Doar un doljean din cinci are loc de muncă

m ajofm Doar un doljean din cinci are loc de muncă poze

Datele statistice arată numărul angajaţilor din Dolj în picaj în ultimul an. Sub 130.000 de salariaţi la o populaţie a judeţului de peste 700.000 de locuitori.  Potrivit unui comunicat al Direcţiei Regionale de Statistică Dolj, numărul salariaţilor din Dolj a ajuns la 126.855 de persoane. Dacă ţinem cont că populaţia judeţului este de 705.000 de locuitori, calculele ne arată că doar un doljean din cinci mai are un loc de muncă la începutul anului 2010.

“Efectivul salariaţilor de 126855 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al IX-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1774 lei RON/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul XI-lea pe ţară (1940 lei RON/persoană). Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii februarie 2010, a fost de 126855 per­soane, în scădere faţã de luna februarie 2009 cu 13054 persoane. Din total, 78517 (61,9%) salariaţi sunt în servicii, 45600 (35,9%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2738 (2,2%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu brut în luna februarie 2010 a fost de 1774 lei RON/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (1806 lei), iar sub media judeţului salariaţii din industrie şi construcţii (1734 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1463 lei). Câştigul salarial mediu net în luna februarie 2010 a fost de 1288 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1303 lei în servicii, 1275 lei în industrie şi construcţii şi 1079 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

Rata şomajului în judeţul Dolj (12,9%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (8,3%).

Numărul şomerilor în evidenţă şi plată în luna februarie 2010, a fost de 38847 persoane, în creştere cu 12575 persoane faţă de luna februarie 2009. Din totalul şomerilor 15807 persoane sunt de sex feminin.

Din totalul de 38847 persoane, 15832 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 1882 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna februarie 2010 era de 23015 (59,2%) persoane.

În luna februarie 2010, din totalul şomerilor în evidenţă, 2261 persoane (5,8%) au studii superioare, 10707 persoane (27,6%) au studii medii şi 25879 persoane (66,6%) sunt cu studii primare, gimnaziale şi profesionale.

Rata şomajului înregistrată în luna februarie 2010 a fost de 12,9% în raport cu populaţia activă civilă totală (12,3% în luna ianuarie 2009 şi 8,7% în luna februarie 2009). Pentru femei, rata şomajului în luna februarie 2010 a fost de 11,5% (11,0% în luna ianuarie 2009 şi 8,0% în luna februarie 2009)”, arată comunicatul Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.