consiliul Județean Dolj şi IJSU Dolj, având calitate de beneficiar.
  3. în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – clădiri publice, sprijinirea eficienţei energetice.

Ultimele două proiecte se află în stadii avansate de evaluare în vederea aprobării şi vor căpăta atenţia cuvenită pentru implementare în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost iniţiate.

Un alt obiectiv foarte important a fost legat de pregătirea personalului atât la nivelul unităţii cât şi prin cursuri, stagii, antrenamente, exerciţii sau alte forme de pregătire în instituţii de formare profesională sau de învăţământ militar.

Un rol aparte în activitatea pe această linie îl ocupă altruismul şi solidaritatea ce-i animă pe jandarmi faţă de semeni.

Astfel, în cursul anului 2017, în spiritul solidarităţii, personalul unităţii a sprijinit, cu diferite ocazii (Sf. Sărbători Pascale, Ziua Copilului, Sf. Sărbătoare a Crăciunului, etc.) atât personalul propriu care a avut nevoie de sprijin direct sau al căror familii au întâmpinat diverse greutăţi, dar şi membrii ai comunităţii noastre cu bunuri în sumă totală de aproximativ 60.000 lei.

De asemenea, au fost organizate campanii de donare de sânge la care au fost mobilizaţi şi au participat în medie 30 de jandarmi (o parte din aceştia participând şi cu membrii de familie), aceste activităţi desfăşurându-se trimestrial sau ori de câte ori situaţia a impus-o.

Pentru anul 2018, pe lângă realizarea tuturor activităţilor şi misiunilor din documentele programatice ale MAI şi IGJR, ne-am propus unele obiective pe care le aveţi cuprinse în material, dintre care exemplific:

  1. Îmbunătăţirea capacităţii operaţionale a structurilor unităţii pentru gestionarea situaţiilor de risc ori pentru intervenţia la solicitările prin SNUAU 112;
  2. Implementarea proiectelor de investiţii şi a proiectelor cu finanţare europeană în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi viaţă a personalului şi creşterea mobilităţii în scopul eficienţei şi eficacităţii îndeplinirii misiunilor;
  3. Identificarea operativă şi diminuarea riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la adresa misiunilor de ordine publică ori la securitatea obiectivelor/transporturilor de valori sau speciale;
  4. Îmbunătăţirea modului de acţiune pentru combaterea faptelor antisociale în domeniul silvic, cinegetic, precum şi participarea în sistem integrat, alături de colegii de la poliţie, la combaterea infracţiunilor stradale;
  5. Creşterea gradului de dotare cu mijloace auto performante;
  6. Consolidarea imaginii unităţii şi creşterea gradului de încredere a cetățenilor în Jandarmeria Română şi în IJJ Dolj;

Complexitatea mediului de securitate intern şi internaţional impun personalului unităţii profesionalism şi dăruire, o conduită morală şi profesională ireproşabilă, elemente definitorii ale îndeplinirii misiunilor specifice.

Pentru că misiunile noastre se desfăşoară în exclusivitate în spaţiul public, fiind în contact permanent cu cetăţenii şi comunitatea, trebuie să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor acestora, fapt ce ne determină să ne pregătim permanent pentru a ne îndeplini misiunile cu eficienţă, responsabilitate şi onestitate.

Problemele comunităţii devin şi problemele noastre şi de aceea trebuie să ne adaptăm continuu tacticile, tehnicile şi procedurile de acţiune la provocările din spaţiul public.

Competenţa profesională presupune muncă şi sacrificii, dăruire, responsabilitate, curaj, cinste, altruism, valori ce trebuie să caracterizeze fiecare jandarm, de aceea ne pregătim pentru a fi la înălţimea provocărilor mediului de securitate.

În încheiere, doresc să vă adresez mulţumiri pentru colaborarea deosebită, pentru modul în care reflectaţi activitatea noastră în ochii opiniei publice.

Prin intermediul dumneavoastră, mass-media, îi asigurăm pe membrii comunităţii noastre că vom acţiona cu fermitate şi consecvenţă, potrivit atribuţiilor legale, valorificând şi valorizând potenţialul uman şi material al instituţiei, armonizându-ne permanent modul de acţiune cu provocările mediului de securitate în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.