Directori la interviu

primaria1 Directori la interviu poze

Directorii instituţiilor de cultură din subordinea consiliului local Craiova sunt luaţi la bani mărunţi de comisiile de evaluare numite de edili, de rezultatul evaluării depinzând menţinerea posturilor.  Consiliul local a adoptat săptămâna trceută componenţa comisiilor de evaluare pentru directorii de la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul “Colibri” şi Casa de Cultură “Traaian Demetrescu”.
Directorii au obligaţia de a prezenta mai întâi edililor un raport de activitate, care va servi drept materie primă comisiilor de evaluare, în faţa cărora urmează apoi să se prezinte şi pentru “proba de interviu”. “Managerul are obligatia de a inainta, in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea situatiilor financiare anuale, un raport de activitate intocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si aprobat prin Hotarare a Guvernului. Evaluarile se realizeaza pe baza rapoartelor de activitate ale managerilor, in urmatoarele etape: analiza raportului de activitate inaintat, inclusiv prin deplasarea membrilor comisiei la sediul unitatii; sustinerea raportului de activitate de catre manager, in cadrul unui interviu”, precizează raportul anexat proiectului de hotărâre adoptat de consilierii locali la finalul lunii ianuarie.
Comisiile de evaluare a şefilor de instituţii sunt alcătuite atât din specialişti în domeniile de activitate ale unităţilor subordonate CLM, cât şi de reprezentanţi ai primăriei. Comisia de evaluare a managementului la Teatrul Liric „ Elena Teodorini” Craiova este alcătuită din viceprimarul Teodor Nicuşor Sas, Mihail Eliodor Cornel Ungureanu – solist concertist Filarmonica Oltenia şi Teodor Costin – dirijor. La Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” Craiova merg să evalueze managementul Ilarian Ştefănescu – director executiv Teatrul Naţional „MarinSorescu” Craiova , Nicolae Boangiu – secretar literar Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Ioan Acrivopol –şef serviciu Resurse Umane la Primăria Municipiului Craiova, în timp ce la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova comisia de evaluare e alcătuită din profesorul Octavian Constantin Podeanu, artistul plastic Gabriel Bratu şi Georgeta Chiciu, director executiv-adjunct la direcţia economică a primăriei. Directorii supuşi evaluării trbeuie să obţină cel puţin nota 7 la evaluare pentru a mai spera la  un nou mandat.