DSVSA Dolj: RAPORT privind actiunile derulate de la debutul sezonului estival 2015 in scopul protejării sanatații si sigutanței cetațenilor

RAPORT privind actiunile derulate  de  la  debutul sezonului estival 2015  in scopul protejării  sanatații si sigutanței cetațenilor

           In perioada sezonului estival există un risc crescut privind apariţia toxiifecţiilor alimentare prin consumul de produse alimentare de origine animală şi nonanimală, ca urmare a nerespectării condiţiilor de producere, prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a acestora.

In scopul diminuării până la eliminare a riscului de apariţie a unor toxiinfecţii alimentare, DSVSA Dolj a efectua  acţiuni de control oficial în majoritatea unităţilor înregistrate-autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (magazine alimentare, restaurante, fast-food-uri, cantine, pensiuni turistice,  precum şi alte unităţi de alimentaţie publică, în care se prepară, se servesc şi se comercializează alimente pe raza judetului  DOLJ.
     1.Obiectivele urmarite  in timpul controalelor oficiale, au fost :
– existenţa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008;

– starea de întreţinere şi igienă a obiectivului, a echipamentelor şi ustensilelor de lucru care sunt folosite pentru prepararea, expunerea şi servirea alimentelor;

– asigurarea sursei de apă potabilă, necesară pentru prepararea alimentelor, cât şi pentru menţinerea stării de igienă, în obiectiv (controlul potabilităţii apei, buletine de analiza, etc);

– respectarea condiţiilor de sănătate şi igienă a personalului care manipulează şi serveşte alimentele (igienizarea frecventă a mâinilor în timpul lucrului, existenţa halatelor şi bonetelor de culoare deschisă, existenţa carnetelor de sănătate sau a fişelor de aptitudine, etc), existenţa spălătoarelor de mâini dotate corespunzător;

– existenţa programului de autocontrol, precum şi a programului de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi a modului în care sunt îndeplinite şi consemnate acţiunile DDD;

originea şi eligibilitatea produselor alimentare (materiile prime) ce urmează a fi preparate, expuse şi servite, respectarea condiţiilor privind temperatura de păstrare a acestora, precum şi existenţa documentelor care să ateste faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

– modalitatea de achiziţie şi recepţie a cărnii provenită de la animale ,unde au fost efectuate controalele post mortem ale carcaselor în conformitate cu Reg. CEE nr. 854/2004;

– evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate, precum şi depozitarea acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare;

– aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind marcarea şi etichetarea alimentelor, încadrarea în termenele de valabilitate, precum şi a modul de ambalare sau preambalare a alimentelor;

– respectarea modului în care se efectuează servirea alimentelor, în recipienţi igienizaţi corespunzător sau în recipienţi de unică folosinţă;

– întocmirea evidenţelor şi înregistrărilor privind intrările/ieşirile de produse alimentare de origine animală şi nonanimală, în scopul stabilirii trasabilităţii, (evidenţe privind furnizorii, categorii de produse, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate şi alte date de identificare a produselor);

– asigurarea igienei şi protecţiei pe timpul transportului sau distribuţiei la alte adrese pe bază de comandă, cu mijloace de transport dotate corespunzator;

– existenţa procedurilor bazate pe principiile HACCP şi aplicarea acestora, proporţional cu natura şi dimensiunile unităţilor în obiectivele controlate (art.5 Regulamentul CE nr. 852/2004).

 

 

 

2.  Recoltării de probe din alimente

 

În  urma inspecţiilor si verificarilor efectuate,  au fost identificate neconcordanţe între datele înscrise în documentele de gestiune/documentele însotitoare/etichetele aplicate şi produsele de origine animală, sau alte neconformităţi identificate în urma examenului  organoleptic si fizic . In acest context medicii veterinari  oficiali au dispus  recoltarea de probe în cadrul programului acţiunilor strategice în domeniul sanitar veterinar, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru examene fizico-chimice sau/şi microbiologice, inclusiv pentru identificarea unor toxine biologice.

 

Probe analizate LSVSA DOLJ in perioada

01.06.2015-26.06.2015

Microbiologie-chimie alimentara

Nr.crt. Sortimentul analizat

Nr. probe analizate  total

Rezultate necorespunzatoare
1. Carne si produse din carne

56

1necorespunzatoare la testele de prospetime
2. Sanitatie suprafata carcase

5

2 Necorespunzatoare la Numar total de germeni (NTG) si Enterobacteriaceae
3. Preparate culinare

13

4. Produse de cofetarie si patiserie

10

1 Necorespunzatoare la Enterobacteriaceae
5. Produse de panificatie

2

6. Produse lactate din lapte pasteurizat

4

1 Necorespunzatoare la E. coli, Drojdii si mucegaiuri si Organoleptic
7. Branzeturi

14

8. Lapte materie prima

14

2 Necorespunzatoare la NTG

1 Necorespunzat la punctul crioscopic

9. Peste si produse din peste

4

10. Conserve

1

11. Oua

1

12. Faina

2

13. Salata de cruditati

4

14. Sucuri nepasteurizate

3

15. Condimente si ingrediente

20

16. Apa

28

3 Necorespunzat la E. coli si Enterococi

8 neconfome  azotati ; 2 amoniu

17. Teste de sanitatie

162

8 Necorespunzatoare din care 6 la NTG si 2 la Enterobacteriaceae
18. Ambalaje

10

Cereale,legume,miere,alimente,,

33 probe Analize  reziduri (micotoxine,cadmiu,plumb)-  corespund cerintelor legale

 

TOTAL 386   probe

             3. Informarea consumatorilor prin mass-media.

Pentru  a creşte  eficienţa acţiunilor de control  în perioada sezonului estival, au fost dispuse  măsuri cu privire la informarea prin mass-media (reportaje Radio-TV, articole  de presă, etc) asupra  riscurilor la care se supun consumatorii .

De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a formula petiţii/reclamaţii privind abaterile din domeniul siguranţei alimentelor accesând numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 –(linie telefonică cu apelare gratuită),ce este afisat la vedere in toate unitatile  supuse controlului veterinar.

 

Director executiv

Dr.Andrei BUTARU