DSP Dolj: Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice ZEIA-2012

spital judetean DSP Dolj: Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice ZEIA 2012 poze
În Uniunea Europeană, chiar şi în ţările cele mai evoluate din punct de vedere sanitar, rezistenţa la medicamentele antimicrobiene continuă să facă victime (25.000 anual) şi antrenează costuri de circa 1,5 miliarde euro.
Cauzele includ – lipsa unei abordări sistematice care să integreze toate sectoarele implicate (medical, veterinar, promovarea sănătaţii, publicul larg, etc),
– persistenţa unor sisteme de sănătate deficiente şi reglementări precare în multe ţări, – angajare politică şi planuri de acţiune insuficiente,
– slabă conştientizare în rândul personalului medical,
– lipsa de informare a publicului.
Rezistenţa la antibiotice (RA) se referă la bacterii şi unele ciuperci altădată sensibile ce pot dezvolta cu timpul tulpini mutante “echipate” cu gene de rezistenţă, în urma expunerii repetate/îndelungate la aceşti agenţi antimicrobieni. Antibioticele îşi pierd astfel eficienţa, infecţiile persistă şi se răspândesc, unii pacienţi îşi pierd viaţa.
Centrul European pentru Prevenirea şi Combaterea Bolilor (ECDC) reaminteşte soluţiile la îndemână pentru prevenirea RA:
– administrarea prudentă a antibioticelor (numai când sunt necesare, în doza corectă, cu interval optim între doze, pe o durată suficientă a tratamentului);
– controlul infecţiilor (igiena mâinii, screening, izolarea infectaţilor);
– dezvoltarea de antibiotice implicând noi mecanisme de acţiune.
A V-a ediţie a Zilei Europene a Informării despre Antibiotice (ZEIA) reprezintă oportunitatea de a aduce în atenţia decidenţilor politici/sanitari, a corpului medical (incluzând şi medicii veterinari) şi a publicului larg ameninţarea serioasă decurgând din utilizarea iraţională a antibioticelor pentru sănătatea publică şi pentru fiecare individ în parte.
ZEIA 2012 ţinteşte aşadar actualizarea în conştiinţa profesională şi publică a riscurilor pentru viaţă & sănătate, precum şi a costurilor majore impuse sistemelor de sănătate de utilizarea abuzivă a antibioticelor, iar sloganul evidenţiază faptul că Prescrierea raţională + public avizat = soluţiile pentru menţinerea forţei terapeutice a antibioticelor. Un accent specific pentru ZEIA 2012 este atenţia acordată RA ce se manifestă la subiecţii umani în urma „antrenării” bacteriilor prin expunere la antibioticele cu care se tratează sau stimulează creşterea animalelor de producţie.
Consumul de antibiotice raportat de România în 2009 se afla, alături de cele din Scandinavia şi Germania, la un nivel european minimal. În ciuda acestui fapt, ţara noastră menţinea în perioada 2008 – 2010 nivelul doi cel mai defavorabil în Europa în privinţa rezistenţei la meticilină a Staphylococus aureus – un participant redutabil la infecţiile intraspitaliceşti (nozocomiale). În privinţa rezistenţei la carbapeneme a bacteriei Klebsiella pneumoniae, prezentă în infecţii observate mai ales la persoanele cu sistem imunitar slăbit – cel mai adesea bărbaţii de vârstă mijlocie sau în vârstă cu boli debilitante – ne găsim într-o situaţie ceva mai favorabilă în context european. Datele privind rezistenţa la ampicilină a Enterococcus faecalis, o bacterie colportată la om de vite şi animale de companie, par de asemenea încurajatoare.
In judetul Dolj în anul 2011 au fost depistate 119 infecţii nosocomiale în sistem de rutină, înregistrandu-se o rată de incidenţă a infecţiilor nosocomiale (raportat la 100 de pacienţi externaţi) de 0,92%
Procentul de cazuri de infecţii nosocomiale investigate cu laboratorul (număr cazuri investigate la 100 de cazuri IN depistate ) în judeţul Dolj în anul 2011 este de 61,34 %
Germenii frecvent incriminaţi în producerea infecţiilor nosocomiale au fost Stafilococ aureu, Stafilococ alb hemolitic, E coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeruginosa.
Pana in prezent, de la inceputul anului 2012 au fost raportate 67 infectii nosocomiale.

Armele de combatere a rezistenţei la antibiotice la îndemâna comunităţilor şi a publicului larg sunt – evitarea automedicaţiei (răceala şi gripa nu se tratează cu antibiotice),
– apelul la medicul de familie pentru recomandarea medicaţiei potrivite fiecărei afecţiuni
– măsuri stricte de igienă personală/colectivă împotriva infecţiilor ce deschid poarta către uzul/abuzul de antibiotice.
Date suplimentare – Dr.Narciza Dinica, telefon : 0771015675, website : www.dspdolj.ro ,rubrica „Educaţie pentru sănătate”.

Purtător de cuvânt
Dr. Popescu Ştefan