DSP Dolj: Prima naştere în urma fertilizării in vitro la Craiova

 

Rezultatele Subprogramului de fertilizare in vitro şi embriotransfer( FIV/ET) Începând din semestrul al doilea al anului 2011 a debutat la nivel national Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer( FIV/ET) care se realizează în scopul îmbunătăţirii sănătăţii reproducerii.

Obiectivul Subprogramului FIV/ET constă în tratamentul infertilităţii de cuplu prin aplicarea procedurii de fertilizare în vitro şi embriotransfer la un număr limitat de cupluri selectate pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de eligibilitate:
– cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 2 ani de viaţă conjugală;
– cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani;
– cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România;
– cel puţin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puţin 2 ani;
– nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă;
– cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
– vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani;
– indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30;
– rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH şi AMH

Programul este coordonat la nivel naţional de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu’’.
Iniţial, la data de 15 iunie 2011-06-15 au fost acceptate în program 6 unitati sanitare, la începutul anului 2013 numărul acestora fiind de 11.

Lista unităţilor sanitare incluse în
subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

1. Spitalul clinic de obstetrică şi ginecologie „Prof. dr. Panait Sîrbu″ – Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, Bucureşti, tel. 021/3161278;
2. Spitalul clinic judeţean de urgenţă Cluj – Napoca – Str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj – Napoca, tel. 0264/597852;
3. S.C. Vivamed s.r.l. – Str. Matei Basarab nr. 33 Braşov, tel. 0268/410647, 0730133049;
4. S.C. Dacia International Medical Center s.r.l. – Bd. Dacia nr. 101, ap. 1, sector 2, Bucureşti, tel. 021/2115405, 0766536553;
5. S.C. Gynatal s.r.l. – Str. Protopop G. Dragomir, nr. 1, Timişoara, tel 0256/240250, 0748331313;
6. S.C. Clinica Polisano s.r.l. – Str. Constituţiei, bl. 24, Sibiu, tel 0269/234486;
7. S.C. Promed System – s.r.l. – Str. Stockholm nr. 5, sector 1, Bucureşti, tel. 021/2309087,0785212628;
8. S.C. Newlife – bm – s.r.l. – Str. Grigore Ureche nr. 2,tel. 0232/216260, Iaşi;
9. S.C. Hit Med srl – Str. Ștefan cel mare, nr. 23, tel. 0351/804080, Craiova;
10. S.C. Med Life s.a. – Calea Griviţei, nr. 365, sector 1, Bucureşti , tel. 021/2094030
11. S.C. Athena Hospital s.r.l. – Calea Aradului, nr. 113, Timişoara, tel. 0256/270000

Pentru a fi inclus în Program cuplul infertil întocmeşte un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET – document original;
2. copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;
3. copie legalizată după certificatul de căsătorie;
4. adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
5. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă – document original;
6. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
7. buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH – documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011;
8. documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant – documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;
9. document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET – document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
10. declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;
11. document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;
12. opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de către unităţile sanitare participante în program, iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va cuprinde doar un cod.Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unităţile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătăţii, în ordinea cronologică a datei de intrare în instituţie.
La Ministerul Sănătăţii dosarul va fi analizat de către o Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sănătăţii, 2 medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni.

La sfârşitul anului 2012, rezultatele erau următoarele : 1683 dosare depuse, 1156 dosare aprobate, 921 proceduri FIV/ET realizate, 176 sarcini înregistrate, 72 de naşteri raportate, 101 născuţi vii.
În judetul Dolj activitatea Subprogramului FIV/ET a demarat în trimestrul II 2012 in urma încheierii contractului între DSP Dolj şi Clinica privata SC HIT MED SRL din Craiova.
Pentru Clinica SC HIT MED SRL în anul 2012 au fost aprobate de Comisia de specialitate a Ministerului Sanatatii dosarele a 22 de cupluri.
Din cele 22 de dosare la 11 s-au inceput procedurile: 5 in trimestrul II, 4 in trimestrul III si 2 in trimestrul IV. Au ramas pe lista de asteptare 10 dosare pentru ca un cuplu s-a retras. Din cele 11 proceduri începute, 4, au trecut in etapa de “monitorizare sarcina 13 saptamani” si din acestea in luna decembrie 2012 s-a inregistrat prima nastere
Subprogramul a avut o prevedere bugetara de 55000 lei, costul mediu realizat fiind de 6443 lei / cuplu

Purtător de cuvânt
Dr. Popescu Ştefan