Echipa Națională a României obține o performanță istorică la Campionatul Mondial de Dezbateri pentru Elevi 

Team Romania for WSDC Echipa Națională a României obține o performanță istorică la Campionatul Mondial de Dezbateri pentru Elevi  poze

 

Echipa României, singura din Europa,
în primele 8 echipe la Campionatului Mondial și „Cea mai bună echipă EFL (vorbitoare de engleză, ca limbă străină)” din concurs

 • Performanță fără precedent a echipei Naționale a României la Campionatul Mondial de Dezbateri pentru Elevi
 • Dezbaterea este activitatea educațională cu cea mai mare capacitate de transformare pozitivă a unui adolescent
 • ARDOR administrează peste 100 de cluburi de dezbateri în toată țara, cu 1600 de elevi anual
 • ARDOR oferă și un curs de formare profesională pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educației

Distribuție națională, 12 august 2021.Pentru prima dată în istorie,Echipa Națională a României la Dezbateri pentru elevi, coordonată de ARDOR (Asociația Română de Dezbateri,Oratorie și Retorică) s-a clasatprintre primele 8 din cele 74 de echipe ale lumii la Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship), desfășurat online între 25 iulie și 5 august.    

Anul acesta, echipa României a fost formată din elevii:

 • Oana Nițu (clasa a XII-a) (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești)
 • Elena Rădulescu(clasa a XI-a)(Colegiul Național „Sfântul Sava” București)
 • Tania Acsinte (clasa a XI-a) (Colegiul Național „Sfântul Sava” București)
 • Irina Chicuș (clasa a XI-a) (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București)
 • Valeriu Cărășel (clasa a XII-a) (Colegiul Național „Mihai Viteazul” București)
 • rezerva Arina Dumitru(clasa a X-a)(Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești).

Echipa României a fost singura din Europa prezentă în sferturile Campionatului Mondial. Parcursul extraordinar al elevilor români s-a oprit în sferturi, în fața echipei statului Filipine. Echipe puternice, formate din vorbitori nativi de limba engleză, precum echipa Angliei sau Irlandei, au părăsit turneul în fazele anterioare.

Printre temele dezbătute se numără: posibilitatea ca serialele cu polițiști să facă mai mult rău decât bine, interzicerea producerii și a consumului de carne, comercializarea spațiului cosmic, capitalismul „curcubeu”, faptul că țările în curs de dezvoltare ar trebui să prioritizeze industrializarea în scopul substituirii importurilor în defavoarea industrializării orientate spre exporturi.

Echipa României a obținut și titlul deCea mai bună echipă EFL („EFL Best Team”)dintre cele19 echipe EFL (English as a Foreign Language – Engleza ca limbă străină) din concurs. Valeriu Cărășel (Colegiul Național „Mihai Viteazul” București) a obținut un loc foarte bun loc 8 în clasamentulindividual EFL.

Pagina de Facebook a Echipei Naționale a României poate fi accesată aici.

Urmăriți aici dezbaterea din sferturile de finală Macau Online WSDC 2021.

 

„Campionatul Mondial înseamnăemoția din timpul dezbaterilor, când știi că trăiești momentele pentru care te-ai pregătit un an întreg, că dezbați împotriva celor mai bune echipe din lume și că ai ocazia să reprezinți România printre ele! E un context în care vii să dai tot ce poți, care îți confirmă că munca depusă până acum a meritat. Ești unde sperai să ajungi, ba chiar mai departe!Frumusețea dezbaterilor stă și în oportunitățile pe care ți le creează – oamenii pe care ii cunoști, subiectele diverse despre care te informezi, curiozitatea cu care ajungi să privești evenimentele din jur, precum și faptul că toate astea persistă în timp”, declarăIrina Chicuș (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București).

*Citatele celorlalți câștigători – la finalul comunicatului de presă.

Lotul de antrenori care au pregătit în acest an echipa națională este format din instructori și arbitri cu experiență ai Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică – ARDOR, mulți dintre ei foști componenți ai echipei naționale: Șerban Pitic, Diana Diaconescu, Ștefan Matei, Teodor Grama, Laura Drăgoi, Andrei Olaru, Miruna Cozianu, Eveline Dicu, Cătălin Panțiru.

România este reprezentată la Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship) încă din 2006. Cea mai bună performanță anterioară a echipei a fost în 2020, când elevii români au obținut locul 15 în clasamentul general și locul 1 în clasamentul EFL.

Dezbaterea este activitatea educațională cu cea mai mare capacitate de transformare pozitivă a unui adolescent.

„Campionatul Mondial este una dintre cele mai solicitante experiențe pe care le poți avea, ca licean. Este locul în care simți că fiecare secundă contează și influențează rezultatul meciului. Ce ajunge să te facă cel mai fericit, la debate, este să te uiți în urmă, la cine erai acum ceva timp, la ce îți doreai să devii, și să realizezi că acea versiune a ta ar fi mandră de tine, cel de acum”, declară Valeriu Cărășel (Colegiul Național „Mihai Viteazul” București).

Emanuel Beteringhe, președinte executiv ARDOR, declară:

„Dezbaterea este un sport intelectual. Este activitatea educațională cu cea mai mare capacitate de transformare pozitivă a unui adolescent. Dezbaterea îi ajută pe elevi să capete încredere în ei (un aspect crucial, la vârsta adolescenței), le dezvoltă gândirea critică și îi ajută să se cunoască și să se înțeleagă mai bine pe sine, îi învață abilități de documentare, de lucru în echipă, de discurs public, de argumentare și persuasiune.

În plus, temele abordate le oferă elevilor o cunoaștere unică a lucrurilor relevante care se întâmplă în lume în mod curent, iar concursurile și evenimentele îi fac să se (auto)motiveze pentru a face tot acest efort de învățare (ceea ce foarte rar se întâmplă în cadrul școlar uzual).Dezbaterile, cluburile și evenimentele ARDOR sunt locurile în care paradigma educațională se manifestă într-un fel cu adevărat benefic pentru dezvoltarea tinerilor: elevii sunt cei care, timp de o oră, vorbesc, prezintă, discută, argumentează, în timp ce profesorul este cel care ascultă, notează și apoi oferă feedback fiecărui elev.

Abilitățile și cunoștințele pe care elevii le deprind prin dezbatere reprezintă un atu important pentru admiterea la facultate, pe tot parcursul desfășurării studiilor, precum și ulterior, în viața profesională – foștii debateri ajung mai repede în funcții înalte în companii pentru că, dincolo de performanța profesională, aceștia știu să-și exprime convingător punctele de vedere, știu să se documenteze, sunt mai rezistenți la stres etc.”,adaugăEmanuel Beteringhe.

ARDOR administrează peste 100 de cluburi de dezbateri în toată țara, cu 1600 de elevi anual

În parteneriat cu licee și universități, ARDOR administrează peste 100 de cluburi de dezbateri în toată țara, care reunesc 1600 de elevi anual. Cluburile au activitate constantă și participă și la evenimentele din circuitul ARDOR – 20-40 de evenimente pe an. Cel mai important eveniment este Forumul Național de Dezbateri, care anul acesta se va desfășura în perioada 25-30 august și unde se vor înfrunta aproximativ 40 de echipe din toată țara.Mai multe informații puteți citi pe pagina de Facebook a evenimentului.

ARDOR oferă și un curs de formare profesională pentru cadre didactice, acreditat de Ministerul Educației

Acreditat încă din 2016, cursul S.I.P.D.O.D.O.R.este concentrat pe strategii inovatoare de predare cu ajutorul metodelor deliberative. În ultimii 5 ani, la acest program au participat 1000 de profesori, iar numărul elevilor beneficiari ajunge la 150.000. Prin dezbatere, lecțiile devin mai interesante, iar conținutul lecției este mai ușor de ținut minte, datorită amprentei emoționale aferente.
***

Despre ARDOR

Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică – ARDOR (www.ardor.org.ro), organizația care selectează, antrenează și finanțează Echipa Națională a României, este una dintre cele mai relevante organizații non-guvernamentale din zona educațională. Pe lângă programul „Echipa Națională a României”, ARDOR administrează peste 100 de cluburi de dezbateri în toată țara, în parteneriat cu licee și universități și oferă instruire în dezbateri și argumentare către cadre didactice (peste 1000 de profesori în ultimii 5 ani) și către sectorul privat (www.dialogon.ro).

***

Citatele celorlalțimembri ai echipei României:

„Participarea la Campionatul Mondial este o experiență cu totul unică. Deși dezbaterile se desfășoară într-un mediu academic extrem de competitiv, am reușit să formăm prietenii de durată, să cunoaștem oameni din toată lumea. Această oportunitate m-a ajutat nu numai să fiu capabilă să susțin cauzele în care cred, ci și să înțeleg raționamentul oamenilor cu care nu sunt de acord”, declară Oana Nițu (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești)

 „Campionatul mondial îți oferă oportunitatea de a avea nenumărate dezbateri pline de adrenalină cu oameni extrem de motivați și curioși. Ce te face cel mai fericit la debate sunt acele momente în care simți cum fiecare cuvânt sau idee dintr-un discurs se completează reciproc, exact că piesele unui puzzle complex și frumos”, declarăTania Acsinte (Colegiul Național „Sfântul Sava” București)

„Campionatul a fost o avalanșă de emoții de toate tipurile – adrenalină, stres, dar și satisfacție enormă după fiecare discurs reușit și meci câștigat. Dezbaterile înseamnă bucuria autodepășirii intelectuale constante, prin fiecare meci, caz sau discurs. E sentimentul de libertate intelectuală absolută, în secundele în care vezi pentru prima dată o moțiune și îți lași creativitatea să zboare în zeci de direcții. Și mai e sentimentul de încredere în propria voce și în propriile cuvinte”, declarăElena Rădulescu (Colegiul Național „Sfântul Sava” București)

 

The National Team of Romania achieves a historic performance
at the World Schools Debating Championships

The Romanian team, the only one in Europe, among the first 8 teams at the World Championships and “The best EFL (English as a foreign language) team” in the competition

 

 • Unprecedented performance of the Romanian National Team at the World Schools Debating Championships
 • Debating is the educational activity with the greatest capacity for positive transformation of a teenager
 • ARDOR manages over 100 debate clubs across the country, with 1,600 students annually
 • ARDOR also provides a professional training course for teachers, accredited by the Ministry of Education

National distribution. August 12th, 2021.For the first time in history, the National Team of Romania in Debates for students, coordinated by ARDOR (Romanian Association for Debates, Oratory and Rhetoric) ranked among the top 8 of the 74 teams in the world at the World Championship of Debates for Students (World Schools Debate Championship), held online between July 25 and August 5.

This year, the Romanian team was formed of the following students:

 • Oana Nițu (12th grade) („Mihai Viteazul” National College,Ploiești)
 • Elena Rădulescu(11th grade)(„Sfântul Sava” National College, Bucharest)
 • Tania Acsinte (11th grade)(„Sfântul Sava” National College, Bucharest)
 • Irina Chicuș (11th grade) (Gheorghe Lazăr” National College,Bucharest)
 • Valeriu Cărășel (12th grade) (ColegiulNațional „Mihai Viteazul” Bucharest)
 • onereserve –Arina Dumitru(10th grade)(„Mihai Viteazul” National College, Ploiești).

The Romanian team was the only one in Europe present in the quarterfinals of the World Championships. The extraordinary journey of the Romanian students stopped in the quarters, in front of the Philippine state team. Strong teams, made up of native English speakers, such as the England or Ireland team, left the tournament in the preceding stages.

Topics discussed include the possibility that police series may do more harm than good, banning the production and consumption of meat, the commercialization of space, “rainbow” capitalism, the fact that developing countries should priorities import substitution industrialization over export-oriented industrialization.

The Romanian team also won the title of “EFL Best Team” among the 19 EFL (English as a Foreign Language) teams in the competition. Valeriu Cărășel („Mihai Viteazul” National College, Bucharest) achieved a very honorable8th place in the individual EFL ranking.

The Facebook page of the Romanian National Team can be accessedhere.

Watch the Macau Online WSDC 2021 quarterfinals debate here.

 

“The World Championships is the excitement during the debates when you know that you are living the moments you have prepared for a whole year, that you are debating against the best teams in the world, and that you have the opportunity to represent Romania among them! You have come here to give it your all, which shows that the work you’vedone so far has been worth it. You have reached the point you had been aiming for, and you may have gotten even further! The beauty of the debates lies in the opportunities that they create for you – the people you come to know, the various topics you becomeknowledgeable about, how curious you become aboutcurrent events, and the fact that all this persists over time “, says Irina Chicuș („Gheorghe Lazăr” National College (Bucharest).

* Quotes from the other winners – at the end of the press release.

The coaches who trained the national team this year consists of experienced instructors and referees of the Romanian Association for Debates, Oratory and Rhetoric – ARDOR, many of them former members of the national team: Șerban Pitic, Diana Diaconescu, Ștefan Matei, Teodor Grama, Laura Drăgoi, Andrei Olaru, Miruna Cozianu, Eveline Dicu, CătălinPanțiru.

Romania has been represented at the World Schools Debating Championships since 2006. The best previous performance of the team was in 2020 when the Romanian students achieved 15th place in the general classification and 1st place in the EFL classification.

The debate is the educational activity with the greatest capacity for the positive transformation of a teenager.

“The World Championships is one of the most demanding experiences you can go through, as a high school student. It is where you feel that every second counts and influences the outcome of the match. What makes you happiest, in the debate, is to look back, to who you were some time ago and what you wanted to become, and realize that that version of you would be proud of who you are today. “, Says Valeriu Cărășel (“Mihai Viteazul “National College, Bucharest).

Emanuel Beteringhe, Executive President of ARDOR, says:

“Debate is an intellectual sport. It is the educational activity with the greatest capacity for the positive transformation of a teenager. Debate helps students gain self-confidence (which is crucial, in adolescence), develop critical thinking, helps them know and understand themselves better, teaches them research skills, teamwork, public speaking, argumentation, and persuasion.

Moreover, the topics covered provide students with a unique knowledge of the relevant things that are happening in the world daily, while the competitions and events make them (self) motivated to put in all this learning effort (which otherwise rarely happens in the usual school setting). ARDOR debates, clubs, and events are where the educational paradigm manifests in a way that is truly beneficial for the development of young people: the students are the ones who, for a whole hour, speak, present, discuss, argue, while the teacher is the one who listens, writes down and afterwardgives feedback to each student.

The skills and knowledge that students acquire by debating are an important asset in the college admission process, throughout their education, and later in their professional life – former debaters quickly reach senior positions in companies because, apart from their professional performance, they know how to convincingly express their views, they know how to conduct research, they manage stress better, etc. ”, adds Emanuel Beteringhe.

ARDOR manages over 100 debate clubs across the country, with 1,600 students annually

In partnership with high schools and universities, ARDOR manages over 100 debate clubs across the country, bringing together 1,600 students annually. The clubs’ activity is constant and they take part in ARDOR events – 20-40 events per year. The most important one is the National Debate Forum, which will take place, this year, between August 25th-30th. Approximately 40 teams from all over the country will be debating. Read more about this on the event’s Facebook page.

ARDOR also provides a professional training course for teachers, accredited by the Ministry of Education

 

Accredited since 2016, the S.I.P.D.O.D.O.R.course is focused on innovative teaching strategies using deliberative methods. Within the last 5 years, 1000 teachers have participated in this program, and approximately 150,000 have benefited from it. Debating makes classes interesting, and the content of the lesson is easier to remember, due to the emotional imprint.
***

About ARDOR

The Romanian Association for Debates, Oratory and Rhetoric – ARDOR (www.ardor.org.ro), the organization that selects, trains, and finances the National Team of Romania, is one of the most relevant non-governmental organizations in the educational area. In addition to the “National Team of Romania” program, ARDOR manages over 100 debate clubs throughout the country, in partnership with high schools and universities, and offers training in debates and argumentation to teachers (over 1000 teachers in the last 5 years) and the private sector (www.dialogon.ro).

***

Quotes from the other members of the Romanian team:

“Participating in the World Championships is a totally unique experience. Although the debates take place in an extremely competitive academic environment, we have made lasting friends, we have met people from all over the world. This opportunity helped me not only be able to support the causes I believe in, but also understand the reasoning of people with whom I do not agree “, says Oana Nițu (“Mihai Viteazul”National College Ploiești).

“The World Championships allows you to have countless adrenaline-filled debates with highly motivated and curious people. What makes you happiest, during a debate, are the moments when you feel how every word or idea in a speech complement one another, just like the pieces of a complex and beautiful puzzle “, says Tania Acsinte (“Sfântul Sava” National College Bucharest).

“The championships have been an avalanche of emotions of all kinds – adrenaline, stress, but also enormous satisfaction after each successful speech and match that we won. Debating is about the joy of constantly outdoing yourself intellectually, through every match, case, or speech. It’s the feeling of absolute intellectual freedom that you have in those first seconds when you see a motion for the first time and you let your creativity fly in alldirections. And there is also the feeling of trust in your voice and your own words“, says Elena Rădulescu (“Sfântul Sava” National College, Bucharest).