Economia Olteniei: Oltul exportă de două ori mai mult decât restul judeţelor la un loc

alro Economia Olteniei: Oltul exportă de două ori mai mult decât restul judeţelor la un loc poze

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud -Vest Oltenia exporturile de mărfuri au înregistrat cea mai ridicată valoare, 95384 mii euro, în judeţul Olt, iar cea mai scăzută valoare, 3027 mii euro, s-a înregistrat în judeţul Gorj.

Exporturile de mărfuri, exprimate în preţuri FOB, realizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, au fost în luna ianuarie 2012 de 150793 mii euro.
În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Olt a avut o pondere de 63,2% în totalul exporturilor, fiind urmat de Vâlcea cu 16,9%, Dolj cu 14,2%, Mehedinţi cu 3,7% şi Gorj cu doar 2,0%.
Pe principalele secţiuni, se remarcă grupa metalelor comune şi a articolelor din acestea, care participă cu 36,6% la totalul exportului din regiune (55245 mii euro), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea cu 24,0% (36172 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile cu 10,6% (15990 mii euro), materii textile şi articole din acestea cu 10,5% (15907 mii euro), mijloace de transport cu 5,5% (8330 mii euro), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe cu 3,3% (4947 mii euro), celelalte secţiuni contribuind cu 9,5% (14202 mii euro).

 Importurile de mărfuri la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au înregistrat cea mai ridicată valoare, 49886 mii euro, în judeţul Olt, iar cea mai scăzută valoare, 3387 mii euro, s-a înregistrat în judeţul Gorj.

Importurile CIF derulate în luna ianuarie 2012, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, au fost de 120744 mii euro, fiind realizate cu preponderenţă în judeţele Olt (41,3%), Dolj (32,6%) şi Vâlcea (18,3%).
În perioada analizată, judeţul Mehedinţi a derulat importuri în valoare de 5997 mii euro (5,0%), iar judeţul Gorj în valoare doar de 3387 mii euro (2,8%).
Principalele secţiuni care participă cu 85,7% la valoarea importului din regiune, realizat în luna ianuarie 2012, au fost: maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (22,6%), metale comune şi articole din acestea (17,3%), materiale plastice, cauciuc şi articole in acestea (14,3%), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (11,5%), materii textile şi articole din acestea (11,7%) şi mijloace de transport (8,3%).
În Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, balanţa comercială (soldul FOB/FOB) a înregistrat în luna ianuarie 2012, un excedent în valoare de 39344 mii euro. La nivelul judeţelor, aceasta a înregistrat valori pozitive în Olt (+49338 mii euro), Vâlcea (+4977 mii euro), Mehedinţi (+61 mii euro) şi valori negative în Dolj (-14933 mii euro) şi Gorj (-99 mii euro).
Soldul pozitiv al balanţei comerciale (soldul FOB/FOB) este consecinţa, în principal, a soldurilor următoarelor secţiuni: metale comune şi articole din acestea (35958 mii euro), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (20272 euro), materii textile şi articole din acestea (2904 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (1514 mii euro), produse din lemn, plută şi împletituri din nuiele (1293 mii euro) şi mărfuri şi produse diverse (700 mii euro).