Direcţia de Statistică: Preţurile alimentelor au crescut cu 2,3% în septembrie

comunicatus Direcţia de Statistică: Preţurile alimentelor au crescut cu 2,3% în septembrie poze

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj a remis presi un comunicat în care este detailat indicele preţurilor de consum în septembrie 2012: 

“Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2012

Pentru interpretarea indicatorului, vă rugăm să consultaţi precizările metodologice.

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2012 faţă de august 2012 este 101,18%

 Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna septembrie 2012 faţă de septembrie 2011 este 105,33 %.

 Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (octombrie 2011 – septembrie 2012) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2010 – septembrie 2011) determinată pe baza IPC este de 3,0%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este de 3,1%.

Rata medie mobilă (12 luni)

 Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna septembrie, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

– procente –

Septembrie 2012 faţă de:

Rata medie lunară

a inflaţiei, în perioada

1 I – 30 IX

August

 2012

Decembrie

2011

Septembrie

2011

2012

2011

TOTAL

101,18

103,98

105,33

0,4

0,2

Mărfuri alimentare

102,27

105,11

106,91

0,6

-0,1

Mărfuri nealimentare

100,62

103,44

104,30

0,4

0,4

Servicii

100,41

103,06

104,79

0,3

        0,3

În luna septembrie 2012, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare au crescut cu 2,3%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 0,6%, iar tarifele serviciilor au crescut cu 0,4%.

Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

                                                                                          luna anterioară=100

 

Septembrie 2012

%

TOTAL IPC

101,18

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun

101,25

Total IPC exclusiv combustibili

101,14

Total IPC exclusiv produsele ale căror  preţuri sunt reglementate*

101,24

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şiprodusele ale căror preţuri sunt reglementate*

100,63

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şiprodusele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun

100,67

 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

 

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna septembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă.

 

Precizări metodologice

 

Informaţiile pentru calculul indicelui preţurilor de consum (IPC) se obţin printr-o  cercetare selectivă lunară organizată de INS. Se colectează preţuri de vânzare cu amănuntul pentru un nomenclator de cca. 1820 sortimente în aproximativ 7100 de magazine şi unităţi prestatoare de servicii din oraşele reşedinţă de judeţ. Ponderile utilizate pentru calculul IPC sunt obţinute din ancheta bugetelor de familie (ABF) şi rezultă din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie pentru cumpărarea bunurilor şi plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai.

Indicatori calculaţi

Indicele preţurilor de consum faţă de luna anterioară măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de luna anterioară. Pe baza lui se determină rata lunară a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.

Indicele faţă de luna corespunzătoare măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de aceeaşi lună din anul anterior. Pe baza lui se determină rata anuală a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creşterea preţurilor de consum în ultimele 12 luni faţă de precedentele 12 luni.

ANEXĂ

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2012

LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII

 

   Coeficient

 

Luna septembrie 2012

 în % faţă de:

de

Denumirea mărfurilor/serviciilor

August

Decembrie

ponderare

 

2012

2011

10000

TOTAL

101,18

103,98

3721

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

102,27

105,11

757

Produse de morărit şi panificaţie

101,05

101,80

44

   – Produse de morărit

103,67

104,14

27

        – Făină

102,58

102,71

17

        – Mălai

105,47

106,52

618

   – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi

100,93

101,75

545

        – Pâine

100,97

101,80

20

        – Produse de franzelărie

100,82

101,49

31

        – Specialităţi de panificaţie

100,53

101,34

385

Legume şi conserve de legume

109,85

120,53

21

   – Fasole boabe şi alte leguminoase

107,85

116,59

76

   – Cartofi

127,45

120,21

222

   – Alte legume şi conserve de legume

107,40

122,76

237

Fructe şi conserve din fructe

105,04

119,53

117

   – Fructe proaspete

104,46

114,92

112

   – Citrice şi alte fructe meridionale

106,02

126,75

8

   – Conserve din fructe

100,29

101,53

135

Ulei, slănină, grăsimi

105,22

106,35

112

   – Ulei comestibil

106,04

107,25

21

   – Margarină

100,57

101,37

899

Carne, preparate şi conserve din carne

101,23

103,79

90

   – Carne de bovine

100,74

103,28

223

   – Carne de porcine

101,91

104,05

238

   – Carne de pasăre

101,57

103,60

281

   – Preparate din carne

100,77

102,88

15

   – Conserve din carne

100,28

102,10

130

Peşte şi conserve din peşte

100,46

102,04

92

   – Peşte proaspăt

100,50

102,03

8

   – Conserve şi alte produse din peşte

100,33

102,42

543

Lapte şi produse lactate

100,43

101,44

275

   – Lapte – total

100,21

101,12

44

        – Lapte de vacă

100,29

101,17

124

   – Brânză – total

101,04

102,24

70

        – Brânză de vacă (telemea)

100,99

101,99

50

        – Brânză de oaie (telemea)

101,11

102,58

19

   – Unt

100,02

101,40

62

Ouă

107,23

99,55

155

Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine

100,70

101,55

59

   – Zahăr

101,27

101,96

15

   – Miere de albine

100,59

100,84

98

Cacao şi cafea

100,25

101,59

95

   – Cafea

100,25

101,58

117

Băuturi alcoolice

100,07

101,28

23

   – Vin

100,27

101,75

20

   – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi

100,17

101,27

71

   – Bere

99,98

101,11

203

Alte produse alimentare

100,21

101,72

 

 

 

 

 

(urmare)

 

Coeficient

 

Luna septembrie 2012

 în % faţă de:

de

Denumirea mărfurilor/serviciilor

August

Decembrie

ponderare

 

2012

2011

   4426

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

100,62

103,44

377

Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie
  şi mercerie

100,21

101,10

1

   – Ţesături

100,10

100,92

271

   – Confecţii

100,24

101,11

83

   – Tricotaje

100,16

101,05

10

   – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie

100,11

100,88

264

Încălţăminte

100,15

100,76

160

   – Încălţăminte din piele

100,14

100,68

154

Produse de uz casnic, mobilă

100,13

100,83

36

   – Mobilă

100,12

100,74

12

   – Frigidere şi congelatoare

100,20

100,82

5

   – Maşini de spălat

99,97

100,54

3

   – Maşini de aragaz, butelii

100,20

100,78

28

   – Articole de menaj

100,11

101,01

256

Articole chimice

100,03

100,85

10

   – Lacuri şi vopsele

100,22

101,41

174

   – Detergenţi

99,99

100,72

2

   – Săpun de rufe

100,06

100,83

239

Produse cultural-sportive

100,15

101,70

109

   – Cărţi, ziare, reviste

100,26

101,37

71

   – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

100,15

101,78

59

   – Autoturisme şi piese de schimb

99,93

102,27

648

Articole de igienă, cosmetice şi medicale

100,08

100,71

243

   – Articole de igienă, cosmetice

100,14

101,13

405

   – Articole medicale

100,05

100,46

383

        – Medicamente

100,04

100,43

826

Combustibili

101,57

107,42

609

Tutun, ţigări

100,33

105,10

966

Energie electrică, gaze şi încălzire centrală

100,88

103,66

520

   – Energie electrică

100,00

105,38

328

   – Gaze

102,83

102,83

118

   – Energie termică

100,00

99,36

87

Alte mărfuri nealimentare

100,18

101,28

  1853

TOTAL SERVICII

100,41

103,06

19

Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,14

100,96

95

Chirie

99,83

101,46

267

Apă, canal, salubritate

102,24

105,76

206

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu
  învăţământul şi turismul

100,07

100,97

20

Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto

100,11

101,11

102

Îngrijire medicală

100,09

102,45

46

Igienă şi cosmetică

100,16

101,55

81

Transport urban

100,23

102,31

101

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,28

102,65

8

   – C.F.R.

100,00

100,00

13

   – Rutier

100,54

102,44

56

   – Auto – abonamente

100,32

102,96

7

   – Aerian

99,66

104,03

684

Poştă şi telecomunicaţii

99,74

103,07

2

   – Servicii poştale

100,00

100,00

497

   – Telefon

99,66

104,04

185

   – Abonament radio, televiziune

100,00

100,27

102

Restaurante, cafenele, cantine

100,63

101,39

28

Alte servicii cu caracter industrial

100,07

100,73

102

Alte servicii

101,01

105,47

1

   – Plata cazării în unităţi hoteliere

99,84

100,84