Epicentrul gunoiului judeţean de la Mofleni, oficializat

m mofleni depozit ecologic2 Epicentrul gunoiului judeţean de la Mofleni, oficializat poze

Contractul de asociere a primăriei Craiova cu celelalte unităţi administrative din judeţ a fost modificat. 

Ultima variantă a contrcatului, care prevede ca toate deşeurile din judeţ să ajungă la depozitul ecologic al Craiovei, din cartierul Mofleni, a fost îmbogăţit la capitolul investiţii cu clauze care prevăd construcţia unor staţii de transfer, a staţiei de sortare şi a celei de compost de la Mofleni, precum şi a peste 1600 de puncte de colectare a deşeurilor în judeţ. Colectarea deşeurilor va fi încredinţată unui singur operaror pentru tot judeţul Dolj, mai puţin municipiul Craiova, care rămâne în continuare deservit de Serviciul Public de Salubritate. Pentru operarea staţiei de compost şi a celei de transfer de la Mofleni se vor organiza licitaţii distincte.

Iată un extras din noua variantă a contractului de asociere, adoptată astăzi de consiliul local municipal Craiova.

“— La art. Capitolul II, art. 2 lit.g din contractul de asociere se adauga punctul
4 având urmatorul conţinut:
„ 4. realizarea in cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in
Judeţul Dolj a urmatoarelor investiţii:
Construcţia unei staţii de transfer în Municipiul Bailesti, destinata sa deserveasca
Parţile, situata pe amplasamentul in suprafaţa de 20.000 mp ce aparţine
domeniului public al Municipiul Bailesti, Zona GC2, Tarlaua 228;
– Construcţia unei staţii de transfer în Municipiul Calafat, destinata sa deserveasca
Parţile, situata pe amplasamentul in suprafaţa de 3 ha ce aparţine domeniului
public al Municipiul Calafat, Tarlaua 126 Parcela 945;
Construcţia unei staţii de transfer în orasul Filiasi, destinata sa deserveasca
Parţile, situata pe amplasamentul in suprafaţa de 0,77 ha ce aparţine domeniului
public al Orasului Filiasi, Tarlaua 114 Parcela 74/2;
Construcţia unei staţii de transfer în Comuna Dobresti, destinata sa deserveasca
Parţile, situata pe amplasamentul in suprafaţa de 3 ha ce aparţine domeniului
public al Comunei Dobresti, Tarlaua 79 Parcela 1336;
Construcţia unei staţii de sortare in Municipiul Craiova destinata sa deserveasca
Parţile, situata pe amplasamentul in suprafaţa de 5 ha ce aparţine domeniului
public al Municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 – in zona depozit
ecologic Mofleni;
– Construcţia unei staţii de compostare in Municipiul Craiova in vederea
compostarii fracţiei biodegradabile din Municipiul Craiova si in prima perioada
de implementare a sistemului de preluare si a deseurilor verzi din parcuri si
gradini din celelalte orase si municipii de pe raza întregului judeţ, situata pe
amplasamentul in suprafaţa de 5 ha ce aparţine domeniului public al
Municipiului Craiova, Tarlaua 53 Parcela 575 – in zona depozit ecologic
Mofleni;
Construcţia a 1626 puncte de colectare a deseurilor in zona rurala (1026) si
urbana (600);
– Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea separata a deseurilor menajere
reziduale si reciclabile;
– Achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deseurilor biodegradabile verzi
(deseuri din parcuri si gradini);
– Achiziţionarea de unitaţi de compostare individuala in zonele rurale;
– Închiderea depozitelor neconforme din urmatoarele localitaţi: Bailesti 1, Bailesti
2, Calafat, Filiasi, Segarcea – Unirea, Segarcea – Transilvania, Bechet si
Dabuleni;
– Închiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare din mediul rural;
– Asistenta tehnica – campanie de promovare;
– Asistenta tehnica, consultanta si supraveghere de santier;
– Reevaluarea necesarului de investiţii prevazute prin Master Plan dupa
efectuarea investiţilor iniţiale
– Dispoziţiile art. 11 din contractul de asociere se modifica dupa cum urmeaza:
„Art.11. Serviciile de colectare si transport al deseurilor de la populaţie si
persoane juridice la staţiile de transfer/sortare/compostare, sau depozitul conform, dupa
caz, vor fi atribuite unui singur operator pentru întregul judeţ, cu excepţia Municipiului
Craiova pentru care modalitatea de gestiune a serviciului va fi hotarâta de Consiliul
Local Craiova. Acest operator va efectua si serviciul de operare al celor patru staţii de
transfer construite prin proiect precum si transportul de la acestea la depozitul conform
existent.
Pentru atribuirea contractelor de operare pentru staţia de sortare si staţia de
compostare se vor organiza procedurii de atribuire separate pentru fiecare staţie în parte”.